Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết học 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Chọn câu trả lời đúng:

Cứ qua 2 trong 6 điểm (trong đó không có bất kỳ ba điểm nào thẳng hàng) ta kẻ một đường thẳng . Số đường thẳng kẻ được là:

GiẢI:Cứ nối 1 điểm với 5 điểm còn lại ta được 5 đường thẳng .Có 6 điểm nên có 5.6 đường thẳng , nhưng như thế mỗi đường thẳng được tính 2 lần. Vậy số đường thẳng kẻ được là: đường thẳng

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết học 3: Đường thẳng đi qua hai điểm, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giáo viên: Tôn Nữ Bích VânTiết 3:ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM HÌNH 6Kiểm tra bài cũ:1.Vẽ 4 điểm M,N,P,Q thẳng hàng, trong đó: N nằm giữa 2 điểm M và P; N và Q nằm cùng phía đối với P. 2. Cho điểm A. a/ Hãy vẽ đường thẳng đi qua A. Vẽ được mấy đường thẳng? b/ Cho thêm điểm B A. Hãy vẽ đường thẳng đi qua A, B. Vẽ được mấy đường thẳng? . . . . Q M N P Tiết 3:1. Vẽ đường thẳng: (Sgk)Nhận xét: 2. Tên đường thẳng: Đường thẳng AB hoặc BA.. .A B (Sgk) xy Đường thẳng xy. A. BĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM Muốn vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm A và B ta làm như sau:-Đặt cạnh thước đi qua A, B-Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước Đặt tên đường thẳng bằng một chữ cái thường Đặt tên đường thẳng bằng tên 2 điểm mà đường thẳng đi qua. Ví dụ : đường thẳng đi qua 2 điểm A , B là đường thẳng AB hoặc đường thẳng BA Đặt tên đường thẳng bằng 2 chữ cái thường. Ví dụ : đường thẳng xy hoặc đường thẳng yxCó một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua 2 điểm A và B.- Các đường thẳng AB; AC; BC trùng nhau. Các đường thẳng AB và AC cắt nhau.3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song.- Đường thẳng xy song song với zt. Chú ý: - Hai đường thẳng không trùng nhau gọi là 2 đường thẳng phân biệt.- Hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không có điểm chung nào.. A. B. C xy z t. B. A. C(Sgk)BÀI TẬP SGK Bài 16 /109 Bài 18 /109 Bài 19 /109 Luyện tập:Bµi 1 Diễn đạtHình vẽ Đường thẳng d song song với đường thẳng a Các đường thẳng MN và MP cắt nhau tại M Các đường thẳng DE; EP; PD trùng nhauda. D. E. P. N. M. P TRẮC NGHIỆMChọn câu trả lời đúng:Cứ qua 2 trong 6 điểm (trong đó không có bất kỳ ba điểm nào thẳng hàng) ta kẻ một đường thẳng . Số đường thẳng kẻ được là: a) 6 b) 12 c) 15 d) 30 Bài 2 GiẢI:Cứ nối 1 điểm với 5 điểm còn lại ta được 5 đường thẳng .Có 6 điểm nên có 5.6 đường thẳng , nhưng như thế mỗi đường thẳng được tính 2 lần. Vậy số đường thẳng kẻ được là: đường thẳngHoạt động nhóm:Bài 3 Cho bốn điểm A, B, C, D sao cho 3 điểm A, B, D thẳng hàng, 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Gọi d là đường thẳng đi qua 2 điểm A và B; a là đường thẳng đi qua B, C. Điền các ký hiệu thích hợp vào ô vuông: a/ C a b/ D d c/ A a d/ B a e/ C dC A D d a B....* Bài tập mới:Làm bài tập 18, 20, 21/110 (Sgk)Thực hiện đầy đủ bài tập ở phiếu học tậpVề nhà xem bài thực hành và chuẩn bị cho tiết thực hành ở tiết 4. Vẽ năm đường thẳng sao cho số giao điểm của chúng lần lượt là 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giao điểm.Bài 1:Hướng dẫn về nhà: a) Cho n điểm phân biệt, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm trong n điểm đó , ta kẻ một đường thẳng. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? b) Cho n điểm phân biệt, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm trong n điểm đó ta kẻ một đường thẳng. Biết rằng có 66 đường thẳng. Tìm n.Hướng dẫn về nhà:Bài 2: CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

File đính kèm:

  • pptDUONG_THANG_DI_QUA_2_DIEM.ppt
Bài giảng liên quan