Bài giảng Mĩ thuật - Tiết 19 - Bài 19: Thường thức mĩ thật

I :VÀI NÉT VỀ TRANH DÂN GIAN

 - Tranh dân gian có từ lâu đời, được lưu hành rộng rải trong dân gian .

- Được phát triển mạnh vào thời lý (XI) và phát triển rộng rải vào thời lê (XV – XVIII)

- Do tập thể các nghệ nhân xưa sáng tạo

- Tranh thường được bán ra hàng loạt vào dịp tết xuân về (gọi là tranh tết )

- Các vùng sản xuất tranh như :

 Đông Hồ (Bắc Ninh)

 Hàng Trống (Hà Nội)

 Kim Hoàng (Hà Tây) và một số vùng núi ở phía bắc

Là những nơi có truyền thống lâu đời về khắc in tranh

 Để đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân gắn bó chặt chẻ với đời sống thường nhật của người nông dân nơi thôn dã .

 Với đề tài hết sức phong phú ,phản ánh với nhiều đề tài khác nhau

 - Dù thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng tranh dân gian của các dòng tranh đều có những điểm giống nhau là luôn đề cao cái đẹp đề cao đạo lý làm người giáo dục những phẩ chất tốt .Cầu mong những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

 

ppt52 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 15/10/2016 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mĩ thuật - Tiết 19 - Bài 19: Thường thức mĩ thật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 TIẾT 19: BÀI 19 THƯỜNG THỨC MĨ THUẬTTRANH DÂN GIAN VIỆT NAMI: Vài nét về tranh dân gianCâu hỏi: Em biết gì về tranh dân gian ? CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜTIẾT 19 : BÀI 19 thường thức mĩ thật TRANH DÂN GIAN VIỆT NAMPHẦN XEM TRANH DÂN GIANTranh §«ng HåTranh Hµng TrèngXem tranh d©n gian ViÖt NamBµi 19XEM TRANH DÂN GIAN VNAM XEM TRANH DÂN GIAN VNAM ĐỀ TÀI THỜ CÚNG TÍNH NGƯỠNGBµi 24 tiÕt 24 :Th­êng thøc mü thuËtGiíi thiÖuI – Giíi thiÖu tranh d©n gian ViÖt Nam: * §Ò tµi phª ph¸n tÖ n¹n x· héi§¸m c­íi chuét. (Tranh §«ng Hå )Xem tranh d©n gian ViÖt NamBµi 19Bµi 24 tiÕt 24 :Th­êng thøc mü thuËtGiíi thiÖuI – Giíi thiÖu tranh d©n gian ViÖt Nam: * §Ò tµi vÒ vui ch¬I, lÔ héi:Móa rång. ( Tranh §«ng Hå )§Êu vËt. ( Tranh §«ng Hå )Xem tranh d©n gian ViÖt NamBµi 19? NÊU VÀI NẾT VỀ TRANH DÂN GIANI :VÀI NÉT VỀ TRANH DÂN GIAN - Tranh dân gian có từ lâu đời, được lưu hành rộng rải trong dân gian .- Được phát triển mạnh vào thời lý (XI) và phát triển rộng rải vào thời lê (XV – XVIII)- Do tập thể các nghệ nhân xưa sáng tạo - Tranh thường được bán ra hàng loạt vào dịp tết xuân về (gọi là tranh tết )- Các vùng sản xuất tranh như : Đông Hồ (Bắc Ninh) Hàng Trống (Hà Nội) Kim Hoàng (Hà Tây) và một số vùng núi ở phía bắc Là những nơi có truyền thống lâu đời về khắc in tranh Để đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân