Bài giảng Hóa học - Bài 8: Xenlulozơ

I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

 VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ :

 

II- CẤU TRÚC PHÂN TỬ

 

III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC

 1. Phản ứng thủy phân

 2. Phản ứng của ancol đa chức

 

IV- ỨNG DỤNG

 

 

 

ppt14 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 24/09/2016 | Lượt xem: 600 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hóa học - Bài 8: Xenlulozơ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CƠ VỀ DỰ TIẾT DẠY HƠM NAYKIỂM TRA BÀI CŨ1/Nêu những đặc điểm về cấu trúc phân tử và hĩa tính của tinh bột ?2/Để phân biệt: hồ tinh bột,dd glucozơ,dd KI cĩ thể dùng một thuốc thử là	A.O3 	 B. O2	C.dd iot 	 D.dd AgNO3/NH33/ Cho sơ đồ chuyển hĩa sau :Tinh bột  X  Y  Axit axetic. X, Y lần lượt là :glucozơ, ancol etylic	 B.mantozơ, glucozơC.glucozơ, etyl axetat	 D.ancol etylic,anđehit axetic4/ Nhĩm mà tất cả các chất đều tác dụng với H2O (khi cĩ mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp) là :	A.saccarozơ, CH3COOCH3, benzen.	B.C2H6, CH3COOCH3, tinh bột.	C.C2H4, CH4, C2H2.	D.tinh bột, C2H4, C2H2.Thành phần chính của gạo là gì?Thành phần chính của bông, gỗ là gì?Cấu trúc phân tử và tính chất của tinh bột và xenlulozơ giống và khác nhau như thế nào?BÀI 8 : XENLULOZƠI. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ :II- CẤU TRÚC PHÂN TỬ III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC	1. Phản ứng thủy phân	2. Phản ứng của ancol đa chứcIV- ỨNG DỤNGNỘI DUNGI/ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍBông : 95 - 98% tre,nứa,đay,gai,(50 80%) gỗ (40 - 50%) Xenlulozơ cĩ nhiều trong các loại thực vật nào? Hàm lượng là bao nhiêu?I/ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍCho biết các tính chất vật lí của xenlulozơ?Hình sợiMàu trắng, không tan trong nước, dung môi hữu cơ thông thường, nhưng tan trong nước Svayde.II/ CẤU TRÚC PHÂN TỬ- Xenlulozơ có phân tử khối như thế nào? - Do các mắt xích nào tạo nên? Bằng liên kết gì?- Mạch phân tử của xenlulozơ như thế nào?- Mỗi mắt xích C6H10O5 có bao nhiêu nhóm OH tự do? M : 1.000.000 2.400.000Mạch không nhánh, không xoắn - glucozơ liên kết - 1,4 - glicozit Có 3 nhóm OH tự doCỦNG CỐ 1-Cấu trúc phân tử của xenlulozơ khác tinh bột ở những đặc điểm quan trọng nào?XoắnNhánhKhông xoắn, không nhánh-1,6-glicozit-1,4-glicozit-1,4-glicozitIII/ TÍNH CHẤT HĨA HỌC1/ PHẢN ỨNG THỦY PHÂN- Nhờ enzim xenlulaza phản ứng thủy phân xenlulozơ tạo glucozơ xảy ra được ở một số loài động vật nhai lại (trâu, bò,)sau 5 phútPhản ứng nào đã xảy ra trong thí nghiệm trên?Vì sao trâu, bò ăn cỏ lại sống được ? (C6H10O5)n + nH2O n C6H12O6III/ TÍNH CHẤT HĨA HỌC2/ PHẢN ỨNG CỦA ANCOL ĐA CHỨC- Phản ứng với HNO3 đặc có H2SO4 đặc làm xt[C6H7O2(OH)3]n + 3n (CH3CO)2O [C6H7O2(OCOCH3)3]n + 3n CH3COOH - Phản ứng với NaOH và CS2 tạo dd nhớt gọi là visco  sx tơ visco [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 thuốc súng- Phản ứng với anhiđrit axetictơ axetat- Xenlulozơ triaxetat cĩ tính chất gì đặc biệt ? Ứng dụng của tc này là gì?- Xenlulozơ trinitrat cĩ tính chất gì đặc biệt ? Ứng dụng của tc này là gì?CỦNG CỐ 2- Tính chất hĩa học của xenlulozơ và tinh bột cĩ gì giống và khác nhau?- Giống nhau : đều cho phản ứng thủy phân với xúc tác axit hoặc enzim.- Khác nhau (C6H10O5)n + nH2O n C6H12O6Tinh bột : Cho phản ứng màu với dung dịch iotXenlulozơ : không cho phản ứng tạo màuV/ ỨNG DỤNGCho biết các ứng dụng của xenlulozơ?VảiGiấyChỉ, tơ tổng hợpBàn, ghế, ...CỦNG CỐ 3 – DẶN DÒ1/Xenlulozơ không phản ứng với chất nào dưới đây?HNO3 đđặc trong H2SO4 đặc/t0 B.H2/NiC.[Cu(NH3)4](OH)2 D.CS2 và NaOH2/ Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A. hòa tan Cu(OH)2. B. trùng ngưng. C. tráng gương. D. thủy phân.B.H2/NiD. thủy phân.- Bài tập về nhà: BT 1, 2 , 3 ,4, 5, 6 - trang 49, 50 - SGK 

File đính kèm:

  • pptxenlulozo.ppt