Bài giảng Lịch sử 6 - Tiết 28, Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỷ VII-IX

- Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Hoan Châu.

- Nhân dân vùng ái Châu, Diễn Châu cũng nổi dậy hưởng ứng khởi nghĩa Vì vậy lực lượng của nghĩa quân tăng lên nhanh chóng.

- Mai Thúc Loan đã chọn đất Sa Nam (Nam Đàn – Nghệ An ) để xây dựng căn cứ chống giặc

- Tại đây Mai Thúc Loan đã xây thành Vạn An . Phía sau thành là dải thung lũng rộng vài chục mẫu: tích luỹ lương thực.

 

ppt34 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 09/10/2015 | Lượt xem: 1704 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lịch sử 6 - Tiết 28, Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỷ VII-IX, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chào mừng các thầy cô giáo đến dự giờ thăm lớp 6D1 Trường trung học cơ sở TiềN AnKiểm tra bài cũ1, Cách đánh tiêu biểu của Triệu Quang Phục trong cuộc kháng chiến chống quân Lương là gì?2, Nước Vạn Xuân sụp đổ trong hoàn cảnh nào?Trả lời:1. Cách đánh tiêu biểu của Triệu Quang Phục trong cuộc kháng chiến chống quân Lương là: Sử dụng lối đánh du kích lợi hại, ban ngày ẩn nấp, ban đêm đánh úp trại giặc, cướp vũ khí, lương thực gây cho địch nhiều khó khăn tổn thất. 2. Nước Vạn Xuân sụp đổ trong hoàn cảnh: Năm 603, mười vạn quân Tuỳ tấn công Vạn Xuân, quân ta chiến đấu dũng cảm ngoan cường nhưng không chống đỡ nổi. Lý Phật Tử bị bắt, cuộc kháng chiến kết thúc nước Vạn Xuân sụp đổ, tiếp tục rơi vào ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc. 1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường nước ta có gì thay đổi?Tiết 28 BÀI 23- Năm 618 nước ta rơi vào ách đô hộ của nhà Đường - Chia khu vực hành chính, đặt tên mới, sắp đặt quan cai trị.- Nhà Đường đổi Giao Châu thành “Giao Châu đô hộ phủ”- Đến năm 679 đổi thành An Nam đô hộ phủNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường nước ta có gì thay đổi?Võ an châuChâu ( viên thứ sử người Hán)Huyện: (huyện lệnh người Hán)- Hương, Xã: do người Việt cai quảnThanh châuChi châuVõ nga châuLục châuNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường nước ta có gì thay đổi?Trụ sở: Tống Bình - Nhà Đường sửa sang đường xá, xây thành đắp luỹ NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONGCÁC THẾ KỶ VII - IX1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường nước ta có gì thay đổi?Em có nhận xét gì về đất nước ta dưới ách đô hộ của nhà Đường? Siết chặt hơn bộ máy cai trị. Biến nước ta thành một phủ của nhà Đường(An Nam Đô Hộ Phủ) . Người Hán trực tiếp cai trị từ trung ương tới huyện.NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX* Nhà Đường thực hiện ở nước ta 3 thứ thuế : Tô, Dung, Điệu. Tô: Đánh vào ruộng đất Dung: Hàng năm mỗi người dân phải lao dịch bắt buộc, làm không công phục vụ cho chính quyền đô hộ. Điệu: Thuế đánh bằng các sản phẩm thủ công: Vải, lụa. Ngoài các chính sách thuế nặng nề như vậy , hàng năm nhân ta còn phải làm gì cho chính quyền đô hộ?1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường nước ta có gì thay đổi?NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường nước ta có gì thay đổi?- Bắt cống nạp các sản vật quý.NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX - Chúng chia lại bộ máy hành chính - Chính sách cai trị của nhà Đường có gì khác trước?- Đặt tên mới, biến nước ta thành một phủ thuộc của Trung Quốc- Bóc lột tô thuế, cống nạp nặng nề. Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường nước ta có gì thay đổi?NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722)- Mai Thúc Loan là người làng Mai Phụ (làng làm muối) huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh. Sau ông theo mẹ sang sống ở Ngọc Trừng (Nam Đàn – Nghệ An).- Từ nhỏ Mai Thúc Loan đã phải kiếm củi chăn trâu, cày ruộng cho nhà giàu. Ông là Người khoẻ mạnh , da đen tóc xoăn rất khôi ngô tuấn tú, được mọi người quý mến.NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722)* Nguyên nhân- Do chính sách thống trị bóc lột tàn bạo của nhà Đường đối với nhân dân ta.- Nhà Đường bắt dân ta cống nộp và đi phu gánh vải sang Trường An đường xa muôn dặm cực khổ đã đẩy Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người đứng dậy khởi nghĩa và mọi người đồng lòng với Mai Thúc Loan. - Bài chầu văn“ Nhớ khi nội thuộc Đường TriềuGiang sơn, cố quốc nhiều điều ghê gaiSâu quả vải vì ai vạch láNgựa hồng trần kể đã héo hon”- Bài chầu văn trên nói đến điều gì?NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722)* Diễn biến.- Năm 722 khởi nghĩa bùng nổ - Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Hoan Châu. - Nhân dân vùng ái Châu, Diễn Châu cũng nổi dậy hưởng ứng khởi nghĩa Vì vậy lực lượng của nghĩa quân tăng lên nhanh chóng.- Mai Thúc Loan đã chọn đất Sa Nam (Nam Đàn – Nghệ An ) để xây dựng căn cứ chống giặc- Tại đây Mai Thúc Loan đã xây thành Vạn An . Phía sau thành là dải thung lũng rộng vài chục mẫu: tích luỹ lương thực.Nghệ AnSa NamChăm-paNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722)* Diễn biến.- Ông xưng đế, nhân dân thường gọi ông là Mai Hắc Đế (Vua đen)- Ông cho quân ra Bắc tấn công thành Tống Bình. Trước tình hình đó Thứ Sử Giao Châu (Quang Sở Khách) phải chạy về Trung Quốc *Kết quả: Thất bại- ít lâu sau, nhà Đường đem quân sang đàn áp. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXChăm-paNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722)*ý nghĩa:- Tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta , phấn đấu không mệt mỏi để giành lại độc lập cho dân tộc.- Cuộc khởi nghĩa nói lên điều gì?NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX3. Khởi nghĩa Phùng Hưng (trong khoảng 776 - 791)*Tiểu sử: Phùng Hưng quê ở Đường Lâm (Ba Vì - Hà Tây) xuất thân trong một dòng họ nhiều đời làm thủ lĩnh (quan lang). Năm 18 tuổi cha mẹ qua đời ông nối nghiệp cha làm quan lang ở Đường Lâm. Là người rất khoẻ, giỏi võ vật đánh được trâu đánh được hổ, lại biết thương người hay cứu giúp người nghèo được nhân dân mến phục. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX3. Khởi nghĩa Phùng Hưng (trong khoảng 776 - 791)- Tại sao ông họp quân khởi khởi nghĩa? Đánh dấu vào ô trả lời đúng a. Do ông bị bóc lột nặng nề và phải chịu lao dịchb. Do ông muốn được làm vua c. Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân căm ghét chính quyền đô hộ, đánh đuổi quân xâm lược giành độc lập cho đất nước, giải phóng cho nhân dân d. Tất cả các ý trên đều đúng NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX3. Khởi nghĩa Phùng Hưng (trong khoảng 776 - 791)* Diễn biến:776 Phùng Hưng và em là Phùng Hải đã phất cờ khởi nghĩa ở Đường Lâm được nhân dân hưởng ứng nghĩa quân làm chủ Đường Lâmkéo về vây Tống BìnhPhùng Hưng chiếm được thành sắp đặt việc cai trị. Đường LâmNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX3. Khởi nghĩa Phùng Hưng (trong khoảng 776 - 791)* Kết quả: - 791 nhà Đường đem quân đàn áp Phùng An ra hàng. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX3. Khởi nghĩa Phùng Hưng (trong khoảng 776 - 791)* ý nghĩa :- Tuy chỉ giành thắng lợi trong một thời gian nhưng thể hiện lòng yêu nước, ý chí quật cường của các tầng lớp nhân dân kiên quyết đứng dậy giành chủ quyền dân tộc, lật đổ ách thống trị tàn bạo của nhà Đường. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXNHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXĐèNH THỜ PHÙNG HƯNG Ở ĐƯỜNG LÂM (HÀ TÂY)NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IXTrũ chơi hoa may mắn	- Lớp học được chia làm hai đội. Có 10 bông hoa trong đó có 7 bông chứa câu hỏi, ba bông hoa may mắn. Đội nào chọn được bông hoa may mắn sẽ được cộng mười điểm mà không cần phải trả lời câu hỏi. Chọn được bông hoa chứa câu hỏi phải trả lời câu hỏi đó, trả lời đúng được cộng 10 điểm, sai nhường quyền trả lời cho đội còn lại. Kết thúc trò chơi, đội nào được nhiều điểm hơn đội đó sẽ thắng. 12345678910Nhà Đường đổi Giao Châu thành tên mới là gì ?Ai được nhân dân gọi là vua đen ?Ai được nhân dân gọi là Bố Cái Đại Vương ?Nhà Đường thống trị nước ta vào năm nào ?An Nam đô hộ phủ đặt trụ sở tại đâu ?Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng bùng nổ năm bao nhiêu ?Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan bùng nổ năm bao nhiêu ?abcdefgNhà Đường đổi Giao Châu thành tên mới là gì ?a6An Nam Đô Hộ Phủ1 	Ai được nhân dân gọi là vua đen ?b.Mai Thúc Loan8 Ai được nhân dân gọi là Bố Cái Đại Vương ?c.Phùng HưngNhà Đường thống trị nước ta vào năm nào ?	d.Năm 618103An Nam đô hộ phủ đặt trụ sở tại đâu ?e.Tống Bỡnh(Hà Nội)Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưngbùng nổ năm bao nhiêu? f.NĂM 77694Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan bùng nổ năm bao nhiêu ?g.NĂM 722abcdefgmay mắn1345678910Nhà Đường đổi Giao Châu thành tên mới là gì ?Ai được nhân dân gọi là vua đen ?Ai được nhân dân gọi là Bố Cái Đại Vương ?Nhà Đường thống trị nước ta vào năm nào ?An Nam đô hộ phủ đặt trụ sở tại đâu ?Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưngbùng nổ năm bao nhiêu ?Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan bùng nổ năm bao nhiêu ?abcdefgmay mắn1234678910Nhà Đường đổi Giao Châu thành tên mới là gì ?Ai được nhân dân gọi là vua đen ?Ai được nhân dân gọi là Bố Cái Đại Vương ?Nhà Đường thống trị nước ta vào năm nào ?An Nam đô hộ phủ đặt trụ sở tại đâu ?Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưngbùng nổ năm bao nhiêu ?Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan bùng nổ năm bao nhiêu ?abcdefgmay mắn1234568910Nhà Đường đổi Giao Châu thành tên mới là gì ?Ai được nhân dân gọi là vua đen ?Ai được nhân dân gọi là Bố Cái Đại Vương ?Nhà Đường thống trị nước ta vào năm nào ?An Nam đô hộ phủ đặt trụ sở tại đâu ?Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưngbùng nổ năm bao nhiêu ?Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan bùng nổ năm bao nhiêu ?* Củng cố:- Dưới ách đô hộ của Nhà Đường nhân dân ta phải chịu nhiều khổ cực: Chúng chia lại bộ máy hành chính. Đặt tên mới, biến nước ta thành quận huyện của Trung Quốc. Bóc lột tô thuế cống nạp nặng nề.Chính điều đó đã dẫn đến các cuộc khởi nghĩa: Khởi nghĩa Mai Thúc Loan năm 722. Khởi nghĩa Phùng Hưng năm 766.Tuy các cuộc khởi nghĩa chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian cuối cùng cũng thất bại, nhưng nó có ý nghĩa rất to lớn . Thể hiện ý chí quật cường của nhân dân ta kiên quyết giành quyền chủ động.  VỀ NHÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRONG SÁCH GIÁO KHOA CỦA BÀI NÀY. XEM TRƯỚC BÀI 24 NƯỚC CHAM PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X.

File đính kèm:

  • pptNhung_cuoc_khoi_nghia_lon_trong_cac_the_ky_79_20150614_055714.ppt
Bài giảng liên quan