Bài giảng môn Đại số 7 - Bài số 3: Đơn thức

1. Đơn thức

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến

hoặc một tích giữa các số và các biến

Chú ý

Số 0 được gọi là đơn thức không

Đơn thức thu gọn

*đơn thức thu gọn gồm hai phần : phần số và phần biến

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Bài số 3: Đơn thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ1) Muốn tính giá trị của biểu thức tại các giá trị cho trước của biến ta làm thếnào?(3điểm) 2) Tính giá trị của biểu thức:6x2y +8 xy2 tại x = -1 và y = (7điểm)Cho các biểu thức đại số : 4xy2,3 – 2y,10x+ y,5(x + y),2 x2y,2y,5,xHãy sắp xếp các biểu thức trên thành hai nhóm:Những biểu thức có chứa phép cộng, phép trừNhững biểu thức còn lạiBài 3 Đơn thức 1)ĐƠN THỨC:SỐBIẾNTÍCH GIỮA SỐ và BIẾN4xy2,2 x2y,2y,5,x,Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến hoặc một tích giữa các số và các biến. Tiết53 – Bài 3Đơn thức Tiết 53 – bài 3Đơn thức là biểu thức đại số gồm một số, một biến hoặc một tích giữa các số và các biến.Đơn thức Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức ?b) 9 x2yz c) 15,5 a) 0b) 2x2y3.3xy2d) 4x + yBiểu thức nào sau đây không phải là đơn thứcLà đơn thức không*Chú ý : Số 0 gọi là đơn thức khônge) 2xy2Đơn thức Tiết 53. Bài 31. Đơn thức a) 0b) 2x2y3.3xy2d) 4x + ye)10x3y6*Chú ýĐơn thức chưa thu gọnĐơn thức thu gọnĐơn thứcTiết 53 Bài 3Đơn thức*Chú ý2. Đơn thức thu gọnXét đơn thức10x3y6Hệ sốPhần biếnSốBiến là đơn thức chỉ*Đơn thức thu gọn gồm hai phần: phần số và phần biến4xy2,2 x2y,2y,5,xTrong các đơn thức sau, đơn thức nào là đơn thức thu gọn ?Đơn thứcTiết 53. bài 3Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến hoặc một tích giữa các số và các biến1. Đơn thức*Chú ýSố 0 được gọi là đơn thức không2. Đơn thức thu gọn Là đơn thức chỉ gồm một tích giữa một số và các biến mà mỗi biến đã được nâng lên luỹ thừa với số mũ nguyên dương*đơn thức thu gọn gồm hai phần : phần số và phần biến3. Bậc của đơn thứcĐơn thứcxyz345345Tiết 53 BàI 3 1. Đơn thức *Chú ý2. Đơn thức thu gọn3. Bậc của đơn thức Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó*Đơn thức 3x2yz4 có bậc là * số 4 là đơn thức có bậc là* Số 0 là dơn thức có bậc là 70Không có bậcĐơn thức Cho hai biểu thức: A = 32167 B = 34166Tớnh tớch của A và B ?A . B = (32167). (34166) = ( 32.34).( 167.166) = 36.1613Tiết 53 bàI 31. Đơn thức *Chú ý2Đơn thức thu gọn3. Bậc của đơn thức4. Nhân hai đơn thức:Đơn thứcy4xx2xx2)(Tiết 53 bài 31Đơn thức*Chú ý 2. Đơn thức thu gọn3. Bậc của đơn thức4. Nhân hai đơn thức Nhân hai đơn thức : 2x2yvà9xy42y9y4.=.(())29y())(=18x3y5-Hệ số nhân hệ số-Phần biến nhân với phần biếnĐơn thứcTính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của các đơn thức thu đượcTiết 53 bài 3Đơn thức Bài tập về nhà* BT 14 trang 32 Sgk. * BT 13 ; 17 ; 18 trang 11 trang 12 SBT * Đọc trước bài“ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG” HƯỚNG DẪN BT 14/32 Sgk Hãy viết các đơn thức với biến x , y vaứ coự giaự trũ bằng 9 tại x = -1 vaứ y = 1

File đính kèm:

  • pptDon_thuc.ppt