Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 53 - Bài thứ 3: Đơn thức

Hoạt động 1.

Giáo viên đưa ?1. SGK lên màn hình

Yêu cầu học sinh sắp xếp các biểu thức đã cho làm hai nhóm.

Giáo viên yêu cầu hoạt động theo nhóm.

Một nữa lớp viết các biểu thức có chứa phép cộng, phép trừ, còn nữa lớp viết các biểu thức còn lại.

Các biểu thức nhóm 2 vừa viết là các đơn thức, Đơn thức là gì? Đó chính là nội dung bài học hôm nay

 

doc3 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 53 - Bài thứ 3: Đơn thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 53	Bài 3	 ĐƠN THỨC
A. Mục tiêu
Học sinh cần nắm được:
Nhận biết được một biểu thức đại số nào đó là đơn thức.
Nhận biết được đơn thức thu gọn, nhận biết được phần hệ số, phần biến của đơn thức.
Biết nhân hai đơn thức.
Biết cách viết một đơn thức ở dạng chưa thu gọn thành đơn thức thu gọn.
B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
Giáo viên: Máy vi tính, thước kẻ, SGK, phấn màu.
Học sinh: Các câu hỏi trong SGK.
C. Tiến trình dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
Nội dung
Hoạt động 1.
Giáo viên đưa ?1. SGK lên màn hình
Yêu cầu học sinh sắp xếp các biểu thức đã cho làm hai nhóm.
Giáo viên yêu cầu hoạt động theo nhóm.
Một nữa lớp viết các biểu thức có chứa phép cộng, phép trừ, còn nữa lớp viết các biểu thức còn lại.
Các biểu thức nhóm 2 vừa viết là các đơn thức, Đơn thức là gì? Đó chính là nội dung bài học hôm nay.
Hoạt động 2
Vậy theo em thế nào là đơn thức?
Theo em số 0 có phải là đơn thức không? Vì sao?
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc phần chú ý SGK
Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện ?2
Cho một ví dụ về đơn thức 
Củng cố lại bằng cách giải bài tập .
Hoạt động 3
Ta nói đơn thức 4x2y3 là đơn thức thu gọn
4: là hệ số của đơn thức 
X2y3: là phần biến của đơn thức
Đơn thức thu gọn là đơn thức như thế nào?
Đơn thức thu gọn gồm mấy phần?
Cho ví dụ về đơn thức thu gọn chỉ ra phần hệ số và phần biến của mỗi đơn thức.
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc phần chú SGK
Trong những đơn thức ở ?1(nhóm 2) những đơn thức nào là đơn thức thu gọn, những đơn thức nào chưa thu gọn.
Cho biết phần hệ số, phần biến của đơn thức 4x2y
Hoạt động 4
Đơn thức trên có phải là đơn thức thu gọn không? Hãy xác định phần hệ số và phần biến ? Số mũ của mỗi biến.
Tổng các số mũ của các biến là bao nhiêu?
Ta nói 9 là bậc của đơn thức đã cho.
Thế nào là bậc của đơn thức có hệ số khác không.
Đơn thức 9 có bậc là bao nhiêu
Áp dung Hãy tìm bậc của các đơn thức
Giáo viên cho học sinh hoạt động nhóm
Đại diện nhóm trả lời
Hoạt động 5
Dựa vào qui tắc và các tính chất của phếp nhân em hãy tìm tích của hai đơn thúc trên.
Vậy muốn nhân hai đơn thức ta làm thế nào?
Quá trình nhân hai đơn thức ta được một đơn thức thu gọn.
Giáo viên gọi học sinh lên bảng trình bày
Hoạt động 6
Trong tháng 3 ta có rất nhiều ngày lễ lớn, trong đó có ngày dành riêng cho các mẹ, các chị đó là ngày quốc tế phụ nữ 08.03.Đằng sau các ô này là hình ảnh một nữ anh hùng. Các em hãy lật các ô này bằng cách trả lời các câu hỏi ở các ô sau
