Bài giảng Microsoft powerpoint 2003

Tạo phiên trình chiếu hiệu ứng: chuyển động, âm thanh nhằm phục vụ cho các buổi hội thảo, thuyết trình, giảng dạy . . .

Caáu truùc phieân trình chieáu-Presentation

Bao gồm nhiều Slides

 Mỗi Slide trình bày nội dung(văn bản, âm thanh, hình ảnh, )

Được thiết lập các hiệu ứng

 + Chuyển cảnh giữa các Slide -Slide Transtion,

 + Hoạt hoá cho các đối tượng-Custom Animation

 + Các hành động liên kết-Action Setting.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 01/10/2016 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Microsoft powerpoint 2003, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giaûng Vieân: Nguyeãn Thieân Nam Tel: 9961510 - 0904660845Email: ntnamcss@yahoo.comMicrosoft PowerPoint 2003 Baøi 01: TOÅNG QUAN MS POWER POINT 2003NOÄI DUNG MOÂN HOÏCBaøi 02: THIEÁT KEÁ PHIEÂN TRÌNH CHIEÁUBaøi 03: THIEÁT KEÁ HOAÏT CAÛNH & LIEÂN KEÁTBaøi 04: MULTIMEDIA & 	TÌM KIEÁM HÌNH AÛNH TREÂN WEBBaøi 01:I. GIÔÙI THIEÄU 1. Chöùc naêng Tạo phiên trình chiếu hiệu ứng: chuyển động, âm thanh nhằm phục vụ cho các buổi hội thảo, thuyết trình, giảng dạy . . .TOÅNG QUAN MS POWER POINT 2003 Bao gồm nhiều Slides Mỗi Slide trình bày nội dung(văn bản, âm thanh, hình ảnh, )2. Caáu truùc phieân trình chieáu-Presentation Được thiết lập các hiệu ứng + Chuyển cảnh giữa các Slide -Slide Transtion, + Hoạt hoá cho các đối tượng-Custom Animation + Các hành động liên kết-Action Setting... 3. Khôûi ñoäng Start/Programs/Microsoft Office/Microsoft PowerPointMaøn hình khôûi ñoängTrình đơn và các công cụKhung đại cươngCông cụ vẽKhung slideThiết kế nộI dungTác vụ(Quản lý File) Tạo mới phieân trình chiếu: File/New AutoContent wizard: Theo chỉ dẫn có sẵn nội dung.Design Template: Theo mẫu chưa có nội dung.Blank Presentation: Tự thiết kế.II. CÁC THAO TÁC XỬ LÝ TẬP TIN 1. Xem Phiên trình chiếu Slide Show/ View Show (F5)Ghi chú: Xem từ Slide đang chọnTại màn hình chiếuClick (hoặc phím /): để xem Slide kếNhấn ESC: Để trở lại cửa số thiết kế 2. Lưu và đặt tên cho phiên trình chiếu Lưu phiên trình chiếu: Chọn Menu File/Save Hoặc Lưu với tên khác: Menu File/Save asSaveSave in: Chọn thư mục lưu trữFile Name: Đặt tên tập tin3. Đóng gói phiên trình chiếu Chọn File/ Save As Trình chiếu trên máy không cần cài PowerPoint Không cho điều chỉnhKhung Save as Type : PowerPoint ShowSaveFile/ Open4. Mở phiên trình chiếuLook in: Chọn thư mục đã lưu trữChọn tên tập tinOpenV. CÁC THAO TÁC XỬ LÝ SLIDE 1. Các chế độ làm việc của Slide Chọn Menu View2. Chèn thêm 1 Slide Slide mới sẽ xuất hiện dưới Slide đang chọn Insert/New Slide (Ctrl + M) Ok Hoặc đặt trỏ bên khung đại cương Enter)Dạng thiết kếDạng sắp xếpDạng trình chiếuChọn Slide  Rê chuột đến vị trí mới3. Nhân đôi một Sile Chọn Slide cần nhân đôi  Insert / Duplicate Slide4. Xóa các SlideChọn Slide cần xóa (Giữ Shift để chọn nhiều) Delete 5. Thay đổi trật tự các SlideHeát Baøi 01

File đính kèm:

  • pptBaigiang01.ppt
Bài giảng liên quan