Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Tiết 25: Tam giác

Tam giác ABC là gì?

Vẽ tam giác:

Ví dụ: Vẽ một tam giác ABC biết ba cạnh BC = 3.5cm, AB = 3cm, AC = 2cm.

Vẽ đoạn thẳng BC= 3.5cm.

Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3cm

Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 2cm

Lấy một giao điểm của hai cung trên, gọi giao điểm đó là A

Vẽ đoạn thẳng AB, AC ta có tam giác ABC cần vẽ

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Tiết 25: Tam giác, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
+ Vẽ các đoạn thẳng có mút là các điểm trên+ Vẽ 3 điểm M, N, P thẳng hàng+ Vẽ 3 điểm A, B, C không thẳng hàng+Vẽ các đoạn thẳng có mút là các điểm trên12MNPCBACó bao nhiêu đoạn thẳng trong mỗi hình?Có 3 đoạn thẳng là MN, NP, MPCó 3 đoạn thẳng là AB, AC, BCHai hình trên có gì giống và khác nhauGiống nhau:Gồm 3 đoạn thẳngGiống nhau:Gồm 3 đoạn thẳngKhác: 3 điểm M, N, P thẳng hàngKhác: 3 điểm A, B, C không thẳng hàngTam giác ABCKhông là tam giác1. Tam giác ABC là gì?2. Vẽ tam giácTiết 25: TAM GIÁCTam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, AC, BC khi 3 điểm A, B, C không thẳng hàngABC+ Tam giác ABC. Kí hiệu:1. Tam giác ABC là gì?Tiết 25: TAM GIÁCBT43: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a)Hình tạo thành bởi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gọi là tam giác MNP gồm ba đoạn thẳng TU, UV, VT khi ba điểm T, U, V không thẳng hàng. ba đoạn thẳng MN, NP, PM khi ba điểm M, N, P không thẳng hàng b)Tam giác TUV là hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CBAa) Định nghĩa: a) Định nghĩa: Sgk/931. Tam giác ABC là gì?Tiết 25: TAM GIÁCMN®Ønhc¹nhgãcABC+ Ba đỉnh: A, B, C + Ba cạnh AB, BC, CAb) Các yếu tố của tam giác- Điểm M nằm bên trong tam giác (điểm trong của tam giác)- Điểm N nằm bên ngoài tam giác (điểm ngoài của tam giác)+ Ba góc : Một số hình ảnh thực tế của tam giác1. Tam giác ABC là gì?2. Vẽ tam giác:Ví dụ: Vẽ một tam giác ABC biết ba cạnh BC = 3.5cm, AB = 3cm, AC = 2cm.* Vẽ đoạn thẳng BC= 3.5cm.Tiết 25: TAM GIÁCTiết 25: TAM GIÁC1. Tam giác ABC là gì?2. Vẽ tam giác:Ví dụ: Vẽ một tam giác ABC biết ba cạnh BC = 3.5cm, AB = 3cm, AC = 2cm.* Vẽ đoạn thẳng BC= 3.5cm.B C* Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3cmTiết 25: TAM GIÁC1. Tam giác ABC là gì?2. Vẽ tam giác:Ví dụ: Vẽ một tam giác ABC biết ba cạnh BC = 3.5cm, AB = 3cm, AC = 2cm.* Vẽ đoạn thẳng BC= 3.5cm.B CB CTiết 25: TAM GIÁC* Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3cm1. Tam giác ABC là gì?2. Vẽ tam giác:Ví dụ: Vẽ một tam giác ABC biết ba cạnh BC = 3.5cm, AB = 3cm, AC = 2cm.* Vẽ đoạn thẳng BC= 3.5cm.B C* Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 2cmTiết 25: TAM GIÁC* Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3cm1. Tam giác ABC là gì?2. Vẽ tam giác:Ví dụ: Vẽ một tam giác ABC biết ba cạnh BC = 3.5cm, AB = 3cm, AC = 2cm.* Vẽ đoạn thẳng BC= 3.5cm.B CTiết 25: TAM GIÁC* Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 2cm* Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3cm1. Tam giác ABC là gì?2. Vẽ tam giác:Ví dụ: Vẽ một tam giác ABC biết ba cạnh BC = 3.5cm, AB = 3cm, AC = 2cm.* Vẽ đoạn thẳng BC= 3.5cm.B CA* Lấy một giao điểm của hai cung trên, gọi giao điểm đó là A* Vẽ đoạn thẳng AB, AC ta có tam giác ABC cần vẽTiết 25: TAM GIÁC* Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 2cm* Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3cm1. Tam giác ABC là gì?2. Vẽ tam giác:Ví dụ: Vẽ một tam giác ABC biết ba cạnh BC = 3.5cm, AB = 3cm, AC = 2cm.* Vẽ đoạn thẳng BC= 3.5cm.Tiết 25: TAM GIÁC* Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 2cm* Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3cm1. Tam giác ABC là gì?2. Vẽ tam giác:Ví dụ: Vẽ một tam giác ABC biết ba cạnh BC = 4cm, AB = 3cm, AC = 2cm.* Vẽ đoạn thẳng BC= 4cm.* Lấy một giao điểm của hai cung trên, gọi giao điểm đó là A* Vẽ đoạn thẳng AB, AC ta có tam giác ABC cần vẽB CAa) Vẽ  EGH bất kìEGHMNF HMN HME MEF HEF HFG HEN ENG EGHBÀI TẬPb)Hãy nêu tên các đỉnh, các cạnh và các góc của tam giác EGH?c)Hãy cho biết độ dài các cạnh và số đo các góc của  EGH d) Lấy điểm M nằm trong tam giác, vẽ tia EM,vẽ tia HM Hỏi trong hình có bao nhiêu tam giác?ABCTam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, AC, BC khi 3 điểm A, B, C không thẳng hàng1. Tam giác ABC là gì?Tiết 25: TAM GIÁCa) Định nghĩa: + Ba đỉnh: A, B, C + Ba cạnh: AB, BC, CA b) Các yếu tố của tam giác+ Ba góc 2. Vẽ tam giác:- Dụng cụ để vẽ tam giác khi biết độ dài 3 cạnh của nó là thước thẳng và compaHướng dẫn về nhà+ Nắm vững khái niệm tam giác, tập vẽ thành thạo tam giác khi biết độ dài 3 cạnh của nó.+ Tìm một số hình ảnh thực tế của tam giác+ BTVN: 45, 46, 47 Sgk/95.BT 46: Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:a) Vẽ tam giác ABC, lấy điểm M nằm trong tam giác, tiếp đó vẽ các tia AM, BM, CM.+ Đọc trước bài “thực hành đo góc trên mặt đất” tiết sau tiến hànhMỗi tổ chuẩn bị: 2 cọc tiêu dài 1,5m có một đầu nhọn ( hoặc cọc có đế nằm ngang để thẳng đứng được, một cọc tiêu ngắn 0,3m, 1 búa đóng cọc ).

File đính kèm:

  • ppttiet 25 tam giac 6A2.ppt