Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 54: Đơn thức đồng dạng - Bùi Thị Thịnh

1.ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

Cho đơn thức 3xy2z

a) Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến cuả đơn thức đã cho?

Hãy viết ba đơn thức có phần biến khác phần biến cuả đơn thức đã cho?

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 54: Đơn thức đồng dạng - Bùi Thị Thịnh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo cô giáo về dự giờ thăm lớp Giáo viên thực hiện: Bùi Thị ThịnhLớp: tiết 54:Kiểm tra bài cũ:HS1: Cho đơn thức 3xy2za) Hãy viết một đơn thức có phần biến giống phần biến cuả đơn thức đã cho?b) Hãy viết một đơn thức có phần biến khác phần biến cuả đơn thức đã cho?HS2: Cho hai biểu thức số:A=2.72.55 B= 72.55Tính A+B?Trả lời:a)5xy2z b)7x2yzTrả lời: A+B= 2.72.55 + 72.55 = (2+1)72.55=3.72.551.Đơn thức đồng dạng?1. Cho đơn thức 3xy2za) Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến cuả đơn thức đã cho?b) Hãy viết ba đơn thức có phần biến khác phần biến cuả đơn thức đã cho?5xy2z ; -10xy2z100xy2z7x2yz6xyz2-9xyzTiết 54 Đơn thức đồng dạng1.Đơn thức đồng dạngHai đơn thức 3xy2z và 5xy2z được gọi là hai đơn thức đồng dạng.Thế nào được gọi là hai đơn thức đồng dạng?Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.Tiết 54 Đơn thức đồng dạng1.Đơn thức đồng dạngHai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.Vd: 2x3y2; -5x3y2; 1/4x3y2 là những đơn thức đồng dạng 5xy2z ; -10xy2z; 100xy2z là những đơn thức đồng dạngSố 2; -5; 8 có phải là những đơn thức đồng dạng không? Vì saoChú ý: Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạngCó là đơn thức đồng dạng vì phần biến đều có số mũ 0Tiết 54 Đơn thức đồng dạng1.Đơn thức đồng dạng?1?2 Ai đúng: Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói: “0,9xy2 và 0,9 x2y là hai đơn thức đồng dạng”. Bạn Phúc nói hai đơn thức trên không đồng dạng”. ý kiến của em?Hai đơn thức trên không phải là đơn thức đồng dạng vì có phần biến khác nhauTiết 54 Đơn thức đồngdạng1.Đơn thức đồng dạng2. Cộng trừ các đơn thức đồng dạngTa đã biết: Cho hai biểu thức số:A=2.72.55 B= 72.55 A+B= 2.72.55 + 72.55 = (2+1)72.55 =3.72.55Tương tự: Cộng hai đơn thức đồng dạng sau: 2x2y và x2y 2x2y+x2y= (2+1)x2y= 3x2yTa nói:Đơn thức 3x2y là tổng của hai đơn thức 2x2y và x2yTrừ hai đơn thức đồng dạng sau: 3xy2 và 7xy23xy2- 7xy2= (3- 7) xy2= - 4xy2Ta nói: đơn thức – 4xy2 là hiệu của hai đơn thức 3xy2 và 7xy2Vậy:Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biếnTiết 54 Đơn thức đồng dạng?3 Hãy tính tổng của ba đơn thức: xy3 ; 5xy3 và - 7xy3Tiết 54 Đơn thức đồng dạngxy3 + 5xy3 + (- 7xy3 ) = (1+5-7) xy3= -xy3Thi viết nhanh: Mỗi tổ trưởng viết một đơn thức bậc 5 có hai biến. Mỗi thành viên trong tổ viết một đơn thức đồng dạng với đơn thức mà tổ trưởng mình vừa viết rồi chuyển cho tổ trưởng. Tổng trưởng tính tổng của tất cả các đơn thức của tổ mình và lên bảng viết kết quả. Tổ nào viết đúng và nhanh nhất thì tổ đó giành chiến thắng.Tiết 54 Đơn thức đồng dạngTổ 1Tổ 2Tổ 4Tổ 3Tiết 54 Đơn thức đồng dạng3. Luyện tập- Củng cốBài 15: Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng: 5/3 x2y; xy2 ; -1/2x2y ; -2xy2 ; x2y ; 1/4 xy2 ; -2/5x2y ; xyĐáp án:Nhóm 1Nhóm 2Nhóm 35/3 x2y 1/2x2yx2y -2/5x2yxy2-2xy21/4 xy2xyBài 18:Tên của tác giả cuốn Đại việt sử kí dưới thời vua Trần nhân Tông được đặt tên cho một số con đường của Thủ đô Hà nội. Em sẽ biết tên của tác giả đó bằng cách tính tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau:V.2x2+3x2-1/2x2N. -1/2 x2 + x2H. xy – 3xy+ 5xyă. 7y2z3+ (-7y2z3)Ư. 5xy- 1/3xy+ xy U. -6x2y – 6x2yL. -1/5x2 + (-1/5x2)Ê. 3xy2 – (- 3xy2)-2/5x26xy29/2x201/2x23xy17/3xy-12x2y LÊVĂHƯU= 9/2x2= 1/2x2= 3xy= 0= 17/3xy= -2/5x2= 6xy2= -12x2yN

File đính kèm:

  • pptDon_thuc_dong_dang.ppt