Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 49: Đồ thị hàm số y = ax2 (a khác 0)

 Qua 2 vd trên em nào cho biết đồ thị hàm số y= ax2 ( a khác 0) có dạng như thế nào ?

Nhận xét :

Đồ thị của hàm số y = ax2( a khác 0) là một đường cong đi qua gốc toạ độ và nhận trục 0y làm trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là một parabol với đỉnh 0.

+ Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, 0 là điểm thấp nhất của đồ thị .

+ Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, 0 là điểm cao nhất của đồ thị.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 49: Đồ thị hàm số y = ax2 (a khác 0), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 49 Đồ thị hàm số y = ax2Dạy tiết thao giảng Kiểm tra bài cũ:Cho hàm số:a. Tìm tập xác định và tính chất của hàm số .b. Tìm các giá trị của Y tương ứng trong bảng sau:c. Biểu diễn các điểm có toạ độ ( x;y ) trên mặt phẳng toạ độ.2. Cho hàm số a. Tìm tập xác định và tính chất của hàm số .b. Tìm các giá trị của Y tương ứng trong bảng sau:c. Biểu diễn các điểm có toạ độ ( x;y ) trên mặt phẳng toạ độ. x-4-2-10124 x-4-2-10124Tiết 49 Đồ Thị Hàm Số y = ax2 Ví dụ 1: Vẽ đồ thị hàm số+ TXĐ : Hàm số nghịch biến khi x 0. + Lập bảng: + Vẽ đồ thị x-4-3-2-10123484,520,500,524,58AA’BB’CC’ + KL: Đồ thị hàm số y=1/ 2x2 có dạng là một đường cong đi qua gốc tọa độ nằm ở phía trên trục hoành và nhận điểm O (0,0) là điểm thấp nhất , nhận trục 0y là trục đối xứng.DD’xy02. Ví dụ 2: Vẽ đồ thị hàm số:+ TXĐ : Hàm số nghịch biến khi x > 0 đồng biến khi x 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, 0 là điểm thấp nhất của đồ thị .+ Nếu a 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, 0 là điểm thấp nhất của đồ thị .+ Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, 0 là điểm cao nhất của đồ thị.Bài số 4 trang 36 ( sgk )Cho hàm 2 số ,Điền vào những ô trống của các bảng sau rồi vẽ hai đồ thị trên cùng một mặt phẳng toạ độ.x-2-1012x-2-1012

File đính kèm:

  • ppttiet 49 do thi ham so y = a.x2 - Tại 123doc.vn.ppt