Bài giảng môn Anh văn - What's your name?

What's your name?

Can you spell your name?

J - O - H - N

 

 

ppt6 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Anh văn - What's your name?, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HELLO My name 's John.Can you spell your name?J - O - H - NWhere are you from?I’m from London.How old are you ?I’m ten years oldWhat group are you in?I’m in group 3Nice to meet you. Good bye.Nice to meet you.Good bye.

File đính kèm:

  • pptTieng_Anh.ppt