Bài giảng Hóa học - Bài 17: Vật liệu polime

1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit

Một số hợp chất polime dùng

Chất dẻo mềm, nóng chảy trên 1100C dùng làm màng mỏng, vật liệu điện, bình chứa,túi đựng

 

ppt25 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 24/09/2016 | Lượt xem: 398 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hóa học - Bài 17: Vật liệu polime, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
BÀI 17 VẬT LIỆU POLIMEVẬT LIỆU POLIMEI. CHẤT DẺO1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit- Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo.- Vật liệu compozit là vật liệu gồm polime làm nhựa nền tổ hợp với các vật liệu vô cơ và hữu cơ khác.VẬT LIỆU POLIMEI. CHẤT DẺO2. Một số hợp chất polime dùng làm chất dẻoa. Polietilen (PE):  Chất dẻo mềm, nóng chảy trên 1100C dùng làm màng mỏng, vật liệu điện, bình chứa,túi đựng 1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozitnCH2 = CH2 (-CH2 - CH2 -)n t0, xt,pống nhựa PEtấm nhựa PEVẬT LIỆU POLIMEI. CHẤT DẺO2. Một số hợp chất polime dùng làm chất dẻoa. Polietilen (PE): b. Poli ( vinyl clorua) (PVC) Chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axitvật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,da giả1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit nCH2 = CH (-CH2 - CH -)n Cl Clt0, xt,pNhựa PVC VẬT LIỆU POLIMEI. CHẤT DẺO2. Một số hợp chất polime dùng làm chất dẻoa. Polietilen (PE): b. Poli ( vinyl clorua) (PVC)c. Poli( metyl metacrylat)1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit COOCH3nCH2 = C - COOCH3 CH2 – C CH3	 CH3 nt0, xtVẬT LIỆU POLIMEI. CHẤT DẺO2. Một số hợp chất polime dùng làm chất dẻoa. Polietilen (PE): b. Poli ( vinyl clorua) (PVC)c. Poli( metyl metacrylat)d. Poliphenolfomandehit (PPF) : nhựa novolac, nhựa rezol, nhựa rezit(hay bakelit)VẬT LIỆU POLIMEI. CHẤT DẺOII. TƠ1. Khái niệm :  Tơ là những polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định.* Tương đối bền với nhiệt, mềm, dai, không độc, có khả năng nhuộm màu.VẬT LIỆU POLIMEI. CHẤT DẺOII. TƠ1. Định nghĩa2. Phân loại Tơ thiên nhiênTơ hoá họcTơ tổng hợp: tơ poliamit..Tơ bán tổng hợp: tơ visco..TƠ THIÊN NHIÊNnilonVẬT LIỆU POLIMEI. CHẤT DẺOII. TƠ1. Định nghĩa2. Phân loại 3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặpa. Tơ nilon-6,6  – HN – [CH2]6 – NHCO– [CH2]4 – CO – n + H2O H2N – [CH2]6 – NH2 + HOOC – [CH2]4 – COOH nn2nVẬT LIỆU POLIMEI. CHẤT DẺOII. TƠ1. Định nghĩa2. Phân loại 3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặpa. Tơ nilon-6,6b. Tơ nitron hay olon CH2 = CH - CH2 - CH - CN CNRCOOR’, t0nnVẬT LIỆU POLIMEI. CHẤT DẺOII. TƠIII. CAO SU 1. Định nghĩa : Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồiVẬT LIỆU POLIMEI. CHẤT DẺOII. TƠIII. CAO SU 1. Định nghĩa2. Phân loạia. Cao su thiên nhiênCH2CCHCH2CH3()nPoliisopren C5H8 Với n = 1500 - 15000 SSSSSSSSSSSS st0	+Cao su chưa lưu hóaPhân tử polime hình sợiCầu nối đisunfuaCao su đã lưu hóaVẬT LIỆU POLIMEI. CHẤT DẺOII. TƠIII. CAO SU 1. Định nghĩa2. Phân loạia. Cao su thiên nhiênb. Cao su tổng hợpCao su bunaCao su buna-NCao su buna-S Một số sản phẩm làm từ cao suNệm ngồiLốp xe đạpGối ngủGăng tayLốp máy càyNỆMSALONIV. KEO DÁN TỔNG HỢP1. Khái niệm : Keo dán là loại vật liệu có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu rắn khác nhau mà không làm biến đổi bản chất của chúng.2. Một số loại keo dán tổng hợp thông dụnga. Nhựa vá săm: là dd đặc cao su trong dung môi hữu cơ.b. Keo dán epoxitc. Keo dán urefomandehitTÓM LẠITơ: tơ nilon – 6,6, tơ nitron Chất dẻo: PE, PVCCao su Keo dán tổng hợp

File đính kèm:

  • pptVat_lieu_Polime_hoan_chinh.ppt
Bài giảng liên quan