Bài giảng môn Đại số 9 - Tiết 49: Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

2. Nhận xét:

Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0) là một đường cong đi qua gốc toạ độ và nhận trục Oy làm trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là một Parabol với đỉnh O.

Nếu a > 0 thỡ đồ thị nằm phớa trờn trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.

Nếu a < 0 thỡ đồ thị nằm phớa dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 21/09/2019 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Đại số 9 - Tiết 49: Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Môn toán Đại số 9GV: Nguyễn Xuân Sơnchào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thưăm lớp 9ATRường thcs nguyễn trãiTRường thcs Cấm sơnKiểm tra bài cũHS1: Hãy nêu tính chất của hàm số y = ax2 (Trường hợp a > 0). điền vào ô trống giá trị tương ứng của y trong bảng sau: x-3-2-10123y = 2x2188202818HS 2: Hãy nêu tính chất của hàm số y = ax2 (Trường hợp a 0). điền vào ô trống giá trị tương ứng của y trong bảng sau: x-3-2-10123y = 2x2188202818NX: Với a > 0: + x ≠ 0 => y > 0	 + x = 0 => y = 0 - Giá trị nhỏ nhất của hàm số Kiểm tra bài cũHS 2: Hãy nêu tính chất của hàm số y = ax2 (Trường hợp a y y = 0 - Giá trị lớn nhất của hàm số Tiết 49Ví dụ a. Vớ dụ 1:Đồ thị của hàm số y = 2x2x-3-2-10123y = 2x2188202818xyO123-3-2-1A 1882A' B B' C C' x-3-2-10123y = 2x2188202818b. Ví dụ 2x-4-2-10124 -8-20-2-8Vẽ đồ thị của hàm sốN N' M M' yO123-3-2-1-8x-44P P’ -2x- 4-2-10124 -8-20-2-8xyO123-3-2-1A 1882A' B B' C C' y = 2x2Nhóm 3, 4: quan sát đồ thị HS Nhận xét: + Dạng của đồ thị + Vị trí của đồ thị trên mặt phẳng toạ độ.Nhóm 1,2: quan sát đồ thị HS y = 2x2 Đồ thị là có dạng là một đường cong Đồ thị nằm ở phía trên trục hoành. Đồ thị nhận Oy làm trục đối xứng.đi qua O.xyO123-3-2-1A 1882A' B B' C C' y = 2x2Nhận xét: Đồ thị là có dạng là một đường cong Đồ thị nắm ở phía dưới trục hoành. Đồ thị nhận Oy làm trục đối xứngNhận xét:đi qua O.xyO123-3-2-1A 1882A' B B' C C' y = 2x2(a > 0) Đồ thị là có dạng là một đường cong- Đồ thị nắm ở phía trên trục hoành.- Đồ thị nhận Oy làm trục đối xứng(a 0 thỡ đồ thị nằm phớa trờn trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.Nếu a 0)VD: x-3-2-10123yO123-3-2-11882xA B C A' B' C' 3. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)  * Bước 1: Lập bảng giá trị* Bước 2: Biểu diễn các điểm trên mặt phẳng toạ độ.* Bước 3: Vẽ ParabolBài tập (PHT) * Trên đồ thị của hàm số này xác định điểm D có hoành độ bằng 3. * Tìm tung độ của điểm D ?b. Trên đồ thị của hàm số này * Xác định điểm có tung độ bằng -5. Có mấy điểm như thế ? * Hãy ước lượng giá trị hoành độ của mỗi điểm.Cho hàm sốDa.với x = 3 :-5EE'Bài tập (PHT)Trong thực tế, ta thường gặp nhiều hiện tượng, vật thể có hình dạng Parabol:Cổng trường Đai học Bách Khoa Hà Nội ( Cổng nhìn ra đường Giải Phóng )Hãy xác định vị trí của đồ thị các hàm số sau trên mặt phẳng toạ độ :y = -x2 ; Làm bài tập: 4, 5 (SGK/ Tr36 - 37) 6 ( SBT/ Tr 38)- Đọc bài đọc thêm: "Vài cách vẽ Parabol"

File đính kèm:

  • pptDo_thi_ham_so_bac_2_y_ax2.ppt