Bài giảng môn Anh văn - Food

Food

CAKE

CHICKEN

 

 

ppt14 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Anh văn - Food, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
FoodCAKECHICKENBREADFISHVEGETABLESWATERWINETEABeermushroomEggTomatoDo you like tomato ?Yes, I doYes, pleaseDo you like mushroom?No , I don't.

File đính kèm:

  • pptTieng_Anh.ppt
Bài giảng liên quan