Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Trần Lê Hoàng Khiêm

- Ngày 19/8/1945, cả Hà Nội tràn ngập khí thế cách mạng. Cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình đánh chiếm các công sở chính quyền địch. Khởi nghĩa thành công ở Hà Nội.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 15/10/2015 | Lượt xem: 3057 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Trần Lê Hoàng Khiêm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Lịch Sử 9Người thực hiện :TRẦN LÊ HOÀNG KHIÊM 1. Nêu nguyên nhân, diễn biến của sự kiện Nhật đảo chính Pháp?Trả lời: Nguyên nhân:Chiến tranh thế giới thứ hai vào giai đoạn kết thúc. Nhật đang khốn đốn. Pháp đang chờ Đồng minh vào.Nhật buộc phải đảo chính Pháp.Diễn biến:- Đêm 9 – 3 – 1945, Nhật nổ súng lật đổ Pháp trên toàn Đông Dương.- Pháp chống cự yếu ớt và đầu hàng nhanh chóng.KIỂM TRA BÀI CŨ2. Nêu chủ trương và hành động của Đảng để chuẩn bị Tổng khởi nghĩa?Trả lời:* Chủ trương:- Xác định kẻ thù là phát xít Nhật.- Ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.*Hành động:- Thành lập căn cứ địa, khu giải phóng. Hợp nhất các lực lượng vũ trang.- Trừ khử ác ôn, tay sai.- Phát động phá kho thóc, cứu đói.KIỂM TRA BÀI CŨTỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒAI. LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN BỐII. GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở HÀ NỘIIII. GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CẢ NƯỚCIV. Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CÁCH MẠNG THÁNG TÁMBài 23I. LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN BỐ:Em hãy nhắc lại tình hình thế giới lúc này như thế nào?- Ở châu Âu phát xít Đức bị đánh bại.- Ở châu Á phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.Trước tình hình đó, Đảng ta có chủ trương gì?- Hội nghị toàn quốc của Đảng(từ 14 –15/8/1945) quyết định phát động Tổng khởi nghĩa.I. LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN BỐ:- Ở châu Âu phát xít Đức bị đánh bại.- Ở châu Á phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.- Hội nghị toàn quốc của Đảng(từ 14 –15/8/1945) quyết định phát động Tổng khởi nghĩa.Đại hội quyết định những vấn đề gì?- Đại hội quốc dân tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam, quyết định quốc kỳ, quốc ca.II. GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở HÀ NỘI:Em hãy cho biết tình hình ở Hà Nội sau ngày Nhật đảo chính Pháp?- Khí thế cách mạng thêm sôi động.- Nhân dân hăng hái gia nhập các đoàn thể, các đội tự vệ chiến đấuMặt trận Việt Minh tổ chức hoạt động gì? - Tối 15/8/1945 Việt Minh tổ chức diễn thuyết ở các rạp hát.II. GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở HÀ NỘI:- Tối 15/8/1945 Việt Minh tổ chức diễn thuyết ở các rạp hát.Khí thế cách mạng ở Hà Nội đạt đến đỉnh điểm khi nào? Kết quả?- Ngày 19/8/1945, cả Hà Nội tràn ngập khí thế cách mạng. Cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình đánh chiếm các công sở chính quyền địch. Khởi nghĩa thành công ở Hà Nội.II. GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở HÀ NỘI:- Tối 15/8/1945 Việt Minh tổ chức diễn thuyết ở các rạp hát.- Ngày 19/8/1945, cả Hà Nội tràn ngập khí thế cách mạng. Cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình đánh chiếm các công sở chính quyền địch. Khởi nghĩa thành công ở Hà Nội.Hãy cho biết ý nghĩa của việc giành chính quyền ở Hà Nội?- Thắng lợi ở Hà Nội có tác động đến việc giành chính quyền trong cả nước.III. GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CẢ NƯỚC:Hãy cho biết những tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong cả nước?- Từ 14 đến 19/8 bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất là: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.Ở Huế, Sài Gòn giành chính quyền vào thời gian nào?- Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Huế (23 – 8), Sài Gòn (25 – 8).III. GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CẢ NƯỚC:- Từ 14 đến 19/8 bốn tỉnh giành chính quyển sớm nhất là: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.- Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Huế (23 – 8), Sài Gòn (25 – 8).Cả nước giành chính quyền vào thời gian nào?- Đến 28 – 8 cả nước giành chính quyền.Ngày 2 – 9 – 1945, tại Hà Nội diễn ra sự kiện gì?- Ngày 2 – 9 – 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.IV. Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM1. Ý nghĩa:Đối với lịch sử dân tộc, Cách mạng tháng Tám thắng lợi có ý nghĩa như thế nào?- Là sự kiên vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Nó phá tan xiềng xích bóc lột của Pháp và Nhật, lật nhào chế độ phong kiến hàng ngàn năm.- Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập. Đưa nhân dân từ thân phận nô lệ lên làm chủ nước nhà.IV. Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM1. Ý nghĩaĐối với thế giới, Cách mạng tháng Tám thắng lợi có ý nghĩa như thế nào?- Cỗ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của các nước thuộc địaIV. Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM1. Ý nghĩa:2. Nguyên nhân thắng lợi :Cách mạng tháng Tám thành công nhờ những nguyên nhân nào?- Truyền thống yêu nước của dân tộc ta.- Khối liên minh công nông vững chắc.- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ Chủ tịch.- Điều kiện quốc tế thuận lợi.BÀI TẬP CỦNG CỐHãy điền thời gian trong cuộc khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám sao cho đúng với sự kiệnSự kiện Thời gian1. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.2. Hội nghị toàn quốc của Đảng3. Đại hội quốc dân Tân Trào.4. Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội.5. Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập.8 - 194514 – 15/8/194516 – 8 – 1945 19 – 8 – 1945 2 – 9 – 1945 BÀI TẬP CỦNG CỐBức ảnh phản ánh sự kiện gì trong Cách mạng tháng Tám 1945?a. Chiếm Toà án.b. Chiếm Phủ Khâm Sai.c. Chiếm Sở cảnh sát.d. Chiếm Trại Bảo an.b. Chiếm Phủ Khâm Sai.DẶN DÒ  Về nhà trả lời các câu hỏi trong SGK của bài này. Đọc trước bài 24, trả lời các câu hỏi: Những thuận lợi, khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám.Ta đã làm gì để giải quyết những khó khăn.Chúc các em học tập tốt

File đính kèm:

  • pptBai_12_Thuc_hanh_Nhan_biet_mot_so_loai_sau_benh_hai_cay_an_qua.ppt
Bài giảng liên quan