Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 13: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn ,

phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?

Viết dạng thập phân của phân số đó.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 13: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũa)Thế nào là số hữu tỉ?b) Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân: Trả lời:Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số vớib) 3,0 20100 0,15 037 25120 1,48 200 0Vậy 5 12 20 0,4166 80 80 8 ...Cách 2:TIẾT 13số thập phân hữu hạn. SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN.SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀNtiết 131)Số thập phân hữu hạn . Số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,41(6) gọi là số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kì là 6Các số thập phân 0,15; 1,48 còn gọi là số thập phân hữu hạn 0,(1) gọi là số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kì là 10,(54) gọi là số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kì là54Ví dụ 2:SGKVí dụ 1: SGKSỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN.SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀNtiết 13Số thập phân hữu hạn . Số thập phân vô hạn tuần hoàn2) Nhận xétNếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN.SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀNtiết 131)Số thập phân hữu hạn . Số thập phân vô hạn tuần hoàn2) Nhận xétVí dụ:*Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì: mẫu 25= 52 không có ước nguyên tố khác 2 và 5Ta có: *Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn vì: mẫu 30 = 2.3.5 có ước nguyên tố 3 khác 2 và 5Ta có: ? Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn , phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Viết dạng thập phân của phân số đó.Ví dụ: Đổi các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau thành phân số0,(4)0,(3)0,(25)=0,(1).4=Ví dụ: Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số0,(4)0,(3)0,(25)Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ.=0,(1).4=Vậy; Số 0,323232 Có phải là số hữu tỉ không? Hãy viết số đó dưới dạng phân số.Trả lời:Số 0,323232 là một số thập phân vô hạn tuần hoàn, đó là một số hữu tỉ.0,323232=0,(32)=0,(01).32hướng dẫn về nhà-Nắm vững điều kiện để một số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn. Khi xét các điều điện này phân số phải tối giảnHọc thuộc kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân.Bài tập về nhà: 68,69,70,71 trang 34, 35 SGK

File đính kèm:

  • pptdai_so_7_so_thap_phan_huu_han_so.ppt