Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 59: Đa thức một biến

1. Đa thức một biến

Sắp xếp một đa thức

Muốn sắp xếp các hạng tử của đa thức trước hết ta phải thu gọn đa thức.

Có 2 cách sắp xếp các hạng tử của đa thức:

sắp xếp các hạng tử theo luỹ thừa tăng hoặc giảm của biến.

 

ppt33 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 59: Đa thức một biến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ1. TÝnh tæng hai ®a thøc sau: M= 2xy2 + 3y2 – 2x +1 N= 4y2 - 2xy2 +2x - 2. T×m bËc cña ®a thøc sauTiết 59 : ĐA THỨC MỘT BIẾN1. Đa thức một biếnĐa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.Ví dụ:là đa thức của biến y Tiết 59 : ĐA THỨC MỘT BIẾN1. Đa thức một biếnĐa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.là đa thức của biến xVí dụ:-Giá trị của đa thức A(y) tại y = -1 đuợc kí hiệu A(-1) -Giá trị của đa thức B(x) tại x = 2 đuợc kí hiệu B(2) Mỗi số được coi là một đa thức một biếnChú ý:?1Tính A(5), B(-2) với A(y) và B(x) là các đa thức trên.Giải:= 175 – 15 += -242 + = -241,5A( ) = 7. – 3. + y5y5y52= 7.25 – 15 += 160B( ) = 6.( ) – 3.( ) + 7.( ) +-2xxxx53-2-2-2= 6.(-32) + 6 + 7.(-8) += -192 + 6 + (-56) + ?2Tìm bậc của các đa thức A(y) và B(x) trên.Giải:Đa thức A(y) có bậc là 2Đa thức B(x) có bậc là 5Bài 7: ĐA THỨC MỘT BIẾN1. Đa thức một biến2. Sắp xếp một đa thức Đọc thông tin trong SGK và trả lời các câu hỏi sau:1) Muốn sắp xếp các hạng tử của đa thức trước hết ta phải làm gì ? 2) Có mấy cách sắp xếp các hạng tử của đa thức ? Nêu cụ thể.?3Có 2 cách sắp xếp các hạng tử của đa thức: sắp xếp các hạng tử theo luỹ thừa tăng hoặc giảm của biến.Muốn sắp xếp các hạng tử của đa thức trước hết ta phải thu gọn đa thức.Sắp xếp các hạng tử của đa thức B(x) theo luỹ thừa tăng của biến Giải:Bài 7: ĐA THỨC MỘT BIẾN1. Đa thức một biến2. Sắp xếp một đa thức ?4Có 2 cách sắp xếp các hạng tử của đa thức: sắp xếp các hạng tử theo luỹ thừa tăng hoặc giảm của biến.Muốn sắp xếp các hạng tử của đa thức trước hết ta phải thu gọn đa thức.Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức sau theo luỹ thừa giảm của biến Giải:Bài 7: ĐA THỨC MỘT BIẾN1. Đa thức một biến2. Sắp xếp một đa thức Nhận xét:Mọi đa thức bậc hai của biến x, sau khi đã sắp xếp các hạng tử theo luỹ thừa giảm của biến đều có dạng: ax2 + bx + ctrong đó a, b, c là các số cho trước và a 0Bài 7: ĐA THỨC MỘT BIẾN1. Đa thức một biến2. Sắp xếp một đa thức 3. Hệ số Xét đa thức  là hệ số của luỹ thừa bậc 3  là hệ số của luỹ thừa bậc 1  là hệ số của luỹ thừa bậc 0Chú ý: Đa thức P(x) còn có thể viết đầy đủ từ luỹ thừa bậc cao nhất đến luỹ thừa bậc 0: Ta nói là hệ số của luỹ thừa bậc 5P(x) = 6x56+ 7x37- 3x-3Bài 7: ĐA THỨC MỘT BIẾN1. Đa thức một biến2. Sắp xếp một đa thức 3. Hệ số Hệ số cao nhất của đa thức : là :4-1299100?đềvui qu¸. §óng råi.Cần suy nghĩ cẩn thận hơn!ĐềBài 7: ĐA THỨC MỘT BIẾN1) Thế nào là đa thức một biến?2) Các cách sắp xếp đa thức một biến.Qua bài này chúng ta cần nhớ điều gì ?3) Cách tìm bậc, các hệ số. Cho đa thức a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P( x ) theo luỹ thừa giảm của biến.b) Viết các hệ số khác 0 của đa thức P( x )Giải :b) Hệ số của luỹ thừa bậc 5 là 6 Hệ số của luỹ thừa bậc 3 là -4 Hệ số của luỹ thừa bậc 2 là 9 Hệ số của luỹ thừa bậc 1 là -2 Hệ số của luỹ thừa bậc 0 là 2Bài tập 39 SGK trang 43BTTrong các số cho ở bên phải mỗi đa thức, số nào là bậc của đa thức đó ?- 5 - 2 5- 1011451315Bài tập 43 SGK trang 43BTNội dung: Thi viết nhanh các đa thức một biến có bậc bằng số người của nhóm.TRÒ CHƠI: THI VỀ ĐÍCH NHANH NHẤTLuật chơi: Cử 2 đội, mỗi đội 5 người viết trên bảng. Mỗi đội chỉ có một viên phấn chuyền tay nhau viết, mỗi người viết một đa thức (một biến). Trong thời gian 30 giây, đội nào viết được đúng nhiều đa thức hơn là về đích trước.30292827262524232221201918171615141312111009080706050403020100Hướng dẫn về nhàNắm vững: Cách sắp xếp ,kí hiệu đa thức một biến . Biết tìm bậc và các hệ số của đa thức một biến. Bài tập về nhà:  BT40, 41, trang 43 (sgk); BT 34,35 trang 14(SBT)Xem bài mới: “Cộng trừ đa thức một biến”	+ Ôn lại phép cộng, trừ đa thức.42

File đính kèm:

  • pptDai_so_7.ppt