gắn bó chặt chẻ với đời sống thường nhật của người nông dân nơi thôn dã . Với đề tài hết sức phong phú ,phản ánh với nhiều đề tài khác nhau - Dù thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng tranh dân gian của các dòng tranh đều có những điểm giống nhau là luôn đề cao cái đẹp đề cao đạo lý làm người giáo dục những phẩ chất tốt .Cầu mong những điều tốt đẹp trong cuộc sống.Hầu hết tranh dân gian được vẽ theo quan niệm sống đường nết hết sức gạn lộc thuần khiết cốt sao rung cảm thẩm mĩ cho người xêm hơn là vẽ đúng luật - Các thành phần trong dân gian không có điểm nhìn cố định hầu hết được thiết kế để có quan sát di động từ nhiều gốc độ khác nhauCó 2 dòng tranh chính : Đông hồ và hàng trốngTranh dân gian vn có lịch sử từ lâu đời ,đã từng có thời gian phát triển mạnh mẻ ngày nay có phần giảm sút nhưng vẫn còn được giữ gìn bảo tồn trong một số làng nghề và một số gia đình làm tranh. sở dỉ nó xuất hiện sớm là gắn liền với tình ngưỡng thờ cúng tỏ tiên của người việt và việc thần thánh hóa các hiện tượng tự nhiên cùng với sự giao thoa giữa các nền văn hóa trong khu vực .cùng với đó là sự phân hóa cuả tranh dân gian xuất hiện ngày càng rõ nét I .VÀI NÉT VỀ TRANH DÂN GIANTranh dân gian có từ lâu đời được lưu hành rộng rải trong dân gianTranh dân gian đực dùng vào mổi dịp tết đến xuân về gọi là tranh tếtCó nhiều đề tài khác nhau, gần gủi với đời sống nhân dân lao động Do tập thẻ các ngệ nhân xưa sáng tác lúc nông nhànVới nhiều làng nghề sán xuất tranh nổi tiếng như -Hàng trống Đông hồ-Và một số làng nghề khác như Làng sình -Kim hoàng và một số vùng núi phía bắc => KẾT LUẬN - Là một tong những di sản quý báu của MTVNĐược đánh giá cao về nghệ thuật trong nước và quốc tế BÀI HỌCII TÌM HIỂU HAI DÒNG TRANH ĐÔNG HỒ VÀ HÀNG TRỐNG  I- TRANH ĐÔNG HỒNguồn gốc xuất xứNội dung đề tàiĐặc điêmKĩ thuật làm tranh đông hồNhóm1 ? Nêu nguồn gốc xuất xứ của tranh đông hồ.Nhóm 2 ? Nêu nội dung đề tài chính của tranh đông hồ.Nhóm3 ? Nêu đặc điểm cơ bản của tranh đông hồ.Nhóm 4? Nêu kĩ thuật làm tranh đông hồ mà em biết.- Các nhóm như đã được phân công tham gia thảo luận theo bảng sau - Yêu cầu mổi thành viên kẻ sẵn vào vở ghi theo bảng sau.Nguồn gốc xuất xứNội dung đề tàiĐặc điêmKĩ thuật làm tranh đông hồĐược sản xuất tại làng đông hồ( huyện thuận thành bắc ninh)Tác giả là những nghệ nhân là nông dân làm tranh vào lúc nông nhànNguồn gốc xuất xứNội dung đề tàiĐặc điêmKĩ thuật làm tranh đông hồĐược sản xuất tại làng đông hồ( huyện thuận thành bắc ninh)Tác giả là những nghệ nhân là nông dân làm tranh vào lúc nông nhàn- Nội dung thể hiện