Bài giảng môn Anh văn - Review

How are you ?

I'm fine , thank you

Review

ppt8 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Anh văn - Review, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Lesson 1ReviewNh×n tranh – Nãi tªnA dogAn apple A CatA carT×m tõ cã nghÜa trong « ch÷ sau :BOOKDEFCATOTREGGZGAARULERLSPENCILENAMEPMRJOHNBGSHello !How are you ?what's your name ?My name's John.I'm John.

File đính kèm:

  • pptTieng_Anh.ppt