Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 10: Luyện tập

Bài 1:

Tính :

Chú ý : -Lũy

thừa bậc chẵn của số âm là số dương.

Lũy thừa bậc lẻ của số âm là số âm.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 10: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ÑAÏI SOÁ7Giáo viên : Nguyễn Thành Quang - Trường THCS Phù Đổng - Đại Lộc - Quảng Nam Cơ sốSố mũLŨY THỪAHoàn thành các công thức sau:1)2)3)4)5)6)======Hoàn thành các công thức sau:1)=2)==3)=4)=5)=6)(x ≠ 0,m n)(y ≠ 0)n thừa sốTiết 10LUYỆN TẬPBài 1: Tính : a. b. Tiết 10LUYỆN TẬPBài 1: Tính : a. = b. C1:C2:Tiết 10LUYỆN TẬPBài 1: Tính : a. Chú ý : -Lũy thừa bậc chẵn của số âm là số dương. bc.= - 32d.= 0,0001-Lũy thừa bậc lẻ của số âm là số âm.TRẮC NGHIỆM (Khoanh tròn một đáp án đúng nhất )b)a) > 0> 0Tiết 10LUYỆN TẬPBài 2: Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ: c.d.b. a.e.Tiết 10LUYỆN TẬPBài 2: Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ: c.d.b. a.= ===e.Tiết 10LUYỆN TẬPb. a.c.Bài 3: Trong các câu sau , câu nào đúng , câu nào sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng. Dặn dò Làm bài tập 19, 20,21,22 tr 12,13SBT Đọc trước bài “ Tỉ lệ thức ” tr.36 sgk

File đính kèm:

  • pptDai_so_7Tiet_10_Luyen_tap.ppt