Bài giảng Lịch sử 6 - Tiết 22, Bài 20: Từ sau Trương Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỷ I - Giữa thế kỷ VI)

3. Những biến chuyển về Xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỷ I-VI

a. Xã hội:

 - Xã hội phân hoá sâu sắc hơn

 - Đời sống nhân dân ta khổ cực

b.Văn hoá:

 - Mở trường dạy chữ Hán, du nhập các Tôn giáo, luật lệ, phong tục của người Hán vào nước ta.

 - Nhân dân ta vẫn giữ được tiếng nói và phong tục của mình.

 

 

ppt34 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 09/10/2015 | Lượt xem: 689 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lịch sử 6 - Tiết 22, Bài 20: Từ sau Trương Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỷ I - Giữa thế kỷ VI), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Tiết 22 – Bài 20:Từ sau Trương Vương đến trước Lý Nam Đế( Giữa thế kỷ I-giữa thế kỷ VI)3. Những biến chuyển về Xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỷ I-VIa. Xã hội:Thời Văn Lang- Âu LạcThời kì bị đô hộVuaQuan lại đô hộQuý tộcHào trưởng ViệtĐịa chủ HánNông dân công xã Nông dân công xã Nông dân lệ thuộcNô tìNô tìSƠ ĐỒ PHÂN HOÁ XÃ HỘITiết 22 – Bài 20:Từ sau Trương Vương đến trước Lý Nam Đế( Giữa thế kỷ I-giữa thế kỷ VI)3. Những biến chuyển về Xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỷ I-VIa. Xã hội:	- Xã hội phân hoá sâu sắc hơn	- Đời sống nhân dân ta khổ cựcb. Văn hoáKhæng Tö (ThÕ kû VI-V Tr.CN)Khæng TöL·o TöPhật Thích Ca Mâu NiTiết 22 – Bài 20:Từ sau Trương Vương đến trước Lý Nam Đế( Giữa thế kỷ I-giữa thế kỷ VI)3. Những biến chuyển về Xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỷ I-VIa. Xã hội:	- Xã hội phân hoá sâu sắc hơn	- Đời sống nhân dân ta khổ cựcb.Văn hoá:	- Mở trường dạy chữ Hán, du nhập các Tôn giáo, luật lệ, phong tục của người Hán vào nước ta.	- Nhân dân ta vẫn giữ được tiếng nói và phong tục của mình.Các phong tục, tập quán của người Việt cổCác phong tục, tập quán của người Việt cổCác phong tục, tập quán của người Việt cổCác phong tục, tập quán của người Việt cổCác phong tục, tập quán của người Việt cổTiết 22 – Bài 20:Từ sau Trương Vương đến trước Lý Nam Đế( Giữa thế kỷ I-giữa thế kỷ VI)3.Những biến chuyển về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỷ I-VIa.Xã hội:b. Văn hoá:4.Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu(248)a.Nguyên nhân:Nhà Ngô bắt nhân dân ta lao dịch nặng nềNhà Ngô bắt nhân dân ta lên rừng tìm sừng tê, ngà voi, xuống biển mò ngọc trai Lời tâu Tiết Tổng với Vua nhà Ngô Tiết 22 – Bài 20:Từ sau Trương Vương đến trước Lý Nam Đế( Giữa thế kỷ I-giữa thế kỷ VI)3.Những biến chuyển về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỷ I-VIa.Xã hội:b. Văn hoá:4.Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu(248)a.Nguyên nhân:-Do ách áp bức,bóc lột nặng nề của nhà Ngô.KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU NĂM 248 CỬU CHÂNPHÚ ĐIỀN..................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . CỬU CHÂNPHÚ ĐIỀN..................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU NĂM 248Tiết 22 – Bài 20:Từ sau Trương Vương đến trước Lý Nam Đế( Giữa thế kỷ I-giữa thế kỷ VI)3.Những biến chuyển về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỷ I-VIa.Xã hội:b.Văn hoá:4.Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu(248)a.Nguyên nhân:- Do ách áp bức,bóc lột nặng nề của nhà Ngôb. Diễn biến:- Năm 248, khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc- Thanh Hoá), sau đó lan rộng khắp Giao Châu.- Nhà Ngô cử tướng Lục Dận mang quân sang đàn áp.Tiết 22 – Bài 20:Từ sau Trương Vương đến trước Lý Nam Đế( Giữa thế kỷ I-giữa thế kỷ VI)3.Những biến chuyển về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỷ I-VIa.Xã hội:b.Văn hoá:4.Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu(248)a.Nguyên nhân:- Do ách áp bức,bóc lột nặng nề của nhà Ngôb. Diễn biến:- Năm 248, khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc- Thanh Hoá), sau đó lan rộng khắp Giao Châu.- Nhà Ngô cử tướng Lục Dận mang quân sang đàn áp.c. Kết quả:- Bà Triệu hy sinh. Cuộc khởi nghĩa thất bại.THẢO LUẬN:* Nhóm 1: Tại sao cuộc khởi nghĩa Bà Triệu lại thất bại?* Nhóm 2: Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu?Tiết 22 – Bài 20:Từ sau Trương Vương đến trước Lý Nam Đế( Giữa thế kỷ I-giữa thế kỷ VI)3.Những biến chuyển về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỷ I-VIa.Xã hội:b.Văn hoá:4.Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu(248)a.Nguyên nhân:- Do ách áp bức,bóc lột nặng nề của nhà Ngôb. Diễn biến:- Năm 248, khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc- Thanh Hoá), sau đó lan rộng khắp Giao Châu.- Nhà Ngô cử tướng Lục Dận mang quân sang đàn áp.c. Kết quả:- Bà Triệu hy sinh. Cuộc khởi nghĩa thất bại.d. Ý nghĩa:- Thể hiện tinh thần yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâmBài tập 1: Chính quyền đô hộ đã làm gì để đồng hoá nhân dân ta:a. Mở trường dạy chữ Hán tại các quận.b. Truyền vào nước ta Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo và những phong tục, luật lệ của người Hán.c. Đào tạo quan lại người Việt nhằm phục vụ cho chính quyền đô hộ.d. Câu a, b đúngHÑn gÆp l¹i

File đính kèm:

  • pptsu_6_20150614_063956.ppt
Bài giảng liên quan