Bài giảng Lịch sử 6 - Tiết 19, Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

 Chia Âu Lạc thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao.

-> Xoá tên nước ta. Biến nước ta thành một bộ hận trong lãnh thổ Trung Quốc.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 09/10/2015 | Lượt xem: 1079 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Lịch sử 6 - Tiết 19, Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kớnh chào quý thầy cụ về dự chuyên đề Chỳc cỏc em học tốtChương III: Thời kỳ bắc thuộc và đấu tranh giành độc lậpTiết 19. bài 17: Cuộc khởi nghĩa hai bà trưng (NĂm 40)1. Nước âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay? a. Về hành chính: Chia Âu Lạc thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao. BIỂN ĐễNGÂU LẠC THẾ KỈ II TCN –> THẾ KỈ IGồm 3 quõn: Giao Chỉ, Cửu Chõn và Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Chõu GiaoBiờn giới ngày nay nhật nam cửu chân giao chỉchu nhaiđạm nhĩhợp phốuất lâmthương ngônam hải lUY LÂUChương III: Thời kỳ bắc thuộc và đấu tranh giành độc lậpTiết 19. bài 17: Cuộc khởi nghĩa hai bà trưng (NĂm 40)Sơ đồ tổ chức bộ máy châu giaoa. Về hành chính:b. Về chính trị: Châu Giao(thứ sử) Quận(Thái thú, đô uý) Quận(Thái thú, đô uý) Quận(Thái thú, đô uý) Huyện(Lạc tướng) Huyện(Lạc tướng) Huyện(Lạc tướng)c. Về kinh tế: Chia Âu Lạc thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao. -> Xoá tên nước ta. Biến nước ta thành một bộ phận trong lãnh thổ Trung Quốc.1. Nước âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay? -> Nhà Hán bắt nhân dân ta lên rừng kiếm ngà voi, sừng tê giác-> Nhà Hán bắt nhân dân ta xuống biển kiếm ngọc trai, đồi mồi Chương III: Thời kỳ bắc thuộc và đấu tranh giành độc lậpTiết 19. bài 17: Cuộc khởi nghĩa hai bà trưng (NĂm 40)a. Về hành chính:b. Về chính trị:c. Về kinh tế: Chia Âu Lạc thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao. -> Xoá tên nước ta. Biến nước ta thành một bộ phận trong lãnh thổ Trung Quốc.- Thực hiện chính sách áp bức bóc lột nặng nề bằng thuế má và cống nộp.1. Nước âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay? -> Kìm hãm sự phát triển kinh tế, ngăn chăn các cuộc nổi dậy. Chương III: Thời kỳ bắc thuộc và đấu tranh giành độc lậpTiết 19. bài 17: Cuộc khởi nghĩa hai bà trưng (NĂm 40)a. Về hành chính:b. Về chính trị:c. Kinh tế: Chia Âu Lạc thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao. -> Xoá tên nước ta. Biến nước ta thành một bộ hận trong lãnh thổ Trung Quốc.- Thực hiện chính sách áp bức bóc lột nặng nề bằng thuế má và cống nộp.+ đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta. + Bắt dân ta theo phong tục Hán- Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc.-> Kìm hãm sự phát triển kinh tế, ngăn chăn các cuộc nổi dậy. 1. Nước âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay? d. Về văn hoá:Chương III: Thời kỳ bắc thuộc và đấu tranh giành độc lậpTiết 19. bài 17: Cuộc khởi nghĩa hai bà trưng (NĂm 40)2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ:* Nguyên nhân:- Do chính sách áp bức bóc lột tàn bạo của nhà Hán.- Thi Sách (chồng Trưng Trắc) bị thái thú Tô định giết.* Diễn biến: 1. Nước âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay? 	GIAO CHặSoõng HoàngSoõng ẹaứSoõng MaừChu DieõnHaựt MoõnMEÂ LINHCoồ LoaLuy LaõuBIEÅN ẹOÂNGHễẽP PHOÁGIAO CHặ Teõn quaọn--.--.-- Bieõn giụựi ngaứy nayMEÂ LINH Teõn huyeọn “Môt xin rửa sạch nước thù, Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng, Ba kẻo oan ức lòng chồng, Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này.”	GIAO CHặSoõng HoàngSoõng ẹaứSoõng MaừChu DieõnHaựt MoõnMEÂ LINHCoồ LoaLuy LaõuBIEÅN ẹOÂNGHễẽP PHOÁGIAO CHặ Teõn quaọn--.--.-- Bieõn giụựi ngaứy nayMEÂ LINH Teõn huyeọnChương III: Thời kỳ bắc thuộc và đấu tranh giành độc lậpTiết 19. bài 17: Cuộc khởi nghĩa hai bà trưng (NĂm 40)2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ:* Nguyên nhân:* Diễn biến: (Sgk/48)* Kết quả: - Cuộc khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn* Nguyên nhân thắng lợi:1. Nước âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay? - Tinh thần yêu nước và đoàn kết của nghĩa quân.- Được nhân dân ủng hộ.- Tài chỉ huy của Hai Bà Trưng* ý nghĩa lịch sử:- Là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử dân tộc.- Thể hiện tinh thần yêu nước ý chí quyết tâm dành lại độc lập dân tộc.- Độc lập dân tộc được khôi phục sau hơn hai thế kỉ bị phong kiến nước ngoài đô hộ.	GIAO CHặSoõng HoàngSoõng ẹaứSoõng MaừChu DieõnHaựt MoõnMEÂ LINHCoồ LoaLuy LaõuBIEÅN ẹOÂNGHễẽP PHOÁGIAO CHặ Teõn quaọn--.--.-- Bieõn giụựi ngaứy nayMEÂ LINH Teõn huyeọnChương III: Thời kỳ bắc thuộc và đấu tranh giành độc lậpTiết 19. bài 17: Cuộc khởi nghĩa hai bà trưng (NĂm 40)a. Về hành chính:b. Về chính trị: (vẽ sơ đồ)c. Về kinh tế:- Chia Âu Lạc thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao. -> Xoá tên nước ta. Biến nước ta thành một bộ hận trong lãnh thổ Trung Quốc. - Thực hiện chính sách áp bức bóc lột nặng nề bằng thuế má và cống nộp.- Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc.-> Kìm hãm sự phát triển kinh tế, ngăn chăn các cuộc nổi dậy. 1. Nước âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay? d. Về văn hoá:2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ: * Nguyên nhân:- Do chính sách áp bức bóc lột tàn bạo của nhà Hán.- Thi Sách (chồng Trưng Trắc) bị thái thú Tô định giết.* Diễn biến: (Sgk/48)* Kết quả: - Cuộc khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn* Nguyên nhân thắng lợi:- Tinh thần yêu nước và đoàn kết của nghĩa quân.- Được nhân dân ủng hộ. Tài chỉ huy của Hai Bà Trưng.* ý nghĩa lịch sử:- Là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử dân tộc.- Thể hiện tinh thần yêu nước ý chí quyết tâm dành lại độc lập dân tộc.- Độc lập dân tộc được khôi phục sau hơn hai thế kỉ bị phong kiến nước ngoài đô hộ.Chỳc cỏc thầy cụ giỏo sức khoẻ!Chỳc cỏc em học sinh học tập tốt!

File đính kèm:

  • pptkhoi_nghia_hai_ba_trung_20150614_064009.ppt