Bài giảng môn học Đại số 7 - Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Cho biểu thức 2m + n. Hãy thay m = 8 và n= 0,25 vào biểu thøc đó rồi thực hiện phép tính.

cho ta được:
2.8 +0,25 = 16,25

Ta nói : 16,25 là giá trị của biểu thức 2m + n
tại m =8 và n = 0,25 hay tại m =8 và n = 0,25 thì giá trị của biểu thức 2m + n là 16,25

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Chµo c¸c em häc sinh chóc c¸c em cã mét tiÕt häc bæ Ých. Chào mừng quý thầy cô giáo đã đến dự giờ.Bài tập:Một người được hưởng mức lương là a đồng trong một tháng thì:1 -Trong một quý người đó nhận được số tiền là:2 -Trong một quý người đó được thưởng thêm m đồng thì số tiền nhận được trong một quý là: 3- Trong hai quý người đó bị trừ đi n đồng (n < a) thì số tiền nhận được trong hai quý là:Điền vào những ô trống dưới đây các biểu thức đại số thích hợp.3a3a + m6a - nTh× số tiền người đó nhận được trong một quý là bao nhiêu? 3a + mNếu mức lương một tháng của người đó là 800.000đ và tiền thưởng trong một quý là 500.000đVí dụ 1:1.Giá trị của một biểu thức đại sốCho biểu thức 2m + n. Hãy thay m = 8 và n=0,25 vào biểu thøc đó rồi thực hiện phép tính. Giải:Thay m= 8 và n = 0,25 vào biểu thức đã cho ta được: 2.8 +0,25 = 16,25Ta nói : 16,25 là giá trị của biểu thức 2m + n tại m =8 và n = 0,25 hay tại m =8 và n = 0,25 thì giá trị của biểu thức 2m + n là 16,25Ví dụ 2:Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 5 x +1tạix =2 và x = 15§2GÍA TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐVí dụ 1:GÍA TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1.Giá trị của một biểu thức đại sốCho biểu thức 2m + n. Hãy thay m = 8 và n= 0,25 vào biểu thøc đó rồi thực hiện phép tính. Giải:Thay m= 8 và n = 0,25 vào biểu thức đã cho ta được: 2.8 +0,25 = 16,25Ta nói : 16,25 là giá trị của biểu thức 2m + n tại m =8 và n = 0,25 hay tại m =8 và n = 0,25 thì giá trị của biểu thức 2m + n là 16,25Ví dụ 2:Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 5 x +1tạix =2 và x = 15Giải: 3.( )2 - 5. + 1 1515Thay x = 2 vào biểu thức ta có : 3.22 - 5.2 + 1 = 3Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 5x + 1 tại x =2 là 315Thay x = vào biểu thức ta trên, ta có : 125 5 5= 3. - + 1 325= - 1 + 1 = 325Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 5x + 1 tại x = là 15325§2Ví dụ 1:GÍA TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1.Giá trị của một biểu thức đại sốCho biểu thức 2m + n. Hãy thay m = 8 và n= 0,25 vào biểu thøc đó rồi thực hiện phép tính. Giải:Thay m= 8 và n = 0,25 vào biểu thức đã cho ta được: 2.8 +0,25 = 16,25Ta nói : 16,25 là giá trị của biểu thức 2m + n tại m =8 và n = 0,25 hay tại m =8 và n = 0,25 thì giá trị của biểu thức 2m + n là 16,25Ví dụ 2:Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 5 x +1tạix =2 và x = 15* Cách tính giá trị của biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của biến:- Thay các giá trị cho trước của biến vào biểu thức.- Thực hiện các phép tính2. Áp dụng:?1.Giá trị của biểu thức 3x2 - 9x tại x = 1 là -6 tại x = là -21323?2.Giá trị của biểu thức x2 y tại x = -4 và y = 3 là 48 §2Ví dụ 1:GÍA TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1.Giá trị của một biểu thức đại sốCho biểu thức 2m + n. Hãy thay m = 8 và n= 0,25 vào biểu thøc đó rồi thực hiện phép tính. Giải:Thay m= 8 và n = 0,25 vào biểu thức đã cho ta được: 2.8 +0,25 = 16,25Ta nói : 16,25 là giá trị của biểu thức 2m + n tại m =8 và n = 0,25 hay tại m =8 và n = 0,25 thì giá trị của biểu thức 2m + n là 16,25Ví dụ 2:Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 5 x +1tạix =2 và x = 15* Cách tính giá trị của biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của biến:- Thay các giá trị cho trước của biến vào biểu thức.