Bài giảng môn Hình học lớp 6 năm 2008 - Tiết 18: Khi nào thì xoy + yoz = xoz

Khái niệm :

• *Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung .

• *Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng bằng 90o .

• * Hai góc bù nhau là hai góc có tổng bằng 180o .

• * Hai góc kề bù là hai góc vừa kề vừa bù .

 

 

ppt7 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Hình học lớp 6 năm 2008 - Tiết 18: Khi nào thì xoy + yoz = xoz, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
hình học 6chuyên đề tổ toán Kiểm tra bàI cũHãy làm bài tập sau : Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2008 1,vẽ góc xOz và tia Oy nằm trong góc đó .2, Đo các góc có trong hình .3, So sánh xOy +yOz và xOz ?Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2008 tiết 18:Khi nào thì xOy + yOz = xOz 1,Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz ?* Nhận xét : - Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì xOy + yOz = xOz Nếu xOy + yOz = xOz thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz Bài tập 1 : Cho hình vẽ : Vớí hình vẽ này ta có thể phát biểu m n nhận xét trên như thế nào ? O tNếu tia On nằm giữa hai tia Om và Ot thì tổng hai góc mOn và nOt bằng số đo góc mOt và ngược lại .Bài tập 2 : ( 18/sgk)Hình vẽ sau cho biết tia OA nằm giữa hai tia OB và OC , Góc BOA=450 và góc AOC=320 . Tính góc BOC ? C . A . O BBài tập 3 :Trong hình vẽ dưới đây , đẳng thức xOy + yOz = xOz là đúng hay sai ? x y O z M NThứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2008 tiết 18:Khi nào thì xOy + yOz = xOz 1,Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz ?Hãy thực hiện các yêu cầu sau :a, Đọc các thông tin ở mục 2 / sgk trang 81.b, Trả lời các câu hỏi : 1, Thế nào là hai góc kề nhau ? vẽ hình minh hoạ ? 2, Thế nào là hai góc phụ nhau ? Tìm số đo của góc phụ với góc 30o ; 45o ? 3, Thế nào là hai góc bù nhau ? Cho góc A= 105o , góc B = 75o , chúng có bù nhau không ? Tại sao ? 2, Hai góc kề nhau , phụ nhau , bù nhau , kề bù Khái niệm : *Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung .*Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng bằng 90o .* Hai góc bù nhau là hai góc có tổng bằng 180o .* Hai góc kề bù là hai góc vừa kề vừa bù .Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2008 tiết 18:Khi nào thì xOy + yOz = xOz 1,Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz ?2, Hai góc kề nhau , phụ nhau , bù nhau , kề bù Bài tập 5 : 1, Điền tiếp vào chỗ trống : a, Nếu tia AE nằm giữa hai tia AF và AK thì (1)+(2)=(3).. b, Nếu tổng số đo hai góc xPy và nPy bằng số đo góc xPn thì tia (4)..nằm giữa hai tia (5) c, Hai góc (6). Có tổng số đo bằng 90o . d,Hai góc bù nhau có tồng số đo bằng (7). 2, Một bạn viết như sau đúng hay sai ? “ Hai góc có tông số đo bằng 180o là hai góc kề bù ”Đáp án : 1, (1)-góc FAE ; (2)- góc EAK ; (3)- góc FAK ; (4)-Py ; (5)- Px và Pn . (6)- Phụ nhau ; (7) – 180o 2, Sai vì hai góc kề bù không chỉ có tổng bằng 1800 mà còn kề nhau . Bài tập 4 : Cho các hình vẽ sau , hãy chỉ ra mối quan hệ giữa các góc trong từng hình ? y 40o 80o A D C x O x’ 100o B 50o Hình 1 Hình 2 Hình 3 (Phụ nhau) (Bù nhau) (Kề bù) Bài tập 4 : Cho các hình vẽ sau , hãy chỉ ra mối quan hệ giữa các góc trong từng hình ? y 40o 80o A D C x O x’ 100o B 50o Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hướng dẫn về nhà :1, Nắm vững nhận xét khi nào tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz và ngược lại ,đồng thời nhận biết chính xác hai góc kề nhau , phụ nhau , bù nhau , kề bù . Thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2008 2, Làm các bài tập 20, 21 , 22 , 23/sgk.3, Đọc trước bài vẽ góc cho biết số đo.Cám ơn các Thầy Cô

File đính kèm:

  • pptGADT_H6_Tiet_18chat_luong_tot.ppt