Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Tia phân giác của một góc - Thái Thị Hồng Vân

2.Cách vẽ tia phân giác của một góc

Ví dụ : Cho xOy = 640 .Vẽ tia phân giác của xOy

Cách 1 : Dùng thước đo góc

Tính xOt = tOy = xOy : 2 = 640 : 2 = 320

Vẽ tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho xOt = 320

Cách 2 : Gấp giấy

Vẽ xOy lên giấy trong

Gấp giấy sao cho cạnh Ox trùng với cạnh Oy. Nếp gấp cho ta vị trí của tia phân giác Ot

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Tia phân giác của một góc - Thái Thị Hồng Vân, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚPThái Thị Hồng Vân Bài tập :1) Cho tia Ox. Trên cùng một nửa mặt phảng bờ chứa tia Ox vẽ tia Oy,tia Oz sao cho xOy = 1000 ; xOz = 500Giải: vì xOz Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy => xOz + yOz = xOy 500 + yOz = 1000 yOz = 1000 - 500 yOz = 500 Vậy yOz = xOz 2) Vị trí tia Oz như thế nào đối với tia Ox và Oy Tính yOz, so sánh yOz với xOz? 27/3/2008Thái Thị Hồng Vân Tia phân giác của một gócHình Học 6Tiết 21 27/3/2008Thái Thị Hồng Vân 1.Tia phân giác của một góc là gì ? ĐN : sgkTia Oz là tia phân giác của xOy khi : -Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy- xOz = zOyTi phân giác của một gócThái Thị Hồng Vân Bài tập : Quan sát hình các hình vẽ , dựa vào định nghĩa, cho biết tia nào là tia phân giác của góc trên hình Tia phân giác của một góc?Thái Thị Hồng Vân Hình 1: Tia Ot là tia phân giác của xOy vì - Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy - xOt = tOy = 450Hình 2: Tia Ot' không phải là tia phân giác của x’Oy' vì x‘Ot' ≠ t‘Oy'Tia phân giác của một gócThái Thị Hồng Vân Hình 3 : Tia Ob là tia phân giác của aOc vì :- Tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc - aOb = bOcTia phân giác của một gócThái Thị Hồng Vân 2.Cách vẽ tia phân giác của một góc Ví dụ : Cho xOy = 640 .Vẽ tia phân giác của xOyCách 1 : Dùng thước đo góc - Vẽ tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho xOt = 320 - Tính xOt = tOy = xOy : 2 = 640 : 2 = 320Cách 2 : Gấp giấy - Vẽ xOy lên giấy trong - Gấp giấy sao cho cạnh Ox trùng với cạnh Oy. Nếp gấp cho ta vị trí của tia phân giác OtTia phân giác của một gócThái Thị Hồng Vân Bài tập 1 : Cho AOB = 800 vẽ tia phân giác OC của góc AOBCách : Dùng thước đo góc - Tính AOC = COB = AOB : 2 = 800 : 2 = 400 - Vẽ tia OC sao cho OC nằm giữa OA và OBvà AOC = 400Tia phân giác của một gócThái Thị Hồng Vân *Nhận xét : Mỗi góc (không phải là góc bẹt ) chỉ có một tia phân giác Tia phân giác của một gócThái Thị Hồng Vân 3.Chú ý Đường phân giác của một góc là đường thẳng chứa tia phân giác của góc đó Ví dụ : tt' là đường phân giác của xOyTia phân giác của một gócThái Thị Hồng Vân Bài tập 1 : Trong những câu trả lời sau, em hãy chọn câu đúngTia Ot là tia phân giác của góc xOy khi :a) xOt = yOtb) xOt + tOy = xOyc) xOt + tOy = xOy và xOt = yOtd) xOt = yOt = xOy : 2SaiSaiĐúngĐúngTia phân giác của một gócThái Thị Hồng Vân Bài tập 2: Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz biết xOy = 1300. Gọi Ot là tia phân giác của xOy. Tính zOt+ Có zOy + yOx = 1800 (kề bù) => zOy = 1800 - yOx zOy = 1800 - 1300 zOy = 500 + yOt = tOx = xOy : 2 = 1300 :2 = 650 (Vì tia Ot là tia phân giác của xOy)Mà : zOt = zOy + yOt ( vì tia Oy nằm giữa tia Oz và Ot) zOt = 500 + 650 = 1150Giải : Tia phân giác của một gócThái Thị Hồng Vân Hướng dẫn về nhà Về nhà cần học, nắm vững định nghĩa tia phân giác của một góc, đường phân giác của 1 góc. Từ đó rèn kĩ năng nhận biết 1 tia là tia phân giác của 1 góc.- Áp dụng kiến thức này để làm bài tập BTVN : 30, 34, 35, 36 (SGK)Tia phân giác của một gócThái Thị Hồng Vân 

File đính kèm:

  • pptgiao_an_hay.ppt