Bài giảng Môn Hóa học lớp 8 - Bài 17: Sự biến đổi chất

Trộn bột sắt và bột lưu huỳnh cho vào trong ống nghiệm. dùng nam châm đưa lại gần hỗn hợpSắt bị nam châm hút .

Đun nóng đáy ống nghiệm một lát rồi ngừng đun.

 Dùng nam châm đưa lại gần hỗn hợp

Hỗn hợp nóng sáng lên, thu được chất rắn màu xám đen sắt (II) lưu huỳnh.

-> ống nghiệm không bị nam châm hút

pptx13 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 2005 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Hóa học lớp 8 - Bài 17: Sự biến đổi chất, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 10/12/2014 ‹#› TRƯỜNG THCS HÒA NINH BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HÓA HỌC 8 2 3 Nước đá Nöôùc Nöôùc soâi Chaûy loûng Bay hôi Ngöng tuï Ñoâng ñaëc Hình ảnh trên mô tả điều gì? Bài 17: SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CHAÁT CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC I. Hiện tượng vật lý: (lỏng) (hơi) (rắn) Nước Nước Nước Nước chỉ biến đổi về trạng thái. 1. Quan sát: TN1 1. Quan sát Muối ăn Muối ăn (rắn) (dd) Muối ăn chỉ biến đổi về trạng thái, hình dạng. Hoà tan Cô cạn Bài 17: SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CHAÁT CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC I. Hiện tượng vật lý: TN2 1. Quan sát TN1 (l) (h) (r) Nước Nước Nước Nước chỉ biến đổi về trạng thái TN2 Muối ăn Muối ăn (rắn) (dd) Muối ăn chỉ biến đổi về trạng thái, hình dạng 2. Nhận xét: 3. Kết luận: Hiện tượng vật lý là hiện tượng chất chỉ biến đổi về trạng thái, hình dạng không có chất mới sinh ra . Các chất vẫn giữ nguyên là chất ban đầu Nhận xét về sự biến đổi của chất? Những hiện tượng như trên được gọi là gì? Hiện tượng vật lý là gì? Bài 17: SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CHAÁT CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC I. Hiện tượng vật lý: I. Hiện tượng vật lý: Lấy ví dụ về hiện tượng vật lí trong đời sống mà em biết ? Thí nghiệm 1: Quan sát thí nghiệm và trả lời câu hỏi : Bài 17: SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CHAÁT II. Hiện tượng hóa học: CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC I. Hiện tượng vật lý: Phần 1 Phần 2 Bài 17: SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CHAÁT II. Hiện tượng hóa học: TN1: CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC I. Hiện tượng vật lý: Cách tiến hành Hiện tượng Kết luận Phần 1 - Trộn bột sắt và bột lưu huỳnh cho vào trong ống nghiệm. dùng nam châm đưa lại gần hỗn hợp Phần 2 Đun nóng đáy ống nghiệm một lát rồi ngừng đun. Dùng nam châm đưa lại gần hỗn hợp -> Sắt bị nam châm hút . Lưu huỳnh thì không. -> Hỗn hợp nóng sáng lên, thu được chất rắn màu xám đen sắt (II) lưu huỳnh. -> ống nghiệm không bị nam châm hút . HiÖn t­îng vËt lÝ do s¾t và lưu huỳnh vÉn cßn giữ nguyªn . Có chất mới sinh ra : => Hiện tượng hóa học Thí nghiệm 2: Cho 1 ít đường vào 2 ống nghiệm 1 và 2, đun nóng ống nghiệm 2, quan sát nhận xét hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm 2, đường trong ống nghiệm 2 có bị biến đổi không ? II. Hiện tượng hóa học: Bài 17: SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CHAÁT II. Hiện tượng hóa học: CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC I. Hiện tượng vật lý: Thí nghiệm 1: Thí nghiệm 2: Kết luận: ChÊt biÕn ®æi cã t¹o ra chÊt kh¸c gäi lµ hiÖn t­îng ho¸ häc Vậy hiện tượng hóa học là gì? Hãy nêu một số hiện tượng mà em cho rằng đó là hiện tượng hóa học? Lấy ví dụ: giấy vụn đựợc vứt ở những đống rác. Sau những trận mưa thì chúng bị thấm ướt và tan rã dần. Nếu đốt thì có khí cacbonic thải vào không khí. Ở ví dụ trên, em hãy chỉ ra đâu là hiện tượng vật lý ? Đâu là hiện tượng hóa học ? Hiện tượng vật lý: giấy vụn khô -> bị thấm ướt và tan rã dần. Hiện tượng hóa học : khi đốt : sinh ra chất mới đó là khí cacbonic. Bài tập 3 / SGK tr 47: Khi đốt nến ( làm bằng parafin ), nến chảy lỏng thấm vào bấc. Sau đó nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước. Hãy phân tích chỉ ra giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lí, giai đoạn nào diễn ra hiện tượng hoá học? (Cho biết trong không khí có khí oxi và nến cháy là do có chất này tham gia.) Hiện tượng vật lí diễn ra ở giai đoạn : nến chảy lỏng thấm vào bấc…nến chảy lỏng chuyển thành hơi. Hiện tượng hoá học diễn ra ở giai đoạn: nến cháy trong không khí. 13 13 Không tạo ra chất mới Có sự biến đổi tạo ra chất mới Học bài cũ và làm các bài tập: 3 SGK tr 47. Tìm hiểu thêm một số hiện tượng có trong tự nhiên, và cuộc sống hàng ngày xem chúng thuộc loại hiện tượng gì? Chuẩn bị trước phần I,II bài 13: “ Phản ứng hóa học” Trả lời trước câu hỏi: Câu 1- 2 / SGK trang 50. Dặn dò: 

File đính kèm:

  • pptxsu bien doi chat.pptx
Bài giảng liên quan