Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Bài học 2: Ba điểm thẳng hàng

 

 

Trên hình vẽ ta có:

Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với A.

Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B.

Hai điểm A và C nằm khác phía đối với diểm B.

Điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

 

 

pptx3 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Bài học 2: Ba điểm thẳng hàng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
§2. BA ĐIỂM THẲNG HÀNG.1.Thế nào là ba điểm thẳng hàng?- Khi ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng được gọi là thẳng hàng.- Khi ba điểm A, B, C không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào ta nói chúng không thẳng hàng.AaBCbBCA2: Điểm nằm giữa hai điểm Trên hình vẽ ta có:Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với A.Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B.Hai điểm A và C nằm khác phía đối với diểm B.Điểm B nằm giữa hai điểm A và C. aCBA

File đính kèm:

  • pptxgiao_an_H6.pptx
Bài giảng liên quan