Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 33 - Bài học 7: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)

I . Đồ thị hàm số là gì?

Khái niệm :

Đồ thị hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ

Bước 1: Vẽ hệ trục toạ độ Oxy

Bước 2: Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc đồ thị hàm sốtrên mặt phẳng tọa độ

 

ppt23 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 33 - Bài học 7: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
1Chào mừng các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh Giáo viên Trần Thị Hoàng Mai - Tổ Toán Trường THCS Quang Trung- TP Nam Định2Khởi độngCùng bạnĐồng hànhKhởi động cùng bạn đồng hành3Bài 1(Bài 37-SGK)Cho hàm số y = 0,5x với x = -5; -3; 2; 6Viết 4 cặp giá trị tương ứng (x;y) của hàm số trênBiểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng toạ độ OxyBài 2Bài 3x-2-100,51,5y32-11-2Hàm số y =f(x) được cho bởi bảng. a) Viết tập hợp {(x;y)} các cặp giá trị tương ứng của x và y xác định hàm số trênb)Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm có toạ độ là các cặp số trên Hàm số y được cho bởi bảng sau. a)Viết tất cả các cặp giá trị tương ứng (x; y) của hàm số trênb) Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y ở câu ax01234y024684Tiết 33. §7: Đồ thị hàm số y = ax (a 0)I . Đồ thị hàm số là gì? Khái niệm : Đồ thị hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểmbiểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ5 Câu hỏi Hãy nêu các bước vẽ đồ thị hàm số 	y=f(x)?Các bước vẽ đồ thị hàm số y=f(x)	Bước 1: Vẽ hệ trục toạ độ Oxy	Bước 2: Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc 	đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độI . Đồ thị hàm số là gì? Khái niệm : Đồ thị hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểmbiểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độTIẾT 33- §7. . ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y= ax (a ≠ 0)6 Tiết 33. §7: Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)I . Đồ thị hàm số là gì? * Khái niệm : Đồ thị hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểmbiểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ* Các bước vẽ đồ thị hàm số y=f(x)Bước 1: Vẽ hệ trục toạ độ OxyBước 2: Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc đồ thị hàm sốtrên mặt phẳng tọa độ7II . Đồ thị hàm số y = ax ( a ≠ 0 )1. Xét hàm số y= 2xI . Đồ thị hàm số là gì? * Khái niệm : Đồ thị hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểmbiểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ* Các bước vẽ đồ thị hàm số y=f(x)Bước 1: Vẽ hệ trục toạ độ OxyBước 2: Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc đồ thị hàm sốtrên mặt phẳng tọa độTiết 33. §7: Đồ thị hàm số y = ax (a 0)8I . Đồ thị hàm số là gì? Khái niệm : Đồ thị hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độCác bước vẽ đồ thị hàm số y=f(x)Bước 1: Vẽ hệ trục toạ độ OxyBước 2: Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc đồ thị hàm sốtrên mặt phẳng tọa độII . Đồ thị hàm số y = ax ( a ≠ 0 )1. Xét hàm số y= 2xTiết 33. §7: Đồ thị hàm số y = ax (a 0)Câu hỏi Hàm số y = 2x có bao nhiêu cặp giá trị tương ứng (x;y) ?9Nhóm 1Nhóm 2Nhóm 3Cho hàm số y=2xViết năm cặp số (x;y) với x= -2; -1; 0; 1; 2Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọađộ Oxy.c. Vẽ đường thẳng qua hai điểm(-2;-4) ;(2;4) . Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay khôngTiết 33. §7: Đồ thị hàm số y = ax (a 0)10 Xét hàm số y = 2xE(-2; -4); F(-1;-2); O(0;0); G(1; 2); H(2; 4)EOFGHI . Đồ thị hàm số là gì? Khái niệm : Đồ thị hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độCác bước vẽ đồ thị hàm số y=f(x)Bước 1: Vẽ hệ trục toạ độ OxyBước 2: Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc đồ thị hàm sốtrên mặt phẳng tọa độII . Đồ thị hàm số y = ax ( a ≠ 0 )1. Xét hàm số y= 2xTiết 33. §7: Đồ thị hàm số y = ax (a 0)11II . Đồ thị hàm số y = ax ( a ≠ 0 )I . Đồ thị hàm số là gì? * Khái niệm : Đồ thị hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ* Các bước vẽ đồ thị hàm số y=f(x)Bước 1: Vẽ hệ trục toạ độ OxyBước 2: Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ1. Xét hàm số y= 2x2. Tổng quátĐồ thị hàm số y=ax (a ≠ 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.Nhận xét: Đồ thị hàm số y= 2x là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.Tiết 33. §7: Đồ thị hàm số y = ax (a 0)12I . Đồ thị hàm số là gì? Khái niệm : Đồ thị hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độII . Đồ thị hàm số y = ax ( a ≠ 0 )Các bước vẽ đồ thị hàm số y=f(x)Bước 1: Vẽ hệ trục toạ độ xOyBước 2: Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ1. Xét hàm số y= 2x2. Tổng quátĐồ thị hàm số y=ax (a ≠ 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.Nhận xét: Đồ thị hàm số y= 2x là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.Câu hỏi Để vẽ đồ thị hàm số y=ax ( a ≠ 0) Ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị?