Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết học 49: Đồ thị hàm số y = ax2 (a khác 0)

Đồ thị của hàm số là một đường cong đi qua gốc toạ độ và nhận trục Oy làm trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là một parabol đỉnh O.

Nếu a>0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.

Nếu a<0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị.

 

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết học 49: Đồ thị hàm số y = ax2 (a khác 0), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng quí thầy cô về dự tiết hội giảng huyệntại trường THCS Nguyễn Công TrứĐồ thị của hàm số y =ax+b (a 0) là đường gì?Là đường thẳng.yxO2-318A8B-12C1C’B’3A’Vẽ đồ thị hàm số y = 2x21. Ví dụ 1:x-3-2-10123y =2x2188202818* Bảng giá trị* Vẽ đồ thị-2Đồ thị hàm số y =f(x) là gìĐồ thị hàm số y =f(x) là tập hợp các điểm cótoạ độ (x;f(x)) trên mặt phẳng toạ độABCOC’B’A’1. Ví dụ 1:?1 /34 Hãy nhận xét một vài đặc điểm của đồ thị này bằng cách trả lời các câu hỏi sau.Đồ thị nằm ở phía trên hay phía dưới trục hoành?Vị trí của cặp điểm A, A’ đối với trục Oy? Tương tự đối với các cặp điểm B, B’ và C, C’?Điểm nào là điểm thấp nhất của đồ thị?yxO2-318A8B-12C1C’B’3A’y = 2x2x-4-2-10124-8-2-0,50-0,5-2-8Vẽ đồ thị của hàm số 1. Ví dụ 1:2. Ví dụ 2:1-24-1-22-8N’-0,5M’NPP’O-4MyxMNPOP’N’M’?2/34 Nhận xét một vài đặc điểm của đồ thị và rút ra kết luận?1. Ví dụ 1:2. Ví dụ 2:Đồ thị nằm ở phía trên hay phía dưới trục hoành?Vị trí của cặp điểm M, M’ đối với trục Oy? Tương tự đối với các cặp điểm N, N’ và P, P’?Điểm nào là điểm cao nhất của đồ thị?1-24-1-22-8N’-0,5M’NPP’O-4MyxyxO2-318A8B-12C1C’B’3A’1. Ví dụ 1:2. Ví dụ 2:Nhận xét:y = 2x21-24-1-22-8N’-0,5M’NPP’O-4Myx1. Ví dụ 1:Nhận xét:2. Ví dụ 2:Đồ thị của hàm số là một đường cong đi qua gốc toạ độ và nhận trục Oy làm trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là một parabol đỉnh O.Nếu a>0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.Nếu a0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.Nếu a<0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị. 

File đính kèm:

  • pptTiet 49 DO THI HAM SO Y=AX2 - Tại 123doc.vn.ppt