Bài giảng Luyện tập 6 (tiết 13)

Bài 1: Lập phương trình hoá học cho các phản ứng sau:

1/ Khí hiđrô khử nhôm oxit?

2/ Đốt cháy phôtpho?

3/ Cacbon đioxit tác dụng với nước tạo thành axit H2CO3?

4/ Điện phân nước bằng dòng điện một chiều?

5/ Sắt tác dụng với axit sunfuric (H2SO4)?

6/ Nhôm khử sắt (III) oxit ở nhiệt độ cao tạo thành nhôm oxit và sắt?

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Luyện tập 6 (tiết 13), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
12345học mà chơi - chơi mà họcứng dụng của khí HiđrôBơm bóng bayLà nguồn nhiên liệu sạchHàn cắt kim loạiSản xuất axit clohiđricĐiều chế kim loạiHCl Haừy duứng nhửừng cuùm tửứ ụỷ khung beõn ủieàn vaứo choó... ủeồ ủửụùc keỏt luaọn ủuựng veà khớ HiủroKhớ hiủro coự ................., ụỷ nhieọt ủoọ thớch hụùp khoõng nhửừng keỏt hụùp vụựi ........................ maứ coứn coự theồ keỏt hụùp vụựi ........................... trong moọt soỏ ....................Caực phaỷn ửựng naứy ủeàu toỷa nhieọtđụn chaỏt oxitớnh khửỷ nguyeõn toỏ oxihụùp chaỏt Có những hoá chất sau: KMnO4; HCl; Zn; KClO3; Fe;H2SO4 loãng. Hãy chỉ ra những hoá chất nào để điều chế khí hiđrô trong phòng thí nghiệm.Chọn phương án trả lời đúng nhất?A. KMnO4, KClO3B. HCl; H2SO4 loãngC. Zn; FeD. HCl; H2SO4 loãng và các kim loại Zn; Fe Tranh vẽ dưới đây diễn tả điều gì?Sản xuất khí hiđrô trong công nghiệpH2Hình bên diễn tả cách thu khí O2 hay khí H2? Vì sao? H2 đẩy không khíH2 đẩy nướcSttCaực phaỷn ửựng1 2H2 + O2  2H2O2 4H2 + Fe3O4  4H2O + 3Fe3Fe2O3 + 3CO  3CO2 + 2Fe4 CO2 + 2Mg  2MgO + Ct0t0t0t0Chaỏt khửỷChaỏt oxi hoựaH2O2H2Fe2O3COFe3O4MgCO2Chỉ ra các chất khử; chất oxi hoá trong các phản ứng sau đây?BàI TậPBài 1: Lập phương trình hoá học cho các phản ứng sau:1/ Khí hiđrô khử nhôm oxit?2/ Đốt cháy phôtpho?3/ Cacbon đioxit tác dụng với nước tạo thành axit H2CO3?4/ Điện phân nước bằng dòng điện một chiều?5/ Sắt tác dụng với axit sunfuric (H2SO4)?6/ Nhôm khử sắt (III) oxit ở nhiệt độ cao tạo thành nhôm oxit và sắt?BàI TậPBài 2: a/ Các PTHH của bài tập 1 thuộc loại phản ứng ?Vì sao? b/ Trong các phản ứng oxi hoá khử. Chỉ rõ chất khử? Chất oxi hoá? Sự khử? Sự oxi hoá? Bài 3: Dùng khí cacbon oxit khử hoàn toàn 16 gam sắt (III) oxit ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng kết thúc thu được a gam chất rắn. a/ Viết PTHH? b/ Tính thể tích khí cacbon oxit cần dùng cho phản ứng? c/ Tính a? d/ Nếu hoà tan hoàn toàn a gam chất rắn nói trên vào dung dịch axit clohiđric (HCl) thì sau phản ứng kết thúc thu được bao nhiêu lit khí hiđrô ở đktc?hướng dẫn về nhà * Naộm vửừng kieỏn thửực ụỷ muùc I trang 118* Hoaứn thaứnh caực baứi taọp sau : 1; 2; 3; 4 ; 5 trang 119 sgk

File đính kèm:

  • pptluyen_tap_6.ppt