Để vẽ đồ thị hàm số y= ax (a≠0) cần xác định hai điểm thuộc đồ thịTiết 33. §7: Đồ thị hàm số y = ax (a 0)13II . Đồ thị hàm số y = ax ( a ≠ 0 )I . Đồ thị hàm số là gì? * Khái niệm : Đồ thị hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ* Các bước vẽ đồ thị hàm số y=f(x)Bước 1: Vẽ hệ trục toạ độ xOyBước 2: Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ1. Xét hàm số y= 2x2. Tổng quátĐồ thị hàm số y=ax (a ≠ 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.Nhận xét: Đồ thị hàm số y= 2x là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.Tiết 33. §7: Đồ thị hàm số y = ax (a 0)14§7: Đồ thị hàm số y = ax (a 0)A(-5; -2,5)AOy=0,5xPhương án 1COy=0,5xC(2; 1)Phương án 2OB (-4; -2); D(6; 3)Phương án 3y=0,5xBD15II . Đồ thị hàm số y = ax ( a ≠ 0 )I . Đồ thị hàm số là gì? * Khái niệm : Đồ thị hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ* Các bước vẽ đồ thị hàm số y=f(x)Bước 1: Vẽ hệ trục toạ độ xOyBước 2: Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độXét hàm số y= 2xNhận xét: Đồ thị hàm số y= 2x là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.2. Tổng quátĐồ thị hàm số y=ax (a ≠ 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.3. Nhận xét: Để vẽ đồ thị hàm số y= ax (a ≠ 0 ) cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị khác điểm gốc O Bước 1: Vẽ hệ trục tọa độ OxyBước 2: Xác định một điểm A thuộc đồ thị hàm số (A không trùng gốc tọa độ O)Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O, A. Đó chính là đồ thị hàm số y= ax (a ≠ 0) CÁCH VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax(a ≠0)Tiết 33. §7: Đồ thị hàm số y = ax (a 0)16THỰC HÀNHNhóm 1Nhóm 2Nhóm 3Vẽ đồ thị hàm số y = -1,5xVẽ đồthị hàm sốy =Vẽ đồ thị hàm số y = 3xTiết 33. §7: Đồ thị hàm số y = ax (a 0)I . Đồ thị hàm số là gì? * Khái niệm : Đồ thị hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ* Các bước vẽ đồ thị hàm số y=f(x)Bước 1: Vẽ hệ trục toạ độ xOyBước 2: Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độII . Đồ thị hàm số y = ax ( a ≠ 0 )Xét hàm số y= 2xNhận xét: Đồ thị hàm số y= 2x là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.2. Tổng quátĐồ thị hàm số y=ax (a ≠ 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.3. Nhận xét: Để vẽ đồ thị hàm số y= ax (a ≠ 0 ) cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị khác điểm gốc O CÁCH VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax(a ≠0)Bước 1: Vẽ hệ trục tọa độ OxyBước 2: Xác định một điểm A thuộc đồ thị hàm số (A không trùng gốc tọa độ O)Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O, A. Đó chính là đồ thị hàm số y= ax (a ≠ 0)17y= -1,5xy=2,5xy=3xOCABy= 0,5xDIIIIVIII18ĐÚNG HAY SAIBắt đầu19Tóm tắt nội dung cần ghi nhớKhái niệm đồ thị hàm số y = f(x)2. Dạng đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)3. Các bước để vẽ đồ thị hàm số y=ax(a≠0) Đồ thị hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ.Đồ thị hàm số y=ax (a≠0) là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.Bước 1: Vẽ hệ trục tọa độ OxyBước 2: Xác định một điểm A thuộc đồ thị hàm số (A không trùng gốc tọa độ O)Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O, A. Đó chính là đồ thị hàm số y= ax (a ≠ 0)20HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ1. Ghi nhớ và khắc sâu kiến thức trong bài2. Tìm hiểu ứng dụng của đồ thị trong thực tế3. Hoàn thành các bài tập sau: 	* Bài 39; 40; 41 (trang 72 - SGK)	* Vẽ đồ thị của hàm số 21Tóm tắt nội dung cần ghi nhớĐổi mới cách học và tự hoàn thiện 322 BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC.KÍNH CHÚC CÁC THẦY GIÁO,CÔ GIÁO, CÁC EM HỌC SINH SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!23

File đính kèm:

  • pptDO_THI_HAM_SO.ppt