cuộc sống muôn màu muôn vẽ - .về sự liên hệ khăng khít giữa con người với thiên nhiên* Một số đề tài thường gặp trong tranh dân gian là:- Chúc tụng- Lao động sản xuất- Đề tài chúc tụng- Đề tài phê phán - Đề vui chơi lễ hộiBµi 24 tiÕt 24 :Th­êng thøc mü thuËtGiíi thiÖuI – Giíi thiÖu tranh d©n gian ViÖt Nam: * §Ò tµi phª ph¸n tÖ n¹n x· héi§¸m c­íi chuét. (Tranh §«ng Hå )Xem tranh d©n gian ViÖt NamBµi 19Bµi 24 tiÕt 24 :Th­êng thøc mü thuËtGiíi thiÖuI – Giíi thiÖu tranh d©n gian ViÖt Nam: * §Ò tµi vÒ lao ®éng s¶n XuÊt:Canh n«ng. ( Tranh §«ng Hå )Xem tranh d©n gian ViÖt NamBµi 19Bµi 24 tiÕt 24 :Th­êng thøc mü thuËtGiíi thiÖuI – Giíi thiÖu tranh d©n gian ViÖt Nam: * §Ò tµi ca ngîi c¸c vÞ anh hïngXem tranh d©n gian ViÖt NamBµi 19Tr­ng V­¬ng thï giÆc ¢nBµ TriÖuBµi 24 tiÕt 24 :Th­êng thøc mü thuËtGiíi thiÖuI – Giíi thiÖu tranh d©n gian ViÖt Nam: * §Ò tµi: ­íc m¬ vÒ cuéc sèng (tranh chóc tông)Gµ m¸i. (Tranh §«ng Hå )Lîn n¸i. (Tranh §«ng Hå )Vinh hoa – Phó quý (Tranh §«ng Hå )Xem tranh d©n gian ViÖt NamBµi 19Bµi 24 tiÕt 24 :Th­êng thøc mü thuËtGiíi thiÖuI – Giíi thiÖu tranh d©n gian ViÖt Nam: * §Ò tµi vÒ vui ch¬I, lÔ héi:Móa rång. ( Tranh §«ng Hå )§Êu vËt. ( Tranh §«ng Hå )Xem tranh d©n gian ViÖt NamBµi 19? Nêu đặc điểm của tranh đông hồNguồn gốc xuất xứNội dung đề tàiĐặc điêmKĩ thuật làm tranh đông hồĐược sản xuất tại làng đông hồ( huyện thuận thành bắc ninh)Tác giả là những nghệ nhân là nông dân làm tranh vào lúc nông nhàn- Nội dung thể hiện cuộc sống muôn màu muôn vẽ - .về sự liên hệ khăng khít giữa con người với thiên nhiên* Một số đề tài thường gặp trong tranh dân gian là:- Chúc tụng- Lao động sản xuất- Đề tài chúc tụng- Đề tài phê phán - Đề vui chơi lễ hộiBố cục theo lối ước lệĐường nết đơn giãn khỏe khoắn dứt khoát- màu sắc đơn giản có sẵn trong tự nhiên* Màu :- Đên -> từ than xoan- Xanh -> từ rỉ đồng- Xanh mát -> lá chàm- Vàng -> từ hoa hòe ,quả dành dànhTrắng -> từ võ trai điệp ở biển nghiền mịn? Nêu kĩ thuật làm tranh Đông HồNguồn gốc xuất xứNội dung đề tàiĐặc điêmKĩ thuật làm tranh đông hồĐược sản xuất tại làng đông hồ( huyện thuận thành bắc ninh)Tác giả là những nghệ nhân là nông dân làm tranh vào lúc nông nhàn- Nội dung thể hiện cuộc sống muôn màu muôn vẽ - .về sự liên hệ khăng khít giữa con người với thiên nhiên* Một số đề tài thường gặp trong tranh dân gian là:- Chúc tụng- Lao động sản xuất- Đề tài chúc tụng- Đề tài phê phán - Đề vui chơi lễ hộiBố cục theo lối ước lệĐường nết đơn giãn khỏe khoắn dứt khoát- màu sắc đơn giản có sẵn trong tự nhiên* Màu :- Đên -> từ than xoan- Xanh -> từ rỉ đồng- Xanh mát -> lá chàm- Vàng -> từ hoa hòe ,quả