Bài giảng Hóa học 8 - Bài 25: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp, ứng dụng của Oxi

Định nghĩa :Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm ) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu .

 Ví dụ : 3Fe + 2O2 Fe3O4

 2Al + 3Cl2 ? 2AlCl3

 

ppt14 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/01/2015 | Lượt xem: 5370 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hóa học 8 - Bài 25: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp, ứng dụng của Oxi, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
1) Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: Kim loại ;Phi kim ; Phi kim rất hoạt động Hợp chất; II Khí oxi là một đơn chất………………….. ………………. Oxi có thể phản ứng với nhiều………........., ………………., ……………………… . Trong các hợp chất hóa học, nguyên tố oxi có hóa trị……… KIỂM TRA BÀI CŨ phi kim rất hoạt động kim loại phi kim hợp chất II SO2 2) Oxi có những tính chất hóa học nào ? Viết phương trình hóa học minh họa. KIỂM TRA BÀI CŨ a) Với lưu huỳnh SO2 b) Với photpho S(r) + O2( k SO2(k) Lưu huỳnh đioxit (Khí sunfurơ) 4P(r) + 5O2( k2P2O5(r) điphotpho pentaoxit TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXI 1/ Tác dụng với phi kim: to to to 2/ Tác dụng với kim loại : 3Fe(r) + 2O2( kFe3O4(r) Oxit sắt từ to 3/ Tác dụng với hợp chất : CH4(k) + 2O2( k CO2(k) + 2H2O (h) BÀI 25 Trả lời câu hỏi : a/ Hãy nêu 2 phản ứng hóa trong đó khí oxi tác dụng với đơn chất và một phản ứng hóa học trong đó khí oxi tác dụng với hợp chất . Thảo luận nhóm Ví dụ : S 	 + 	O2 	 SO2 	4Al	 +	3O2	 2Al2O3 CH4	 +	2O2  CO2 + 2H2O - Định nghĩa sự oxi hóa của một chất là gì ? 	 I/ Sự oxi hóa : Ví dụ :S 	 + 	O2 	 SO2 	4Al	 +	3O2	 2Al2O3 CH4	 +	2O2  CO2 + 2 H2O Định nghĩa : 	Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa. 	 Chất đó có thể là đơn chất hay hợp chất . - Hoàn thành các phản ứng hóa học sau và ghi số lượng các chất phản ứng và sản phẩm tạo thành : - Định nghĩa phản ứng hóa hợp ? 4 5 2 1 3 2 2 1 2 1 2 Thảo luận nhóm - Những phản ứng hóa học trên được gọi là phản ứng hóa hợp ? II/ Phản ứng hóa hợp Định nghĩa :Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm ) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu . 	Ví dụ :	3Fe + 2O2  Fe3O4 	2Al + 3Cl2  2AlCl3 I/ Sự oxi hóa : - Hoàn thành các phản ứng hóa học sau và ghi số lượng các chất phản ứng và sản phẩm tạo thành : - Phản ứng hóa hợp : CaO + CO2  CaCO3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 Thảo luận nhóm - Những phản ứng hóa học trên phản ứng nào là phản ứng hóa hợp ? 3 Bài 2/ 87 sgkLập PTHH biểu diễn phản ứng hóa hợp của Lưu huỳnh với các kim loại magie , nhôm, kẽm, sắt, biết rằng công thức hóa học các hợp chất được tạo thành là MgS, Al2S3 , ZnS, FeS. GIẢI : 	 	 Áùp dụng Mg	+	 S		MgS 2Al	+	3S		Al2S3 Zn	+	 S		ZnS Fe	+	 S		FeS a/ Hãy kể ra những ứng dụng của oxi trong cuộc sống ? b/ Vì sao khi đun nồi canh trên bếp than tổ ong, người ta đóng của bếp khi nồi canh sôi và khi cần đun sôi mạnh người ta lại mở cửa bếp ra ? c/ Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thich hiện tượng đó khi cho một cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút kín ? d/ Vì sao khi tắt đèn cồn người ta lại đậy nắp đèn cồn ? Thảo luận nhóm O2 Phá đá bằng hỗn hợp nổ chứa oxi lỏng Oxi lỏng dùng đốt nhiên liệu tên lửa và tàu vũ trụ Lò luyện gang dùng không khí giàu oxi Phi công bay cao dùng oxi nén để thở Đèn xì oxi-axetilen Cung cấp oxi cho bệnh nhân khó thở III/ ỨÙng dụng của oxi 1/ Sự hô hấp 	- Khí Oxi cần cho sự hô hấp để oxi hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể người và động vật  sinh ra khí Cacbonic và năng lượng . 	-Những phi công bay cao, thợ lặn, chiến sĩ chữa cháy ..thở bằng khí Oxi trong các bình đặc biệt . 2/ Sự đốt nhiên liệu Sự đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất 	-Các nhiên liệu cháy trong khí oxi tạo ra nhiệt độ cao hơn trong hơn không khí . Bài tập 1/ 87 SGK : Dùng cụm từ thích hợp : một chất mới ; sự oxi hóa; đốt nhiên liệu ; sự hô hấp ; chất ban đầu để điền vào chỗ trống trong các câu sau : a) ………………là quá trình hóa hợp của oxi với một chất . b)	Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có ……………….được tạo thành từ hai hay nhiều …………… c)	Khí oxi cần thiết cho …………… của người , động vật và cần để. ……………………….... trong đời sống và sản xuất . Sự oxi hóa một chất mới chất ban đầu sự hô hấp đốt nhiên liệu 	 Áùp dụng  Về nhà: * Học bài * Làm bài tập 2,3,5 (sgk tr.87) 

File đính kèm:

  • pptBai 25 Su oxi hoa Phan ung hoa hop Ung dung cua oxi.ppt
Bài giảng liên quan