Bài giảng môn Đại số 9 - Tiết 47 - Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

 Tính chất
Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
*Nếu a>0 thì hàm số đồng biến khi x>0 và nghịch biến khi x<0
* Nếu a<0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x >0

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 21/09/2019 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 9 - Tiết 47 - Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Người thực hiện:TRẦN THỊ BÍCH HẢOTrường THCS NGUYỄN KHÁC NHUnhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù giê th¨m líp Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống để có kết quả đúng1. Nếu đại lượng............vào đại lượng .sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được tương ứng của y thì y được gọi là. của x và x gọi là . Hàm số được cho bằng..hoặc bằng..KIỂM TRA BÀI CŨy phụ thuộcthay đổi xchỉ một giá trị hàm số biến số bảng công thức Tính chất:y = ax + b (a ≠ 0)Định nghĩa hàm số bậc nhấtHàm số bậc nhất xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau : a, Đồng biến trên R khi a >0 b, Nghịch biến trên R khi a 0)+Hàm số xác định......+Hàm số đồng biến khi ..... + Hàm số nghịch biến khi  x 0 Hàm số y = -2x2 (a = -2 0Với mọi x thuộc RVới mọi x thuộc RHàm số y = ax2 (a ≠ 0) * Đồng biến khi a và x cùng dấu * Nghịch biến khi a và x khác dấu Tính chất  Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) *Nếu a>0 thì hàm số đồng biến khi x>0 và nghịch biến khi x0 Hàm số y=ax2( a ≠ 0)xác định với mọi giá trị của x thuộc Rx ...x ..x x > 0 0 0Hàm sốĐồng biến khi Nghịch biến khi y = ax + b Với mọi a ≠ 0a a.y = ax2 a >0 a 0 và nghịch biến khi x<0.2. Hàm số y = -3x2 có giá trị nhỏ nhất bằng 0.3. Hàm số y = x2 có giá trị nhỏ nhất bằng 0.4. Với m <1 thì hàm số y = (m-1)x2 nghịch biến khi x<0.5. Hàm số y = (m-1)x2 đồng biến khi x<0.ĐSĐSSBT 1/30(sgk):Diện tích S của hình tròn được tính bởi công thức , trong đó R là bán kính của hình tròn.a) Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị của S rồi điền vào những ô trống trong bảng sau ( , làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)R (cm)0,571,372,154,09S = R2 (cm2)14,511,025,8952,53b) Nếu bán kính tăng gấp 3 lần thì diện tích tăng hay giảm bao nhiêu lần?c)Tính bán kính của hình tròn, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, nếu biết diện tích của nó bằng 79,5 Hướng dẫn học ở nhà1. Nắm vững tính chất của hàm số y = ax2 (a ≠ 0)2. Đọc mục “có thể em chưa biết ”,bài đọc thêm: dùng MTBT để tính giá trị của biểu thức(SGK- trang 32)3. BTVN:2 ,3 (SGK – 31); 1,2 (SBT- 36)4. Hướng dẫn bài 3 (SGK -31)F = a.v2

File đính kèm:

  • pptChuong_IV_1_Ham_so_y_ax_a_0.ppt