dành dànhTrắng -> từ võ trai điệp ở biển nghiền mịn- Vẽ tranh- khắc khắc tranh lên ván gỗ- Quét màu- rồi in lên giấy gió quét điệp( giấy được làm từ vỏ cây gió)-in bản màu trước in bản nết sau - mỗi màu tương ứng với một bản khắc gổ2 Tìm hiểu về tranh Hàng Trống? Em biết gì về tranh hàng trốngNguồn gốc xuất xứNội dung đề tàiĐặc điêmKĩ thuật làm tranh Nhóm 4 ? Nêu nguồn gốc xuất xứ của tranh hàng trốngNhóm 3 ? Nêu nội dung đề tài chính của tranh hàng trốngNhóm2 ? Nêu đặc điểm cơ bản của tranh hàng trốngNhóm 1? Nêu kĩ thuật làm tranh hàng trống mà em biết.- Các nhóm như đã được phân công tham gia thảo luận theo bảng sau - Yêu cầu mổi thành viên kẻ sẵn vào vở ghi theo bảng sau.Nguồn gốc xuất xứNội dung đề tàiĐặc điêmKĩ thuật làm tranh đông hồĐược sản xuất tại làng đông hồ( huyện thuận thành bắc ninh)Tác giả là những nghệ nhân là nông dân làm tranh vào lúc nông nhànNguồn gốc xuất xứNội dung đề tàiĐặc điêmKĩ thuật làm tranh đông hồĐược sản xuất tại làng đông hồ( huyện thuận thành bắc ninh)Tác giả là những nghệ nhân là nông dân làm tranh vào lúc nông nhàn- Nội dung thể hiện cuộc sống muôn màu muôn vẽ - .về sự liên hệ khăng khít giữa con người với thiên nhiên* Một số đề tài thường gặp trong tranh dân gian là:- Chúc tụng- Lao động sản xuất- Đề tài chúc tụng- Đề tài phê phán - Đề vui chơi lễ hộiXEM TRANH HÀNG TRỐNGBµi 24 tiÕt 24 :Th­êng thøc mü thuËtGiíi thiÖuI – Giíi thiÖu tranh d©n gian ViÖt Nam: * §Ò tµi thê cóng, tÝn ng­ìng:Ngò hæ. (Tranh Hµng Trèng)Bµ Chóa Th­îng ngµn. (Hµng Trèng)Xem tranh d©n gian ViÖt NamBµi 19Bµi 24 tiÕt 24 :Th­êng thøc mü thuËtGiíi thiÖuI – Giíi thiÖu tranh d©n gian ViÖt Nam: * §Ò tµi: c¶nh ®Ñp vÒ thiªn nhiªnTø quý. (Tranh Hµng Trèng )Xu©nH¹thu®«ngXem tranh d©n gian ViÖt NamBµi 19Bµi 24 tiÕt 24 :Th­êng thøc mü thuËtGiíi thiÖuLý ng­ väng nguyÖt (Tranh Hµng Trèng )Xem tranh d©n gian ViÖt NamBµi 19CÁ CHÉP TRÔNG TRĂNGĐỀ TÀI SINH HOẠT VUI CHƠIRồng rắn lên mâyĐỀ TÀI SINH HOẠTĐỀ TÀI CHÚC TỤNG? NÊU ĐẶC ĐIỂM CỦA TRANH HÀNG TRỐNGNguồn gốc xuất xứNội dung đề tàiĐặc điêmKĩ thuật LTĐược xuất hiện bày bán tại phố hàng trống - Do các nghệ nhân hàng trống sáng tác lúc nông nhànluôn thể hiện ước mơ nguyện vọng về một cuộc sống thuận hòa, sức khỏe hạnh phúc .khát khao hướng tới chân thiện mỹ* Một số đề tài tiêu biểu là:- Đã kích châm biếm- Lịch sửSinh hoạt vui chơiCảnh Tranh thờ cúng- đẹp thiên nhiên- Nét vẽ mãnh mai trau chuúc mốt và tinh tế Bố cục theo lối ước lệ Hình tượng có tính khái quát cao vừa hư vừa thực - Màu sắc lung linh-chủ yếu sử dụng màu có sẵn trong tự nhiên Màu đên -> tro rơm nếp , lá tre được đốt và ủ kĩ- màu vàng -> hoa