Bài giảng môn Anh văn - Unit 1: Let’s learn some more

Unit 1

Let’s learn some more

What's this ?

It's a bag.

 

 

 

ppt8 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Anh văn - Unit 1: Let’s learn some more, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Unit 1Let’s learn some moreWhat's this ?It's a chairIt's a bag.Is this a desk ?Yes, it is.No, it isn't.Unit 1 Let’s move

File đính kèm:

  • pptTieng_Anh.ppt
Bài giảng liên quan