Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết học số 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

1. Đường thẳng đi qua hai điểm.

Đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Tên đường thẳng.

Cách đặt tên:

 - Dùng một chữ cái thường.

 - Dùng tên hai điểm trên đường thẳng.

 -Dùng hai chữ cái thường.

 

ppt7 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết học số 3: Đường thẳng đi qua hai điểm, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng các thầy cô và các em đến dự chuyên đề trường THCS vân từKiểm tra bài cũVẽ hai điểm A, B ?Vẽ đường thẳng a sao cho A  a ? Tiết 3 : đường thẳng đi qua hai điểmTiết 3đường thẳng đi qua hai điểm1.Vẽ đường thẳng. A B . . Tiết 3đường thẳng đi qua hai điểm1. Đường thẳng đi qua hai điểm.Em hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm ?-Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B.-Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước.* Cách vẽ : SGK-Tr 107.* Nhận xét : Có 1 và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.Em vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B ?Em đặt tên cho đường thẳngbằng cách nào ?. . AB2. Tên đường thẳng.* Cách đặt tên: - Dùng một chữ cái thường. - Dùng tên hai điểm trên đường thẳng. -Dùng hai chữ cái thường.xyaTiết 3đường thẳng đi qua hai điểm...ABCĐường thẳng AB và CB trùng nhau.A.Đường thẳng AB và AC cắt nhau. A là giao điểm.xyztĐường thẳng xy và zt song song.? Có 6 cách gọi tên : Đường thẳng AB, AC, BC, CA, CB, BA.? Hãy nêu các cách gọi tên đường thẳng trên ? Đường thẳng AB và CB có mấy điểm chung ?Hai đường thẳng trùng nhau có vô số điểm chung.Hai đường thẳng cắt nhau có 1 điểm chung.Hai đường thẳng song song không có điểm chung.3.Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song...CD1. Đường thẳng đi qua hai điểm.* Cách vẽ : SGK-Tr 107.* Nhận xét : Có 1 và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.2. Tên đường thẳng.* Cách đặt tên: - Dùng một chữ cái thường. - Dùng tên hai điểm trên đường thẳng. -Dùng hai chữ cái thường.3.Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song.* Chú ý : SGK – Tr 109.Tiết 3đường thẳng đi qua hai điểm4. Bài tập :* Bài tập 19/ SGK –Tr 109. ..d1d2. XY . Hình 22ZT ..Bài làmd1d2. XY . Hình 22ZT..* Điền từ thích hợp vào chỗ trống:...đường không thẳng đi qua hai điểm A và B...đường thẳng đi qua hai điểm A và B.Có nhiều Chỉ có một * Bài về nhà : - Bài 18; 20; 21/ SGK – Tr 109 .CABD* Bài tập 17/ SGK –Tr 109Có 6 đường thẳng là AB, BC, CD, DA, AC, BD.* Cho hình vẽ sau:abababEm hãy xác định vị trí tương đối của a và b ? a trùng b a cắt b a song song bPhân biệtTrùng nhauCắt nhau Song songTiết 3đường thẳng đi qua hai điểmBài tập 21/ SGK – Tr 110.Xem hình 23 rồi điền vào chỗ trống ?...................Hai đường thẳng 1 giao điểm.Ba đường thẳng  giao điểm ... đường thẳng  giao điểm .đường thẳng  giao điểm .3Bốn 6Năm10 n đường thẳng có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm ?.

File đính kèm:

  • pptduong_thang_di_qua_hai_diem.ppt