hòe màu chàm -> lá câyMàu son củ sỏi tán nhuyễn- pha với dung dịch hồ nếp- - Hình tượng có tính khái quát cao vừa hư vừa thực gây xúc cảm đến người xem-Bµi 24 tiÕt 24 :Th­êng thøc mü thuËtGiíi thiÖuII- Xem tranh d©n gian ViÖt Nam: C¸ chÐp. (Tranh §«ng Hå )Lý ng­ väng nguyÖt (Tranh Hµng Trèng )Xem tranh d©n gian ViÖt NamBµi 19? NÊU KỸ THUẬT LAM TRANH HÀNG TRỐNGNguồn gốc xuất xứNội dung đề tàiĐặc điêmKĩ thuật LTĐược xuất hiện bày bán tại phố hàng trống - Do các nghệ nhân hàng trống sáng tác lúc nông nhànluôn thể hiện ước mơ nguyện vọng về một cuộc sống thuận hòa, sức khỏe hạnh phúc .khát khao hướng tới chân thiện mỹ* Một số đề tài tiêu biểu là:- Đã kích châm biếm- Lịch sửSinh hoạt vui chơiCảnh Tranh thờ cúng- đẹp thiên nhiên- Nét vẽ mãnh mai trau chuúc mốt và tinh tế Bố cục theo lối ước lệ Hình tượng có tính khái quát cao vừa hư vừa thực - Màu sắc lung linh-chủ yếu sử dụng màu có sẵn trong tự nhiên Màu đên -> tro rơm nếp , lá tre được đốt và ủ kĩ- màu vàng -> hoa hòe màu chàm -> lá câyMàu son củ sỏi tán nhuyễn- pha với dung dịch hồ nếp- - Hình tượng có tính khái quát cao vừa hư vừa thực gây xúc cảm đến người xem- Vẽ tranh- Khắc trên ván- In nét trên giấy- Tô màu bằng tay - Vờn màuIII :GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA TRANH DÂN GIANCÂU HỎI ? Nêu giá trị nghề thuật của tranh dân gian- Rất chú trọng đến đường nét bố cục màu sắc- Bố cục theo lối ước lệ hài hòa thuận mắt - Có vẽ đẹp hài hòa hình tượng có tính khái quát cao vừa hư vừa thực .-Được đánh giá cao trong nước và trên thế giới? Nêu điểm khác nhau cơ bảncủatranh đông hồ và hàng trốngBµi 24 tiÕt 24 :Th­êng thøc mü thuËtGiíi thiÖuLý ng­ väng nguyÖt (Tranh Hµng Trèng )Xem tranh d©n gian ViÖt NamBµi 19CÁ CHÉP TRÔNG TRĂNGĐỀ TÀI SINH HOẠT VUI CHƠIĐẶC ĐIỂMĐÔNG HỒHÀNG TRỐNGGIỐNG NHAUPhản ánh chân thực cuộc sống gần gủi với các tầng lớp nhân dânLuôn ước mơ khao khát cuộc sóng ấm no hạnh phúc , cuộc sống thuận hòa ,hướng tới chân thiện mĩ.Màu sắc lấy từ tự nhiên.Hình tượng khái quát.KHÁC NHAUIn bản màu trước bản nết sau. Với nhiều bản khắc màu. Mõi màu là một bản khắc. màu sắc Đường nết chắc khỏe.đơn giản màu trầm.- Đường nết mảnh mai trau chuốt. In bản nết trước vẽ ,vờn màu Màu sắc lung linh tươi sáng.BÀI HỌCV : DẶN DÒBÀI CŨ; - học bài cũ C1 ; nêu sự giống nhau và khác nhau giữa tranh đông hồ và hàng trốngC2 ;nêu nguồn gốc ,nội dung ,đặc điểm và kĩ thuật làm tranh của tranh Đông Hồ và Hàng TrốngBÀI MỚI : CHUẨN BỊ MẪU VỄ : VTM CÓ HAI ĐỒ VẬTHỘP HÌNH VUÔNG VÀ CÁI CA , BÌNH ĐỰNG NƯỚC .HAI VẬT CÓ TỈ LỆ TƯƠNG QUAN

File đính kèm:

  • ppttiet_19_tranh_dan_gian.ppt
Bài giảng liên quan