Bài giảng Hóa học 8 - Tiết 13, Bài 10: Hóa trị

• Hóa trị của nguyên tố ( hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử ( hay nhóm nguyên tử), được xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị

 

 

ppt16 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/01/2015 | Lượt xem: 2057 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hóa học 8 - Tiết 13, Bài 10: Hóa trị, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 13: Bài 10 : hóa trị Kiểm tra bài cũ Cl2 H2O H2SO4 NaCl 71 đvC 18 đvC 98 đvC 58,5 đvC Viết CTHH và tính PTK của các chất sau, nêu ý nghĩa của công thức hóa học Tiết 13: Bài 10 : hóa trị Bài tập 1 Hãy xác định số nguyên tử H và hóa trị các nguyên tố Cl, O, N trong các hợp chất sau: Mô hình phân tử Bài tập 1 1H 2H 3H 2H 2H 3H Clo có hóa trị I Oxi có hóa trị II Lưu huỳnh có hóa trị II Cacbon có hóa trị IV Nhóm (SO4) có hóa trị II Nhóm (PO4) có hóa trị III Nitơ có hóa trị III H2S 4H CH4 H2SO4 H3PO4 Xác định hóa trị theo nguyên tố oxi Quy ước: Oxi có hóa trị II Na2O CO2 Kết luận: Hóa trị của nguyên tố ( hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử ( hay nhóm nguyên tử), được xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị Bảng hóa trị Tìm các giá trị tích của chỉ số (x,y) với hóa trị (a,b) trong các hợp chất sau Bài tập 2 Bài tập 2 = = = 1 x II 2 x I 2 x I 1 x II Ca(OH)2 H2SO4 = = bạn sai rồi thử lần nữa đi Đúng rồi Em giỏi lắm Bài tập 4: hãy chọn cụm từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống Hóa trị của ............... ( hay nhóm nguyên tử ) là con số biểu thị .................... của nguyên tử ( hay ...........................), được xác định theo .......…. .........chọn làm đơn vị và hóa trị của O là ........... nhóm nguyên tử khả năng liên kết nguyên tố hóa trị của H hai đơn vị Bài tập về nhà 1, 2, 3 SGK (trang 37) Học thuộc hóa trị các nguyên tố và nhóm nguyên tử trong bảng 1, 2 ( SGK trang 42, 43) 

File đính kèm:

  • pptTiet 13 hoa tri lop 8.ppt