Bài giảng môn Đại số 7 - Bài 3: Đơn thức - Trường THCS Quảng Tiến

1. ĐƠN THỨC:

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm 1số hoặc

 một biến hoặc một tích giữa các số và các biến .

Chú ý:

Số 0 được gọi là đơn thức không.

ĐƠN THỨC THU GỌN

là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên luỹ thừa với số mũ nguyên dương.

Đơn thức thu gọn gồm 2 phần: phần số và phần biến.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Bài 3: Đơn thức - Trường THCS Quảng Tiến, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vỊ dù giê LíP 7D tr­êng THCS QU¶NG TIÕN -sÇm s¬n– thanh ho¸Gi¸o viªn : NguyƠn V¨n Thủ Tr­êng THCS Qu¶ng TiÕn KIỂM TRA BÀI CŨ1) Để tính giá trị của biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến ta làm thế nào? (3 điểm) 2) Tính giá trị của biểu thức:6x2y +8 xy2 tại x = -1 và y = (7 điểm)Cho các biểu thức đại số:4xy2,3 – 2y,10x+ y,5(x + y),2 x2y,2y,5,xHãy sắp xếp các biểu thức trên thành 2 nhóm.Những biểu thức có chứa phép cộng, phép trừNhững biểu thức còn lạiĐƠN THỨCBÀI 31)ĐƠN THỨC:SỐBIẾNTÍCH GIỮA SỐ VÀ BIẾNĐƠN THỨC4xy2,2 x2y,2y,5,x,Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và các biến .TIẾT 53 - BÀI 3ĐƠN THỨCTIẾT 53 - BÀI 3Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm 1số hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và các biến .1. ĐƠN THỨC:Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?b) 9 x2yz c) 15,5 a) 0b) 2x2y3.3xy2d) 4x + yBiểu thức nào sau đây không phải là đơn thức?là đơn thức không* Chú ý: Số 0 được gọi là đơn thức không.e) 2xy2ĐƠN THỨCTIẾT 53 - BÀI 3Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm 1số hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và các biến .1. ĐƠN THỨC:a) 0b) 2x2y3.3xy2d) 4x + ye)10x3y6* Chú ý: Số 0 được gọi là đơn thức không.Đơn thức chưa được thu gọnĐơn thức thu gọn.ĐƠN THỨCTIẾT 53 - BÀI 3Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm 1số hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và các biến .1. ĐƠN THỨC:* Chú ý: Số 0 được gọi là đơn thức không.2. ĐƠN THỨC THU GỌNXét đơn thức:10x3y6HỆ SỐPHẦN BIẾN SỐBIẾN là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên luỹ thừa với số mũ nguyên dương.* Đơn thức thu gọn gồm 2 phần: phần số và phần biến.4xy2,2 x2y,2y,5,xTrong các đơn thức sau, đơn thức nào là đơn thức thu gọn?ĐƠN THỨCTIẾT 53 - BÀI 3Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm 1số hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và các biến .1. ĐƠN THỨC:* Chú ý: Số 0 được gọi là đơn thức không.2. ĐƠN THỨC THU GỌN là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên luỹ thừa với số mũ nguyên dương.* Đơn thức thu gọn gồm 2 phần: phần số và phần biến.3. BẬC CỦA ĐƠN THỨC:xyz345345ĐƠN THỨCTIẾT 53 - BÀI 3Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm 1số hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và các biến .1. ĐƠN THỨC:* Chú ý: Số 0 được gọi là đơn thức không.2. ĐƠN THỨC THU GỌN là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên luỹ thừa với số mũ nguyên dương.* Đơn thức thu gọn gồm 2 phần: phần số và phần biến.3. BẬC CỦA ĐƠN THỨC: Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.* đơn thức 3x2yz4 có bậc là .* số 4 là đơn thức có bậc là ..* số 0 là đơn thức có bậc là ..70không có bậcCho hai biểu thức: A = 32167 B = 34166Tính tích của A và B ?A . B = (32167). (34166) = ( 32.34).( 167.166) = 36.1613ĐƠN THỨCTIẾT 53 - BÀI 3Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm 1số hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và các biến .1. ĐƠN THỨC:* Chú ý: Số 0 được gọi là đơn thức không.2. ĐƠN THỨC THU GỌN là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên luỹ thừa với số mũ nguyên dương.* Đơn thức thu gọn gồm 2 phần: phần số và phần biến.3. BẬC CỦA ĐƠN THỨC: Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.4. NHÂN HAI ĐƠN THỨC:y4xx2xx2)(ĐƠN THỨCTIẾT 53 - BÀI 3Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm 1số hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và các biến .1. ĐƠN THỨC:* Chú ý: Số 0 được gọi là đơn thức không.2. ĐƠN THỨC THU GỌN là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên luỹ thừa với số mũ nguyên dương.* Đơn thức thu gọn gồm 2 phần: phần số và phần biến.3. BẬC CỦA ĐƠN THỨC: Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.4. NHÂN HAI ĐƠN THỨC:Nhân 2 đơn thức: 2x2yvà 9xy42y9y4.=.(())29y())(=18x3y5- Hệ số nhân hệ số- Phần biến nhân với phần biếnTính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:ĐƠN THỨCTIẾT 53 - BÀI 3 BÀI TẬP VỀ NHÀ * BT 14 trang 32 Sgk. * BT 13 ; 17 ; 18 trang 11 trang 12 SBT * Đọc trước bài “ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG” HƯỚNG DẪN BT 14/32 Sgk Hãy viết các đơn thức với biến x , y và có giá trị bằng 9 tại x = -1 và y = 1CHÚC CÁC EM HỌC VUI,HỌC KHOẺ.KÝNH CHĩC THÇY C« DåI Dµo SøC KHOỴ

File đính kèm:

  • pptdon_thuc.ppt