Bài giảng môn Đại số lớp 7 - Tiết số 54: Đơn thức đồng dạng

2. Cộng, trừ cc đơn thức đồng dạng:

Ví dụ 1:

Ví dụ 2:

Quy tắc: Sgk / 34

Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng

(hay trừ) các hệ số với nhau và

Vậy để cộng (hay trừ) cc đơn thức đồng dạng ta làm thế nào ?

 

 

ppt19 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số lớp 7 - Tiết số 54: Đơn thức đồng dạng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀM TÂNTrường THCS Tân ThắngKính Chào Quý Thầy Cơ &Các Em Học SinhTổ: Tốn * PhÇn ph¶i ghi vµo vë:+ C¸c ®Ị mơc cđa bµi häc + Khi cã biĨu t­ỵng xuÊt hiƯnMỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG TIẾT HỌCa) Hệ số: 3 b) Tìm bậc của đơn thức là: 4Phần biến: a) Hệ số: 10Phần biến: b) Tìm bậc của đơn thức là: 4Hai đơn thức cĩ cùng phần biếnNext Kiểm tra bài cũ a) Xác định hệ số, phần biến của hai đơn thứcb) Tìm bậc của hai đơn thứcCâu 1) Cho hai đơn thức và GiảiĐơn thứcĐơn thứcTiết 54: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG1. Đơn thức đồng dạng:Định nghĩa: Sgk / 33Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức cĩ hệ số khác 0 và cĩ cùng phần biếnVD: ; ; là những đơn thức đồng dạngCác số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng Chú ý: sgk/33 Back 3 và 10 ; Ví dụ: 15 và .. Đơn thứcKhi th¶o luËn nhãm:B¹n S¬n nãi : “0,9xy2 vµ 0,9x2y lµ hai ®¬n thøc ®ång d¹ng”.B¹n Phĩc nãi : “Hai ®a thøc trªn kh«ng ®ång d¹ng”.ý kiÕn cđa em?  2 Ai đúng-B¹n Phĩc nãi ®ĩng: Hai đơn thức trên khơng đồng dạng v×: hai ®¬n thøc 0,9xy2 vµ 0,9x2y cã hƯ sè kh¸c 0 nh­ng phÇn biÕn kh¸c nhau Gi¶iSTT C¸c cỈp ®¬n thøc sau ®ång d¹ng §ĩng Sai1 2xyz vµ 2 6 vµ -53 6x2yz2 vµ -4x2y2z4 2xy2 vµ 5 -5x vµ -5y 6 0 và 100XXXXXXBµi tËp: §iỊn dÊu “x”vµo « thÝch hỵpChú ý: Các số khác 0 là các đơn thức đồng dạngBài tập 15 SGK/ 34) x2y; x2y; x2y; x2y; xy2; -2xy2; xy2;xyNhóm 1:Nhóm 2:Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:Nhóm 3:Tiết 54: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG2. Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng: Quy tắc: Sgk / 34Ví dụ 2: 3x + 5x = = 8x8x2y – 10 x2y= (8 –10)x2y= -2x2yVí dụ 1: = (3 + 5)kẹo 3kẹo + 5kẹo 8kẹo = (3+5)xĐể cộng (hay trừ)ø các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. 8xyz + 10 xyz - 2xyz = (8 +10 - 2)xyz= 16xyzVí dụ 3: Vậy để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng ta làm thế nào ?012345HOẠT ĐỘNG NHĨM6789101511131720181612191421222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120Hãy tính tổng của ba đơn thức: Giải: == ?3 Bµi 17 SGK/35TÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc sau t¹i x = 1 vµ y = -1BiĨu thøc trªn cã g× ®Ỉc biƯt?Giá trị tại x = 1 , y = -1 của đơn thức là:Bµi 17 SGK/35155xy2B155xy2B- 155xy2C150xy2D100xy2A : 25xy2 + 55xy2 + 75xy2 = ?Hãy chọn câu đúngTổng của ba đơn thức: 4x3y2zB- 7x3y4z2C- 3x3y2z2D5x3y4zAĐơn thức đồng dạng với đơn thức 10x3y4z2 là ?Hãy chọn câu đúng- 7x3y4z2C ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG Định nghĩa Hệ số khác 0Cùng phần biếnQuy tắcCộngTrừGiữ nguyên phần biếnCộng các hệ số với nhauTrừ các hệ số với nhauHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ-Học thuộc: Định nghĩa, quy tắcLàm bài tập:18-23/ 36 SGKTiết sau: “Luyện tập”Hướng dẫn về nhà bài 23 (SGK / 36)Điền các đơn thức thích hợp vào ơ trốnga) 3x2y += 5x2yb)= -7x2c) - 2x2= x5+ + Hướng dẫn về nhà bài 22 (SGK / 36)Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của mỗi đơn thức nhận đượca) vàb) vàBµi tËp 18/35(SGK):Tªn mét t¸c gi¶ cuèn §¹i ViƯt sư ký d­íi thêi vua TrÇn Nh©n T«ng ®­ỵc ®Ỉt tªn mét ®­êng phè cđa Thđ ®« Hµ Néi. Em sÏ biÕt tªn t¸c gi¶ ®ã b»ng c¸ch tÝnh c¸c tỉng vµ hiƯu d­íi ®©y råi viÕt ch÷ t­¬ng øng vµo « d­íi kÕt qu¶ ®­ỵc cho trongb¶ng sau:  VNH¡¦U£L

File đính kèm:

  • pptDon_thuc_dong_dang.ppt