Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Tiết 21: Tia phân giác của góc - Trần Văn Nguyện

1. Định nghĩa:

 a. Bài toán:

 b. Nhận dạng tia phân giác :

Cách vẽ tia phân giác của góc:

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Tiết 21: Tia phân giác của góc - Trần Văn Nguyện, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 21: Tia phân giác của góc1. Định nghĩa:  a.	Bài toán:  b.	Nhận dạng tia phân giác :2 . Cách vẽ tia phân giác của góc:(SGK / 86)GV: TRẦN VĂN NGUYỆN1Đề bài: Cho tia Ox . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho xOz = 300 , xOy = 600 . Hỏi :a) Trong 3 tia Ox , Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?b ) Tính yOz ?c ) So sánh xOz và yOz ?2zyxO300 1 . Tia phân giác của góc là gì ?a)Tia Oz nằm giữa hai tia Ox , Oy	vì xOz < xOy (300 < 600 bờ tia Ox)b) xOz + yOz = xOy 300 + yOz = 600	Do đó: yOz= 300c)xOz = yOz3 Quan sát hình vẽ , dựa vào định nghĩa cho biết tia nào là tia phân giác trong hình ?Hình 1 Hình 2 Hình 3 O x z y A D C BBxt y450 Tia AD là tia phân giác của góc CAB Tia Oz không là tia phân giác của xOy vì yOz xOz Tia Bt là tia phân giác của góc xBy yBt + tBx = xBy yBt + 450 = 900 yBt = 900 – 450 yBt = 450?650 4504Vẽ tia phân giác của góc bẹt xOy ?yxnmOGóc bẹt có hai tia phân giác là hai tia đối nhauHai tia Om ,On là tia phân giác của góc bẹt xOy5 y O z x Đường thẳng zz’được gọi là đường phân giác của góc xOy3 .Chú ý:6 Bài 32 :SGK/ 87 . Trong những câu trả lời sau , em hãy chọn những câu đúng :Tia Ot là tia phân giác của xOy khi : xOt = yOtb) xOt + tOy = xOyc) xOt + tOy = xOy và xOt = yOtd) xOt = yOt = 2xOy7Ax y 1 ) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất :Cho xAy = 1100 và At là tia phân giác của xAy . Khi đó xAt có số đo là: ?1100 t a) 350 b) 450  d) 600 c) 5508 2) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: Cho tia BM là tia phân giác của ABC biết ABM = 420. Khi đó ABC có số đo là:	 a) 540 b) 640 c) 740ABM C 420 d) 8409 Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không ? xOz = yOz zx yOCho Tia Oz không là tia phân giác của góc xOy vì tia Oz không nằm giữa hai tia Ox ,Oy 10Hướng dẫn về nhà :Học bài : Định nghĩa , tính chất tia phân giác của góc.Bài tập : 33, 34 , 37 SKG/ 8711

File đính kèm:

  • pptGIAO AN DIEN TU TOAN 6.ppt