Bài giảng môn Đại số lớp 7 - Tiết 54: Đơn thức đồng dạng

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến s.

Em hãy cho ví dụ hai đơn thức đồng dạng với

Chú ý: Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.

dụ.

Em hãy cho ví dụ một đơn thức đồng dạng với đơn thức của bạn?

 

ppt22 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Đại số lớp 7 - Tiết 54: Đơn thức đồng dạng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KRƠNG ANATRƯỜNG THCS TƠ HIỆU§¹i sè 7TiÕt 54 §¬n thøc ®ång d¹ngNg­êi thùc hiƯn: Đỗ Thanh BìnhKiĨm tra bµi cị1/ ThÕ nµo lµ ®¬n thøc? Cho vÝ dơ vỊ ®¬n thøc víi c¸c biÕn sè lµ x,y2/ ThÕ nµo lµ bËc cđa ®¬n thøc cã hƯ sè kh¸c 0?Cho vÝ dơ vỊ ®¬n thøc bËc 4 víi biÕn sè lµ x,y,z?BẢNG ĐỒ VIỆT NAMBẢNG ĐỒ VIỆT NAM1/§¬n thøc ®ång d¹ng:?1. Cho đơn thức 3x2yz.a/ Hãy viết ba đơn thức có phần biến sè giống phần biến sè của đơn thức đã cho.TiÕt 54: §¬n thøc ®ång d¹ngb/ Hãy viết ba đơn thức có phần biến sè khác phần biến sè của đơn thức đã cho.1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG. a/ Ba đơn thức có phần biến sè giống phần biến sè của đơn thức 3x2yz là:b/ Ba đơn thức có phần biến sè khác phần biến của đơn thức 3x2yz là:2x2yz ; -3x2yz ; x2yzxyz ; -2x2y ; 4xy2zCác đơn thức này là các đơn thức đồng dạng? 1TiÕt 54: §¬n thøc ®ång d¹ngHai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến sè.Em hãy cho ví dụ hai đơn thức đồng dạng với nhau?? Một số có là đơn thức không? Em hãy lấy ví dụ.? Em hãy cho ví dụ một đơn thức đồng dạng với đơn thức của bạn?Chú ý: Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.TiÕt 54: §¬n thøc ®ång d¹ng?2. Ai đúng? Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói: “0,9xy2 và 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng”.Bạn Phúc nói: “Hai đơn thức trên không đồng dạng”. Ý kiến của em?1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.Bạn Phúc đúng. Hai đơn thức trên không đồng dạng vì hai đơn thức đó có phần biến khác nhau.TiÕt 54: §¬n thøc ®ång d¹ngHai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến sè.Bài tập 15 tr 34 – SGK. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng.53x2y ;xy2 ;12x2y ;2xy2 ;x2y ;14xy2 ;25x2y ;xy Nhóm 1: 53x2y ;12x2y ;x2y ;25x2y ;Nhóm 2: xy2 ;2xy2 ;14xy2 ;GiảiNhóm 3: xy 2/ CỘNG, TRỪ CÁC ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG. 1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.Cho hai biểu thức số: A = 2.72.55 và B = 72.55A + B =Ví dụ1: 2x2y + x2yVí dụ2: 3x2y - 7x2yĐể cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến sè.= (2 + 1)x2y= 3x2y= (3 - 7)x2y= -4x2y2.72.55 +72.55= (2 + 1).72.55= 3.72.55Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến sè.TiÕt 54: §¬n thøc ®ång d¹ng2/ CỘNG, TRỪ CÁC ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.?3. Hãy tính tổng của ba đơn thức: xy3; 5xy3 và -7xy3. xy3 + 5xy3 +(-7xy3)= [1 + 5 +(-7)]xy3= –xy3Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến sè.Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến sè.TiÕt 54: §¬n thøc ®ång d¹ng2/ CỘNG, TRỪ CÁC ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến sè.Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến sè.Thi viết nhanh: Mỗi tổ trưởng viết một đơn thức bậc 5 có hai biến sè. Mỗi thành viên trong tổ viết một đơn thức đồng dạng với đơn thức mà tổ trưởng của mình vừa viết. Tổ trưởng tính tổng của tất cả các đơn thức của tổ mình. Tổ nào viết đúng và nhanh nhất thì tổ đó chiến thắng.TiÕt 54: §¬n thøc ®ång d¹ngBài tập 18 tr 35 ĐỐ. Tìm tác giả cuốn Đại Việt sử kí dưới thời vua Trần Nhân Tông được đặt cho một đường phố của Thủ đô Hà Nội.V2x2 + 3x2 12–x292=x2Ư5xy 13–xy173=xy+ xy Hxy –3xy=3xy+ 5xy Ă7x2y3 = –12x2y+(–7x2y3 )12x212+x2Nx2=–15x2L–+15x2)(–25x2–=U–6x2y =– 6x2y 6xy2Ê3xy2 =– (-3x2y)06xy203xy-12x2yLÊVĂNHƯULê Văn Hưu (1230 – 1322) người làng Phủ Lý, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nay thuộc xã Triệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông là nhà sử học đời nhà Trần, tác giả cuốn Đại Việt sử kí, bộ quốc sử đầu tiên của nước Việt Nam. Luật chơi: Có 3 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi và một phần quà hấp dẫn. Nếu trả lời đúng câu hỏi thì món quà hiện ra. Nếu trả lời sai câu hỏi thì món quà không hiện ra. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 15 giây.HỘP QUÀ MAY MẮNHỘP QUÀ MÀU VÀNGKhẳng định sau đúng hay sai?Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.ĐúngSai0123456789101112131415HỘP QUÀ MÀU XANHSaiĐúng0123456789101112131415Một học sinh nhân hai đơn thức như sau: 	3x2y . (-6x2y) = -18x2yĐố em bạn đó làm như vậy đúng hay sai?HỘP QUÀ MÀU TÍMĐúngSai0123456789101112131415Khẳng định sau đúng hay sai?Hai đơn thức -12x2y và 5yx2 là hai đơn thức đồng dạng.Phần thưởng là một điểm 10Phần thưởng là một tràng pháo tay của cả lớp!Phần thưởng là một số hình ảnh để “giải trí”HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ häc tËp 1/ Nắm vững thế nào là hai đơn thức đồng dạng, quy tắc cộng trừ các đơn thức đồng dạng.2/ Làm bài tập 16; 17; 19; 20 tr 34; 35 SGK Bài tập số 20; 21 tr 12 SBT.Chĩc quý thÇy gi¸o,quý c« gi¸o m¹nh kháe.Chĩc c¸c em häc sinh häc giái.

File đính kèm:

  • pptDon_Thuc_Dong_Dang.ppt