Bài giảng môn Anh văn - Unit 4: Let’s talk

Mẫu đối thoại:

It is nice to meet you.

It is nice to meet you, too

 

ppt8 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Anh văn - Unit 4: Let’s talk, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Unit 4: Let’s TalkGREETING & INTRODUCINGLET'S PLAY!PRACTICE: GROUPS OF THREEMẫu đối thoại: It is nice to meet you. It is nice to meet you, tooIt is = It’sPRACTICE IN PAIR:S1: It’s nice to meet you.S2: It’s nice to meet you, too.fathermotherbrothersistergrandfatherfriendgrandmotherW♫ ♫♫ ♫♫♫ ♫♫ ♫This is my mother.Nice to meet you.Nice to meet you, too.This is my sister.Nice to meet you.Nice to meet you, too.Let’s sing:THE FAMILY SONGThis is my father.Nice to meet you.Nice to meet you, too.This is my brother.Nice to meet you.Nice to meet you, too.♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫ ♫

File đính kèm:

  • pptTieng_Anh.ppt
Bài giảng liên quan