Bài giảng Hóa học 8 - Tiết 18, Bài 13: Phản ứng hóa học

1_ Trước phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau ?

2_ Sau phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau ?

3_ Trong quá trình phản ứng số nguyên tử oxi cũng như

hiđro có giữ nguyên không ?

4_ Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau không ?

 

ppt13 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/01/2015 | Lượt xem: 4163 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hóa học 8 - Tiết 18, Bài 13: Phản ứng hóa học, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi : Phân biệt hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học ? Lấy ví dụ minh hoạ ? Đáp án : _ Giống nhau : Cả 2 hiện tượng chất bị biến đổi. _ Khác nhau : +Hiện tượng vật lí không có chất mới tạo thành. + Hiện tượng hoá học có chất mới tạo thành. _ Ví dụ : Rượu để lâu trong không khí có vị chua. Xăng để ngoài không khí bị bay hơi. Tiết 18 BÀI 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I/ Định nghĩa Nêu định nghĩa phản ứng hoá học ? Đáp án : 	Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học. Phản ứng hoá học được ghi theo phương trình chữ sau : 	Tên các chất phản ứng → tên các chất sản phẩm. Lượng chất phản ứng giảm dần, lượng chất sản phẩm tăng dần Vd: củi cháy trong không khí tạo ra than và hơi nước củi + khí oxi → than + hơi nước Xác định chất tham gia và chất sản phẩm trong phương trình chữ của phản ứng sau : 	Đường → Than + Nước Đáp án : Chất tham gia : Đường. Chất sản phẩm : Than và nước. Phương trình trên đọc là : Đường phân huỷ thành than và nước Lưu ý : Dấu (→ ) chỉ sự sinh ra, tạo ra, tạo thành, dấu (+ ) đứng ở chất tham gia đọc là : tác dụng với, dấu ( + ) đứng ở phần sản phẩm thay thế cho chữ “ Và ” Ví dụ : Lưu huỳnh + Sắt → Sắt( II )Sunfua. Đọc là : Lưu huỳnh tác dụng với sắt sinh ra sắt (II) sunfua. Đọc phương trình chữ của phản ứng sau : Kẽm + axit clohiđric → Kẽm clorua + Khí hiđro. Đáp án : Kẽm tác dụng với axit clohiđric tạo thành kẽm clorua và khí hiđro. Tóm lại : Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học. Phản ứng hoá học được ghi theo phương trình chữ sau : 	Tên các chất phản ứng → tên các chất sản phẩm. Trong phản ứng hóa học lượng chất phản ứng giảm dần, lượng chất sản phẩm tăng dần. Bài tập : Ghi lại phương trình chữ của phản ứng khi cây nến cháy ( xem bài tập 3 bài 12 ) cho biết tên chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này ? Đáp án : Cây nến(parafin) + khí oxi → Cacbon đioxít + hơi nước. _ Tên chất tham gia :cây nến ( parafin) và khí oxi _ Tên chất sản phẩm : Khí cacbon đioxit và hơi nước. II/ Diễn biến của phản ứng hoá học 1_ Trước phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau ? 2_ Sau phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau ? 3_ Trong quá trình phản ứng số nguyên tử oxi cũng như hiđro có giữ nguyên không ? 4_ Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau không ? Thảo luận nhóm : Hoàn thành các câu hỏi SGK trang 48 Quan sát hình 2.5. sgk. Trước phản ứng Trong quá trình phản ứng H2 O2 H2O Phản ứng kết thúc 1_ Trước phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau ? 2_ Sau phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau ? 3_ Trong quá trình phản ứng số nguyên tử oxi cũng như hiđro có giữ nguyên không ? 4_ Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau không ? Đáp án : 1_ Trước phản ứng nguyên tử H liên kết với nguyên tử H, nguyên tử O liên kết với nguyên tử O. 2_ Sau phản ứng : 2 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O. 3_ Trong quá trình phản ứng số nguyên tử H và O vẫn giữ nguyên. 4_ Các phân tử trước và sau phản ứng khác xa nhau. Quan sát hình 2.5. sgk. Trước phản ứng Trong quá trình phản ứng H2 O2 H2O Phản ứng kết thúc Bài tập 1: Điền từ (cụm từ) vào chỗ chấm sau: Trong phản ứng chất biến đổi gọi là:……………………… 	 chất mới sinh ra gọi là: ………………………….. 2 /Trong quá trình phản ứng lượng ………………………….giảm dần còn lượng …………………….tăng dần 1/ ………………………..là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác 3/ Trong phản ứng hòa học chỉ có ………………………..giữa các nguyên tử thay đổi 4/ Phương trình chữ : tên chất tham gia …………………. tên sản phẩm liên kết chất tham gia chất sản phẩm chất sản phẩm chất tham gia( chất phản ứng) Phản ứng hóa học Kết luận: Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Bài 2: Nhôm tác dụng vời Oxi tạo ra Nhôm Oxit Khoanh tròn vào chữ cái có phương trình chữ đúng dưới đây: a/ Nhôm Oxi + Nhôm oxit b/ Nhôm + Oxi Nhôm oxit c/ Nhôm oxit Nhôm + Oxi to to to KẾT LUẬN 1/ Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học. Phản ứng hoá học được ghi theo phương trình chữ sau : Tên các chất phản ứng → tên các chất sản phẩm. Trong phản ứng hóa học lượng chất phản ứng giảm dần, lượng chất sản phẩm tăng dần. 2/ Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Học bài theo nội dung đã ghi. Đọc trước phần III và IV sgk trang 49, 50. Trả lời câu hỏi 1, 2 sgk trang 50 vào tập bài tập. 

File đính kèm:

  • pptHoa 8(3).ppt
Bài giảng liên quan