Giáo viên giới thiệu vài nét tên vị nữ vi anh hùng Võ Thi Sáu.
Nhóm1. Những biểu thức có chứa phép cộng, phép trừ: 3-2y; 10x+y; 5(x+y)
Nhóm 2. Những biểu thức còn lại.
4x2y; -; 2x2*(-); -2y; 9; ; x
Học sinh trả lời
Số 0 cũng là một đơn thức vì số 0 cũng là một số 
Học sinh đọc phần SGK
Học sinh cho ví dụ về đơn thức.
Bạn Huy viết sai một ví dụ(5-x)x2. không phải là đơn thức vì có chứa phép trừ.
Trong đơn thức 4x2y3
Có hai biến x, y các biến đó có mặt một lần dưới dạng một luỹ thừa với số mũ nguyên dương
Học sinh trả lời
Gồm hai phần:phần hệ số, phần biến
- 4xy2: -4 là hệ số; xy2 phần biến
Một học sinh đọc to phần chú ý SGK
Những đơn thức thu gọn là 4x2y; 2x2y; -2y; 9; ; x; y
Những đơn thức chưa thu gọn
; 2x2*(-); 
Số mũ của x là 4, của y là 3 của z là 2
Tổng các số mũ là 9
Học sinh trả lời
Học sinh trả lời
Học sinh trả lời
-5 là đơn thức bậc không
 là đơn thức bậc 3
2,5x2y là đơn thức bậc 3
9x2yz là đơn thức bậc 4
là đơn thức bậc 12
(3xy2).(4x2y2) = (3.4).(x.x2).(y2.y2) = 12x3y4
Học sinh trả lời
Học sinh chon ô thực hiện
1.; 3xy ; là những đơn thức.
2. là hệ số
 X2y là phần biến
3. là đơn thức bậc 6
4. -6x5y3
Cho các biểu thức đại số:
4x2y; 3-2y; -; 10x+y; 5(x+y); 2x2*(-); -2y; 9; ; x; 
Hãy sắp xếp chúng thành hai nhóm .
Nhóm 1. Những biểu thức có chứa phép cộng, phép trừ.
Nhóm 2. Các biểu thức còn lại
1. Đơn thức
Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.
Chú ý:
Số 0 được gọi là đơn thức không.
Bạn Huy viết ba ví dụ về đơn thức như sau:
(5-x)x2; ; -5
Em hãy kiểm tra xem bạn viết đã đúng chưa?
2.Đơn thức thu gọn
Xét đơn thức 4x2y3
Trong đơn thức trên có mấy biến? Các biến có mặt mấy lần và được viết dưới dạng nào?
Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên luỹ thừa với số mũ nguyên dương.
Chú ý
-Ta cũng coi một số là đơn thức thu gọn
-Trong đơn thức thu gọn, một biến chỉ viết một lần. Thông thường khi viết đơn thức thu gọn ta viết hệ số trước, phần biến sau và các biến được viết theo thứ tự bảng chữ cái . Từ nay, Khi nói đến đơn thức, nếu không nói gì thêm, ta hiểu đó là đơn thức thu gọn.
3. Bậc của đơn thức
Cho đơn thức 4x4y3z2
Bậc của đơn thức có hệ số khác không là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.
Số thực khác 0 là đơn thức bậc không
Số 0 được coi là đơn thức không có bậc
Hãy tìm bậc của các đơn thức sau:
-5; ; 2,5x2y; 9x2yz;
4. Nhân hai đơn thức
Cho hai đơn thức 3xy2; 4x2y2
Chú ý
Muốn nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.
Mỗi đơn thức đều có thể viết thành một đơn thức thu gọn.
 Tìm tích của và 
-8xy2
Các câu hỏi trong các ô
1.Trong các biểu thức sau biểu thức nào là đơn thức
; -2x+5; 3xy ; x+y; 
2. Cho biết phần hệ số, phần biến của đơn thức sau: 
3. Tìm bậc của đơn thức sau: -5x2y3z
4. Thu gọn đơn thức sau:2x2y.(-3x2y2).x
Hướng dẫn về nhà
1/ Nắm vững các khái niệm đơn thức, đơn thức thu gọn, cách tìm bậc một đơn thức, thu gọn đơn thức.
2/ Làm bài tập 12, 14 SGK (Trang 32)
3/ Đọc trước bài “ đơn thức đồng dạng”

File đính kèm:

  • docgiao an dai thi.doc