Bài giảng môn Anh văn - Unit 1: Greetings - Period 6

Do ex C1-2/ P.7-10 (ex-book).

-Review unit 1.

-Read and write from 1 to 20.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Anh văn - Unit 1: Greetings - Period 6, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Have a good lesson!Unit 1: GreetingsLesson 5: C5- 6/ p.19Period 6:I. Jumbled words.tgiehlewtevneelveientenentrenitehytwnetetrenoufeevsneighttwelveelevennineteenthirteenfourteentwentysevenUnit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19II.Practice:Write the numbersRedBlueohohUnit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19II.Practice:Write the numbers191520142031651712181314ohonetwothreesixfourfiveeighteighteennineteneleventwelvethirteenfourteentwentyfifteennineteensixteenseventeenseven10768119Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19II.Practice:C5/ p.19: Play bingo11391273102871321125Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19II.Practice:Work cue drillS1: What’s your telephone number?S2: eight nine six seven two nine896729739255855151640533828282646579860911827345829067Eg:Unit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19II.Practice: What is your name? My name’s  What is your telephone number?- ..Survey:Name Telephone number Hoan0350612500.....HoanOh three five oh six one two five oh ohUnit 1: Lesson 5: C5-6/ p.19-Do ex C1-2/ P.7-10 (ex-book).-Review unit 1.-Read and write from 1 to 20. Homework:Thank you for your attention!

File đính kèm:

  • pptG6U15.ppt
Bài giảng liên quan