Bài giảng môn Đại số khối 7 - Tiết 49: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Mục tiêu bài học.

- Nắm được dạng của đồ thị hàm số y = ax2 (a≠0) và phân biệt được chúng trong hai trường hợp a>0; a<0

- Nắm vững tính chất của đồ thị và liên hệ được tính chất của đồ thị với tính chất của hàm số

- Biết vẽ đồ thị hàm số y = ax2 (a≠0)

 

ppt19 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số khối 7 - Tiết 49: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ Nờu đặc điểm và cỏch vẽ đồ thị hàm số bậc nhấtTiết 49: Đồ thị hàm số y = ax2 (a≠0)Mục tiêu bài học.Nắm được dạng của đồ thị hàm số y = ax2 (a≠0) và phân biệt được chúng trong hai trường hợp a>0; a0 thỡ đồ thị nằm phớa trờn trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.+Nếu a-Khi xHSNB->Khi x>0 thỡ đồ thị đi lờn =>HSĐB+Với a>0>-Khi xHSĐB->Khi x>0 thỡ đồ thị đi xuống =>HSNBVí dụ 1: Vẽ đồ thị hàm sốx-3-2-10123y=x2Bước 1: Lập bảng ghi một số cặp giá trị tương ứng của x và y Tiết 49: Đồ thị hàm số y = ax2 (a≠0)94101492/ Cỏch vẽ đồ thị hàm sốx-3-2-10123y=x29410149Bước 2: Trờn mặt phẳng toạ độ lấy cỏc điểm tương ứng A(-3;9) B(-2;4) C(-1;1) A’(3;9) B’(2;4) C’(1;1) O(0;0) C...B...A...C’..B’..A’..yxO.123-1-2-3194Bước 3: Nối cỏc điểm trờn để được một đường congBước 1: Lập bảng ghi một số cặp giá trị tương ứng của x và y Ví dụ 2: Vẽ đồ thị hàm số -8-20-2-84210-1-2-4xBước 1. Lập bảng giá trịxyO.P.N.2.-3.-1.1.3.4.-4.-2.-2.-8.M.M’..N’P’.N’(2;-2) M(-4;-8) N(-2;-2) M’(4;-8) Trên mặt phẳng toạ độ ta lấy các điểm:O(0;0) Bước 2Bước 3: Nối cỏc điểm trờn để được một đường congxyO.P.N.2.-3.-1.1.3.4.-4.-2.-2.-8.M.M’..N’P’..D-4,5-5.EE’?3. Cho đồ thị hàm số a) +Xác định điểm D trên đồ thị có hoành độ bằng 3 +Tìm tung độ của điểm D bằng hai cách:Bằng đồ thị ;Bằng tính y với x=3; So sánh hai kết quả : b) Trên đồ thị này, xác định điểm có tung độ -5 . Có mấy điểm như thế? Không làm tính , hãy ước lượng giá trị hoành độ của mỗi điểm?- Bằng đồ thị suy ra tung độ của điểm D bằng – 4,5a) +Xác định điểm D trên đồ thị có hoành độ bằng 3?3. Cho đồ thị hàm số Tính y với x = 3, ta có:y= - x2 = - . 32 = - 4,5b) Trên đồ thị, hai điểm E và E’ đều có tung độ -5.Giá trị hoành độ của E khoảng -3,2 của E’ khoảng 3,2203210-1-2-3x2Vẽ đồ thị hàm số y = x2xyO312...-1-3-2......1234..AA’.. B. CB’.C’.Đồ thị hàm số +Là một đường cong Parabol đi qua gốc toạ độ.+Nhận trục oy làm trục đối xứng+Nếu a>0 thỡ đồ thị nằm phớa trờn trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.+Nếu a-Khi xHSNB->Khi x>0 thỡ đồ thị đi lờn =>HSĐB+Với a>0>-Khi xHSĐB->Khi x>0 thỡ đồ thị đi xuống =>HSNBcủng cốNêu các bước để vẽ đồ thị hàm số y=ax2 (a≠0)?B3. Vẽ parabol đi qua các điểm.Để vẽ đồ thị hàm số y=ax2 (a≠0) ta cần:B1. Lập bảng giá trị (ta chỉ cần tính giá trị của y ứng với các giá trị của x dương giá trị của y ứng với các giá trị x âm).B2. Lấy các điểm ( có toạ độ tương ứng với bảng) trên mặt phẳng toạ độ(ta chỉ cần xác định các điểm trên một nhánh từ đó lấy các điểm đối xứng với các điểm vừa xác định qua trục Oyta được các điểm trên nhánh còn lại)Hướng dẫn về nhà BTVN: 4, 5 tr 36,37 (sgk)Đọc bài : Vài cách vẽ parabolChỳc cỏc em học sinh học giỏi, chăm ngoan!Tiết học kết thỳc.

File đính kèm:

  • pptTiet 49 DS9 Do thi ham so bac hai.ppt