Bài Giảng Hóa Học 9 - Trần Thanh Lộc - Bài 12: Mối Quan Hệ Giữa Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Bài tập trắc nghiệm

Trong những dung dịch, dung dịch nào làm thuốc thử có thể dùng để phân biệt dung dịch natrisunfat và dung dịch natri cacbonat.

A) Dung dịch bariclorua.

B) Dung dịch chì nitrat

C) Dung dịch natri hyđroxit

D) Dung dịch axit clohiđric

 

ppt10 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 23/10/2015 | Lượt xem: 615 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài Giảng Hóa Học 9 - Trần Thanh Lộc - Bài 12: Mối Quan Hệ Giữa Các Loại Hợp Chất Vô Cơ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Baøi 12: MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA CAÙC LOAÏI HÔÏP CHAÁT VOÂ CÔTrường THCS Trần Bình TrọngM«n ho¸ häc líp 9Giáo viên: Trần Thanh LộcBaøi12: MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA CAÙC LOAÏI HÔÏP CHAÁT VOÂ CÔ+ Oxit axit+ Axit+ Oxit bazơ+ Bazơ+ Kim loại+ Oxit bazơ+ Bazơ+ Muối+ H2O+ Axit+ Bazơ+ Oxit axit+ Axit+ MuốiNhiệt phân hủy+ H2O(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠBÀI 12 I. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ:II. Những phản ứng hóa học minh họa:I. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ:CaO + CO2  2. SO2 + NaOH  3. Na2O + H2O 4. Fe(OH)3  5. P2O5 + H2O 6. Cu(OH)2 + HCl 7. KOH + CuSO4 8. BaCl2 + H2SO4  9. H2SO4(l) + Fe MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠBÀI 12 I. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ:II. Những phản ứng hóa học minh họa:I. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ:(1) MgO + H2SO4 MgSO4 + H2O(2) SO2 + 2NaOH  Na2SO3 + H2O SO2 + NaOH  NaHSO3(3) Na2O + H2O  2NaOH(5) P2O5 + 3H2O  2H3PO4(4) 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2Ot0(6) Cu(OH)2 + 2HCl  CuCl2 + 2H2O (7) 2KOH + CuSO4  K2SO4+ Cu(OH)2 KOH + NH4Cl  KCl + NH3 + H2O(8) BaCl2 + H2SO4  BaSO4 + 2HCl CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 + H2O(9) H2SO4(loãng) + Fe  FeSO4 + H2 6HCl + Al2O3  2AlCl3 + 3H2OBÀI 12 I. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ:II. Những phản ứng hóa học minh họa:III. Luyện tập:Bài tập 1/41 (SGK): MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠBài tập trắc nghiệmTrong những dung dịch, dung dịch nào làm thuốc thử có thể dùng để phân biệt dung dịch natrisunfat và dung dịch natri cacbonat.A) Dung dịch bariclorua.B) Dung dịch chì nitratC) Dung dịch natri hyđroxitD) Dung dịch axit clohiđricĐáp án đúng: DBÀI 12 I. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ:II. Những phản ứng hóa học minh họa:Bài tập 2/41 (SGK): III. Luyện tập:Bài tập 2/41 (SGK): Cho các dung dịch sauđây lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, dấu (0) nếu không có phản ứng:NaOHHClH2SO4CuSO4HClBa(OH)2MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠb) Viết các phương trình hóa học .xooxoooxx 2NaOH + CuSO4  Na2SO4 + Cu(OH)2 HCl + NaOH  NaCl + H2O Ba(OH)2 + 2HCl  BaCl 2 + 2H2O Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + 2 H2O THẢO LUẬN NHÓMBÀI 12I. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ:II. Những phản ứng hóa học minh họa:III. Luyện tập:Bài tập 2/41 (SGK): Viết các phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠBài tập 3/41 (SGK): a) FeCl3Fe2(SO4)3(1)(2)Fe(OH)3Fe2O3(3)(4)(5)(6)(1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2  3BaSO4 + 2 FeCl3 (2) FeCl3 + 3KOH  3KCl + Fe(OH)3 (3) Fe2(SO4)3 + 6KOH 3 K2SO4+ 2Fe(OH)3 (4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 6H2O (5) 2 Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O (6) Fe2O3 + 3H2SO4(l)  Fe2(SO4)3 + 3H2O t0THẢO LUẬN NHÓMCác nhóm thực hiện dãy chuyển hóa tương ứng theo số thứ tự của nhóm mình.Bài tập 1/41 (SGK): BÀI 12I. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ:II. Những phản ứng hóa học minh họa:Bài tập 4:III. Luyện tập:MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠTHẢO LUẬN NHÓMCó những chất Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl. a) Dựa mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển đổi hóa học. b) Viết các phương trình hóa học cho dãy chuyển đổi hóa học trên. a) Một số dãy chuyển đổi hóa học:1.NaNa2O NaOH Na2CO3 Na2SO4 NaCl2. NaNa2O NaOH Na2SO4 NaCl  Na2CO3b) Các PTHH minh họa:4Na + O2  2 Na2O2. Na2O + H2O  2 NaOH3. NaOH + CO2  2 Na2CO3 + H2O4. Na2CO3 + H2SO4 Na2SO4 + CO2+H2O 5. Na2CO4 + BaCl2  BaSO4+ 2NaCl GiảiBài tập 2/41 (SGK): Bài tập 3/41 (SGK): Bài tập 1/41 (SGK): Bài tập 4/41 (SGK): - Làm lại các bài tập còn lại trang 41 (SGK).Ôn tập các kiến thức về hợp chất vô cơ tiết sau Thực hành.DẶN DÒ CHÚC SỨC KHỎE QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINHTHÂN ÁI HẸN GẶP LẠI !

File đính kèm:

  • pptBAI 12 MOI QUAN HE GIUA CAC HOP CHAT VO COTran thanh loc).ppt