Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 33: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)

Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ.

Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)

Liệt kê các điểm thuộc hàm số y = f(x)

- Vẽ hệ trục toạ độ Oxy

- Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 33: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ĐẠI SỐ 7TIẾT 33ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax (a = 0)Hàm số y=f(x) được cho trong bảng: x-2-100,51,5y32-11-2 a. Viết tất cả các cặp giá trị tương ứng (x ; y) của hàm số trên . b. Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm có toạ độ là các cặp số trên .KIỂM TRA BÀI CŨ*Hàm số y = f(x) được cho trong bảng: x-2-100,51,5y32-11-2Các cặp (x;y) là : (-2 ; 3); (-1 ; 2) ; (0 ; -1) ; (0,5 ; 1) ; (1,5 ; -2)01234-1-2-3-1-4NPRMNPQ RĐáp ánb-Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy-Biểu diễn tập hợp các điểm M; N; P; Q; R trên mặt phẳng toạ độ .-2-3-41234y.....MQx0,51,5I . Đồ thị của hàm số là gì? Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ.1. Khái niệmTiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x) Câu hỏi Hãy nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)?- Liệt kê các điểm thuộc hàm số y = f(x)- Vẽ hệ trục toạ độ Oxy- Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ.*01234-1-2-3-1-4NPR-2-3-41234y.....MQx0,51,5I . Đồ thị của hàm số là gì? 1. Khái niệmTiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)II . Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )1. Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 ) Xét hàm số y = 2x?2 Cho hàm số y = 2xViết năm cặp số (x; y) với x = -2; -1; 0; 1; 2Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy.c. Vẽ đường thẳng qua hai điểm(-2;-4) ; (2;4) . Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không ?Ta có a)Năm cặp số: (-2;-4), (-1;-2), (0;0) , (1;2) , (2;4)xyO-12121-2-1-234-3-4--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y=2xc) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm (-2 ; -4) ; (2 ; 4). Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không ?Tiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) I . Đồ thị của hàm số là gì? II . Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.Tiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) I . Đồ thị của hàm số là gì? II . Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )?3Trả lờiVậy để vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) ta cần biết hai điểm thuộc đồ thị.Từ khẳng định trên, để vẽ đồ thị của hàm số y =ax (a=0) ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị ?Xét hàm số y = 0,5xa/ Hãy tìm một điểm A khác điểm gốc O thuộc đồ thị hàm số trên.b/ Đường thẳng OA có phải là đồ thị hàm số y = 0,5x hay không?Tiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) I . Đồ thị của hàm số là gì? II . Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )?4 Trả lờiCho x=2 thì y = 0,5.2 = 1 suy ra A(2 ; 1)-----------------------Ay = 0,5xO-12121-2-1-234-3-4yxĐồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.Vì đồ thị hàm số y = ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên khi vẽ chỉ cần xác định một điểm thuộc đồ thị hàm số khác điểm O* Nhận xét:Tiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) I . Đồ thị của hàm số là gì? II . Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )I . Đồ thị của hàm số là gì? 1. Khái niệmTiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)II . Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )1. Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 ) 2.Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠0)Em hãy nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) ?Bước 2: Xác định một điểm A khác O(0;0) thuộc đồ thị hàm số y = ax Bước 3: Vẽ đường thẳng OA.Ta được đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)Bước 1: Vẽ hệ trục tọa độ OxyI . Đồ thị của hàm số là gì? Tiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)II . Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )1. Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 ) 2.Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠0)VÝ dô:VÏ ®å thÞ cña hµm sè y = -1,5xGi¶i:VÏ hÖ trôc täa ®é Oxy.Víi x = -2 th× y = 3O-12121-1-23-3yx => A(-2 ; 3)------------------------------------Ay = -1,5xBài tập 1Vẽ đồ thị hàm số y = x trên mặt phẳng tọa độ OxyTiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) GiảiVẽ đường thẳng đi qua 2 điểm A(1;1) và O(0;0)Cho x = 1 thì y = 1 ta có A( 1;1)y = xO. A22-21X-2-1-1 y11 y yVậy đồ thị của hàm số y = x là đường thẳng OABài tập 2 CÁC ĐỒ THỊ SAU VẼ ĐÚNG HAY SAI ?A .y = -3xoy = -2x y = IIIIIIIV. B.Ca) Đồ thị y = -3xb) Đồ thị y =c) Đồ thị y = -2xVẽ đúngVẽ saiVẽ saiTóm tắt nội dung cần ghi nhớKhái niệm đồ thị hàm số y = f(x)2. Dạng đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)3. Các bước để vẽ đồ thị hàm số y = ax (a≠0) Đồ thị hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ.Đồ thị hàm số y=ax (a≠0) là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.Bước 1: Vẽ hệ trục tọa độ OxyBước 2: Xác định một điểm A thuộc đồ thị hàm số (A không trùng gốc tọa độ O)Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O, A. Ta được đồ thị hàm số y= ax (a ≠ 0)HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1. Tìm hiểu ứng dụng của đồ thị trong thực tế2. Bài tập về nhà : * Vẽ đồ thị của hàm số y = 3x  * Bài 39b,c ; 41; 42 (trang 72 - SGK)Hướng dẫn bài 41 Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3xA( ;1) ; B( ;-1) ; C(0 ; 0)- Xét A( ;1) Thay x = vào y = -3x; + Nếu y =1 thì A thuộc đồ thị hàm số y = -3x+ Nếu y ≠ 1 thì A không thuộc đồ thị hàm số y = -3x- Các điểm B ,C ta xét tương tự. Chào tạm biệt Chúc các thầy cô giáo

File đính kèm:

  • pptDo thi ham so y ax.ppt