Bài giảng môn Đại số khối 7 - Tiết 53: Đơn thức

3. Góc ngoài của tam giác:

Định nghĩa: Sgk / 107

Góc ngoài của một tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác ấy

Định lí: Sgk / 107

Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nó

Góc ngoài của một tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số khối 7 - Tiết 53: Đơn thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀM TÂNTrường THCS Tân ThắngKính Chào Quý Thầy Cô &Các Em Học SinhTổ: Toán Nhạc* PhÇn ph¶i ghi vµo vë:+ C¸c ®Ò môc cña bµi häc + Khi cã biÓu t­îng xuÊt hiÖnMỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG TIẾT HỌC Kiểm tra bài cũ 1) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc : t¹i x = 1 vµ y = - 1 a) 4xy2 b) 10x + y2) Cho caùc bieåu thöùc ñaïi soá:3 – 2y;10x+ y;2x2y;2y;5;xHaõy saép xeáp caùc bieåu thöùc treân thaønh 2 nhoùm:NHOÙM 1:Nhöõng bieåu thöùc coù chöùa pheùp coäng, pheùp tröøNHOÙM 2:Nhöõng bieåu thöùc coøn laïi5(x + y);Tiết 53: ĐƠN THỨC1. Đơn thức: Định nghĩa: Sgk / 30VD: Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến2x2y ;2y ;5 ;;x ;Chú ý: Sgk / 30?2Cho một số ví dụ về đơn thức:Số 0 ?Số 0 được gọi là đơn thức 05x2x2y ;; 2y ;Hãy chỉ ra cạnh góc vuông, cạnh huyền của tam giác MNP vuông tại MMNPCạnh góc vuông: Cạnh huyền:NPMNPMP và MN9001800 - 900900SốhạngSố hạngTổngBài 1: Tính số đo x ở hình 47900550xABC( Tổng ba góc một tam giác )Vậy số đo x là 350ABC vuông tại A( Hai góc nhọn phụ nhau )Vậy số đo x là 350Cách 1:Cách 2:Bài 5 / SGK 108Tam giác nhọn: Tam giác có ba góc nhọnTam giác vuông: Tam giác có một góc vuôngTam giác tù: Tam giác có một góc tùABC620280450370EDFHIK620380Tam giác ABC vuôngTam giác DEF tùTam giác ABC nhọn900980800 Vẽ tia Cx đối với tia CBABCx( Hai góc kề bù )(1)(2)So sánh: ==>>*Acx là góc ngoài của tam giác ABC*Tiết 18: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC ( tt )3. Góc ngoài của tam giác: Định nghĩa: Sgk / 107Định lí: Sgk / 107Nhận xét: Sgk / 107ABCxABC: Góc trong : Góc ngoài tại đỉnh C>>,Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nóGóc ngoài của một tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nóGóc ngoài của một tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác ấy1) Cho tam giác ABC vuông tại B thì tổng Bài tập : Hãy chọn câu trả lời đúng: A . 950 B. 1000D. 1800C. 900KPQy12) Cho là góc ngoài của tam giác KPQ A . D. B.C. Bài 4 /SGK 108 HOẠT ĐỘNG NHÓM5418762031518161719131412202528262729232422343735363832333143464445474142404857585960910112130394950515253545556( Hai góc nhọn phụ nhau ) ABC50Tháp nghiêng Pi-Da nghiêng 50 so với phương thẳng đứng.Tính ABC có: Tiết 18: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC2. Áp dụng vào tam giác vuông: Định nghĩa: Sgk /1073. Góc ngoài của tam giác:Định lí: Sgk /107Định nghĩa: Sgk /107Định lí: Sgk /107Nhận xét: Sgk /107ACBCạnh huyền: BCCạnh góc vuông: AC, ABABCxABC: Góc trong : Góc ngoài tại đỉnh C>>,Hướng dẫn về nhà Häc thuéc định nghĩa, tính chất của: +Tam giác vuông và góc ngoài của tam giác Bài tập: 6,7, 8, 9 SGK / 109 Tiết sau: “luyện tập”Hướng dẫn về nhà bài 8 (SGK / 109)ABC400400xy12400400Chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô đã về dự tiết thao giảng ứng dụng trong dạy và họcCÔNG NGHỆ THÔNG TIN Nhân dịp chào mừng ngày 20 – 11 - 2011

File đính kèm:

  • pptDon_Thuc.ppt