Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 27 - Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

 Ba đội máy cày ,cày xong ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai trong 5 ngày và đội thứ ba trong 6 ngày.Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy,biết rằng đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba 1 máy?(Năng suất các máy như nhau)

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 27 - Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GD-ĐT QUẬN GÒ VẤPTRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒCHÀO MỪNG QÚY THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP 73KIỂM TRA BÀI CŨa/ Nêu định nghĩa đại lượng tỉ lệ nghịch,tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch(viết dưới dạng công thức)b/Bài tập:Tìm bốn số x1,x2,x3,x4 Biết rằng vàTiết 27: §4 Một Số Bài Toán Về 	 Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch1/Bài toán 1Một ô tô đi từ A đến B hết 6 giờ.Hỏi ô tô đó đi từ A đến B hết bao nhiêu giờ nếu nó đi với vận tốc mới bằng 1,2 lần vận tốc cũ?GIẢIGọi vận tốc cũ và vận tốc mới của ô tô lần lượt là v1 (km/h)và v2 (km/h) thời gian tương ứng của ô tô từ A đến B lần lượt là t1 (h) và t2 (h)Do vận tốc và thời gian của một vật chuyển động đều trên cùng một quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:Vậy nếu đi với vận tốc mới thì ô tô đi từ A đến B hết 5 giờt2 =	 = 5 =mà= 1,2; t1 =6nên= 1,22/Bài toán 2Bốn đội máy cày có 36 máy (có cùng năng suất) làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày, đội thứ ba trong 10 ngày và đội thứ tư trong 12 ngày.Hỏi mỗi đội có mấy máy?Tóm tắtCho: Bốn đội có 36 máy	Đội 1 hoàn thành công việc trong 4 ngày	Đội 2 hoàn thành công việc trong 6 ngày	Đội 3 hoàn thành công việc trong 10 ngày	Đội 4 hoàn thành công việc trong 12 ngàyHỏi: Mỗi đội có mấy máy?GIẢIGọi số máy của bốn đội lần lượt là x1, x2,x3,x4Ta có: x1+x2+x3+x4 =36Vì số máy tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc nên ta có:4x1=6x2=10x3=12x4Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:Vậy số máy của bốn đội lần lườt là 15 ;10; 6; 5hayBài 16 /sgk61:Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không,nếu x12458 y12060302415 x23456 y30201512,510a/b/??Trả lời:a/ Hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhauVì: 1.120=2.60=4.30=5.24=8.15=120b/ Hai đại lượng x và y không tỉ lệ nghịch với nhauVì:2.30=3.20=4.15=6.10=5.12,5Bài 17/sgk 61:Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: X 1 -8 10 Y 8 -4 1,6162-46-2Bài 18/trang 61 SGKCho biết ba người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?3 người làm cỏ hết 6 giờ12 người	 x? giờGIẢI:Cùng một công việc nên số người làm cỏ và số giờ phải làm là hai đại lượng tỉ lệ nghịchTa có: Vậy 12 người làm cỏ hết 1,5 giờBÀI 30/trang 47 SBT Ba đội máy cày ,cày xong ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai trong 5 ngày và đội thứ ba trong 6 ngày.Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy,biết rằng đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba 1 máy?(Năng suất các máy như nhau)GIẢI:Gọi số máy của ba đội lần lườt là x1 x2 x3Vì số máy cày tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc nên ta có: 3.x1= 5.x2 = 6.x3Vậy số máy của ba đội lần lườt là 10;6;5=và x2 – x3= 1 DẶN DÒXem lại cách giải bài toán về tỉ lệ nghịchÔn tập đại lượng tỉ lệ thuận ,tỉ lệ nghịchBài tập về nhà số 19,20,21 trang 61 SGKCÁM ƠN QÚY THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚPKÍNH CHÚC QÚY THẦY CÔ SỨC KHỎE,NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC

File đính kèm:

  • pptTOAE3E~1.ppt