Bài giảng Làm tròn số (tiếp)

Trường hợp 1

 Nếu chữ số đầu tiên trongcác chữ số bị bỏ đi

Nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại.

Trong trường hợp số nguyên thì ta thay

Các chữ số bỏ đi bằng các chữ số 0.

 

 

 

ppt21 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 1032 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Làm tròn số (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Nhiệt liệt chào mừng CAÙC THAÀY COÂ VEÀ THAấM LễÙP 7A7 1)Viết gọn các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau: a) 0,131313 b) 0,23333 c) 0,262626 d) 0,1111 2) Lớp 7A7 có 34 học sinh trong đó có 15 học sinh khá giỏi. Tính tỉ số phần trăm học sinh khá giỏi của lớp đó? Đáp án:Câu 1:a) 0,131313 = 0,(13) b) 0,23333=0,2(3) c) 0,262626 = 0,(26) d) 0,1111= 0,(1)Câu 2: Tỉ số phần trăm số HS khá giỏi của lớp là:KTBC- Theo thống kê của ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em, hiện cả Nước vẫn còn khoảng 26 000 trẻ lang thang (riêng Hà Nội còn khoảng 6 000 trẻ)Sản lượng điện quốc gia1996200020052010202017304580160(đơn vị: tỉ KWh )Traọn chung keỏt ngaứy 15/10 giửừa Becamex Bỡnh Dửụng vaứ Matsubara(Brazil) coự khoaỷng 30 nghỡn khaựn giaỷ.Làm tròn số để làm gì?Làm tròn như thế nào?Để dễ nhớ, dễ ước lượng,dễ tính toánTiết 16:LàM TRòN SốThứ ba , ngày 25 thỏng 10 năm 2011Ví dụ 1: Làm tròn các số thập phân 4,3 và 4,9 đến hàng đơn vị1Ví dụ:Số thập phân 4,3 ; 4,9 gần số nguyên nào nhất?Ký hiệu đọc là “gần bằng” hoặc “xấp xỉ”644,34,955,45,8Để làm tròn các số thập phân đến hàng đơn vị ta lấy số nguyên nào?Để làm tròn 1 số thập phân đến hàng đơn vị, ta lấy số nguyên gần nó nhất?1(35- sgk) Điền số thích hợp vào ô vuông sau khi đã làm tròn số đến hàng đơn vị? 544,56545,45,85456Ví dụ 2: Làm tròn 72 900 đến hàng nghìn7250073000720007290072000? 73000?Nói gọn là làm tròn nghìnVí dụ 3: Làm tròn 0,8134 đến hàng phần nghìn0,81400,81340,8130 Còn nói là làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba.Cú qui ước về làm trũn số khụng ? 22.Qui ước làm tròn sốTrường hợp 1 Nếu chữ số đầu tiên trongcác chữ số bị bỏ điNhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại.Trong trường hợp số nguyên thì ta thay Các chữ số bỏ đi bằng các chữ số 0. b) Làm tròn chụca) Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất86,149542Bộ phận bỏ điBộ phân giữ lạiBộ phận giữ lạiBộ phận bỏ đi2Qui tắc làm tròn sốTrường hợp 2:Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi Lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 Vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp Số nguyên thì ta thay Các chữ số bỏ đi bằng các chữ số 0.b) Làm tròn trăm a)Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 20,0861Bộ phận giữ lạiBộ phận bỏ đi1573Bộ phận giữ lạiBộ phận bỏ điTrả lờia) 79,3826 79,383b) 79,3826c) 79,382679,38 79,4?2: SGK / Trang 36a) Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ ba.b) Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ hai.c) Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ nhất.3Luyện tập Bài tập: 73/36(Sgk)Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai:7,923 17,418 79,1364 50,401 0,155 60,996 7,9217,4279,1450,40,1661Hết học kì I, điểm Toán của bạn Cường như sau:Hệ số 1: 7; 8; 6; 10Hệ số 2: 7; 6; 5; 9Hệ số 3: 8Em hãy tính điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).Bài tập74: SGK-36TBm =điểm hs1 + 2.điểm hs2 + 3.điểm bài thiTổng các hệ số            ĐúngSaiSửa saiNội dungLàm tròn số72199 đến hàng trăm được 72199  72200Làm tròn số 7,674 đến chữ số thập phân thứ nhất được 7,674  7,6Làm tròn số 6,(23) đến chữ số thập phân thứ nhất được 6,(23)  6,2Làm tròn số 76 324 753 đến hàng triệu (tròn triệu) ta được 76 324 753  77 000 000xxxx7,674  7,776 324 753  76 000 000Điền dấu (x) vào ô trống thích hợp. Nếu sai sửa lại cho đúngHướng dẫn về nhà - Nắm vững hai quy ước làm tròn số. - Làm bài tập số 74,75,76,77 SGK/37; 93, 94 SBT/16 - Nghiên cứu trước các bài tập phần Luyện tập.

File đính kèm:

  • pptT15 CI B10 Lam tron so 09(N T Bich Loan).ppt