Bài giảng Lớp 5 - Nguyễn Thị Lan - Tập đọc: cái gì quý nhất?

Ý 1: Cuộc tranh luận giữa ba người bạn

Hùng: Lúa gạo

Quý: Vàng bạc

Nam: Thời gian

 Đọc thầm đoạn 1 – 2 và cho cô biết: Theo Hùng, Quý và Nam cái gì quý nhất? Các bạn đã đưa ra lí lẽ như thế nào để bảo vệ cho ý kiễn của mình?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 24/10/2015 | Lượt xem: 1006 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Lớp 5 - Nguyễn Thị Lan - Tập đọc: cái gì quý nhất?, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG Người thực hiện: Nguyễn Thị LanĐơn vị: Trường Tiểu học Hừa NgàiThứ sáu ngày tháng 10 năm 2010Tập đọcKIỂM TRA BÀI CŨCâu hỏi:Đọc thuộc lòng bài tập đọc: “ Trước cổng trời” và nêu nội dung bài tập đọc?Lúa gạoThì giờVàng bạcThứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2010TẬP ĐỌC CÁI GÌ QUÝ NHẤT?LUYỆN ĐỌClúa gạoPhân giải Theo tớ quý nhất là lúa gạo . Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không ?Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2010TẬP ĐỌC  CÁI GÌ QUÝ NHẤT? LUYỆN ĐỌC- Tranh luận :Bàn cãi để tìm ra lẽ phải. - Phân giải : Giải thích cho thấy rõ đúng sai.Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2010TẬP ĐỌC CÁI GÌ QUÝ NHẤT? TÌM HIEÅU BAØI: Đọc thầm đoạn 1 – 2 và cho cô biết: Theo Hùng, Quý và Nam cái gì quý nhất? Các bạn đã đưa ra lí lẽ như thế nào để bảo vệ cho ý kiễn của mình?Hùng: Lúa gạoQuý: Vàng bạcNam: Thời gian*Ý 1: Cuộc tranh luận giữa ba người bạnThứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2010TẬP ĐỌC CÁI GÌ QUÝ NHẤT? TÌM HIEÅU BAØI: Tại sao thầy giáo cho rằng người lao động là quý nhất? Thầy giáo cho rằng cái gì là quý nhất?Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2010TẬP ĐỌC CÁI GÌ QUÝ NHẤT? TÌM HIEÅU BAØI: Ý 2: Người lao động là quý nhấtThứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2010TẬP ĐỌC CÁI GÌ QUÝ NHẤT? TÌM HIEÅU BAØI: Thảo luận nhóm đôi: Đặt tên khác cho bài tập đọc?Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2010TẬP ĐỌC CÁI GÌ QUÝ NHẤT? LUYỆN ĐỌC DIỄN CẢMBài có mấy nhân vật?Người dẫn truyện: Giọng đều đều.Hùng, Quý, Nam: Giọng sôi nổi.Thầy giáo: Giọng ôn tồn, giảng giải. Hùng nói: Theo tớ qúy nhất là lúa gạo . Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không ? Quý và Nam cho là có lí . Nhưng đi được mươi bước , Quý vội reo lên : “bạn Hùng nói không đúng . Quý nhất phải là vàng . Mọi nguời chẳng thường nói quý như vàng còn gì ? Có vàng là có tiền , có tiền sẽ mua được lúa gạo . ” Nam vội tiếp ngay : “ Quý nhất là thì giờ . Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc . Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc !”LUYỆN ĐỌC DIỄN CẢM Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2010TẬP ĐỌCCÁI GÌ QUÝ NHẤTLUYỆN ĐỌCLúa gạo, phân giảiTheo tớ, quý nhất là lúa gạo.Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không?TÌM HIỂU BÀI*ý 1: Cuộc tranh luận giữa ba người bạn-Hùng: Lúa gạo-Quý: Vàng bạc-Nam: Thời gian*Ý 2: Người lao động là quý nhấtNội dung: Người lao động là quý nhất.KÍNH CHÚC THẦY CÔ MẠNH KHỎE HẠNH PHÚCCHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI

File đính kèm:

  • pptCai_gi_quy_nhat.ppt
Bài giảng liên quan