Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết thứ 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài tập 20 - 109 /SGK: HOẠT ĐỘNG NHÓM

 Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời :

M là giao điểm của hai đường thẳng p và q

b) Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A,

 đường thẳng p cắt n tại B và cắt m tại C

c) Đường thẳng MN và đường thẳng PQ cắt nhau tại O

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết thứ 3: Đường thẳng đi qua hai điểm, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂDÖÏ THAO GIAÛNGMOÂN HÌNH HOÏC 6 Lôùp 6A1TRÖÔØNG THCS NHÔN MYÕQuan sát hình dưới đây và trả lời câu hỏi BCDNêu tên hai điểm nằm cùng phía đối với điểm Bb) Nêu tên hai điểm nằm khác phía đối với điểm Cc) Điểm nào nằm giữa hai điểm B và DKIỂM TRA BÀI CŨ:BÀI GIẢI:a) Hai điểm C, D là hai điểm nằm cùng phía so với điểm Bb) Hai điểm nằm khác phía so với điểm C là điểm B và điểm Dc) Điểm C là điểm nằm giữa hai điểm B và điểm D* Chúng ta làm thế nào để vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B cho trước ?AB1. Vẽ đường thẳng-Đặt cạnh thước thẳng đi qua hai điểm A, B - Dùng đầu chì (bút viết, phấn...) vạch theo cạnh thước.* Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B ?Nhận xét : Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và BTiết 3: ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂMABĐÚNGSAIĐÚNGSAIa.b.Hoan hô. Bạn làm tốt lắmHoan hô. Bạn làm tốt lắmRất tiếc. Chúc bạn may mắn lần sauRất tiếc. Chúc bạn may mắn lần sauBài tập 15 - 109 /SGKQuan sát hình dưới đây và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai : a)Có nhiều đường không thẳng đi qua hai điểm A, Bb) Chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm A, B1. Vẽ đường thẳng2. Tên đường thẳngaĐường thẳng aĐường thẳng xy (yx)xyABĐường thẳng AB (BA)-Ta có thể đặt tên đường thẳng bằng một chữ cái thường (a,b, c,)Hoặc hai chữ cái thường (ab, xy, zt) Hoặc gọi tên hai điểm mà đường thẳng đó đi qua (AB, CD, EF) Nếu đường thẳng chứa 3 điểm A, B, C ta gọi tên đường thẳng đó như thế nào??CABĐường thẳng AB (BA, AC, CA, BC, CB)Tiết 3: ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM1. Vẽ đường thẳng2. Tên đường thẳng3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song songCAB* Đường thẳng trùng nhau* Đường thẳng cắt nhauABCA: gọi là giao điểm* Đường thẳng song songabChú ý : Hai đường thẳng không trùng nhau được gọi là hai đường thẳng phân biệt. Hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung (cắt nhau) hoặc không có điểm chung nào (song song). Tiết 3: ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM Bài tập 18 - 109 /SGK Lấy bốn điểm M, N, P, Q trong đó M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt? Viết tên các đường thẳng đó.GIẢIMNPQCó 4 đường thẳng : MQ, NQ, PQ và MNBài tập 20 - 109 /SGK: HOẠT ĐỘNG NHÓM Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời :M là giao điểm của hai đường thẳng p và qb) Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A, đường thẳng p cắt n tại B và cắt m tại Cc) Đường thẳng MN và đường thẳng PQ cắt nhau tại OGIẢIa)pqMb)mnApBCc)MNPQOd) . . . đường thẳng . . . giao điểma) 2 đường thẳng 1 giao điểmb) 3 đường thẳng . . . giao điểmc) . . . đường thẳng . . . giao điểm346510Bài tập 21 - 110 /SGK : Xem hình sau rồi điền vào chỗ trống:CỦNG CỐ : BẢN ĐỒ TƯ DUYBÀI TẬP VỀ NHÀBÀI : 17;19 trang 109 sgkChuẩn bị tiết sau thực hành : Trồng cây thẳng hàngHEÏN GAËP LAÏIHEÏN GAËP LAÏIHEÏN GAËP LAÏI

File đính kèm:

  • pptduong_thang_qua_2_diem.ppt
Bài giảng liên quan