- Thực hiện các phép tính2. Áp dụng:?1.Giá trị của biểu thức 3x2 - 9x tại x = 1 là -6 tại x = là -21323?2.Giá trị của biểu thức x2 y tại x = -4 và y = 3 là 48 Bài tập:1/ Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 9y tại x = -1 và y = 13Theo em bạn Lan làm đúng hay sai ? Nếu sai em hãy sửa lại cho đúng. 3(-1)2 – 9. = -3 – 3 = -61330§2-Thay x = -1 và y = vào biÓu thức ta có:13Bạn Lan giải như sau :Ví dụ 1:GÍA TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1.Giá trị của một biểu thức đại sốCho biểu thức 2m + n. Hãy thay m = 8 và n= 0,25 vào biểu đó rồi thực hiện phép tính. Giải:Thay m= 8 và n = 0,25 vào biểu thức đã cho ta được: 2.8 +0,25 = 16,25Ta nói : 16,25 là giá trị của biểu thức 2m + n tại m =8 và n = 0,25 hay tại m =8 và n = 0,25 thì giá trị của biểu thức 2m + n là 16,25Ví dụ 2:Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 5 x +1tạix =2 và x = 15* Cách tính giá trị của biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của biến:- Thay các giá trị cho trước của biến vào biểu thức.- Thực hiện các phép tính2. Áp dụng:?1.Giá trị của biểu thức 3x2 - 9x tại x = 1 là -6 tại x = là -21323?2.Giá trị của biểu thức x2 y tại x = -4 và y = 3 là 48 251910-21191184102/ Hãy tính giá trị của các biểu thức sau:A q2 ; B t2 ;C v.q + t ;D q2 – t2 U 2v2 + 1 T v2 -1 I Biểu thức tính chu vi hinh chữ nhật có các cạnh là q , vtại q = 2; t = 5; v = 3 rồi viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô trống dưới đây, em sẽ biết được một giải thưởng dành cho học sinh giỏi xuất sắc qua các kì thi. B U I D U C T A I§2= 4= 25= 11 =-21 = 8 = 19= 2(q + v) = 10ÙỤÀVí dụ 1:GÍA TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1.Giá trị của một biểu thức đại sốCho biểu thức 2m + n. Hãy thay m = 8 và n= 0,25 vào biểu thøc đó rồi thực hiện phép tính. Giải:Thay m= 8 và n = 0,25 vào biểu thức đã cho ta được: 2.8 +0,25 = 16,25Ta nói : 16,25 là giá trị của biểu thức 2m + n tại m =8 và n = 0,25 hay tại m =8 và n = 0,25 thì giá trị của biểu thức 2m + n là 16,25Ví dụ 2:Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 5 x +1tạix =2 và x = 15* Cách tính giá trị của biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của biến:- Thay các giá trị cho trước của biến vào biểu thức.- Thực hiện các phép tính2. Áp dụng:?1.Giá trị của biểu thức 3x2 - 9x tại x = 1 là -6 tại x = là -21323?2.Giá trị của biểu thức x2 y tại x = -4 và y = 3 là 48 3/Tính giá trị của biểu thức 2x2 + 3x – 1 tại x = aThay x = a vào biểu thức ta có: 2a2 + 3a – 1 Vậy giá trị của biểu thức 2x2 + 3x – 1 tại x = a là 2a2 + 3a – 1 §2Ví dụ 1:GÍA TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1.Giá trị của một biểu thức đại sốCho biểu thức 2m + n. Hãy thay m = 8 và n= 0,25 vào biểu thøc đó rồi thực hiện phép tính. Giải:Thay m= 8 và n = 0,25 vào biểu thức đã cho ta được: 2.8 +0,25 = 16,25Ta nói : 16,25 là giá trị của biểu thức 2m + n tại m =8 và n = 0,25 hay tại m =8 và n = 0,25 thì giá trị của biểu thức 2m + n là 16,25Ví dụ 2:Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 5 x +1tạix =2 và x = 15* Cách tính giá trị của biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của biến:- Thay các giá trị cho trước của biến vào biểu thức.- Thực hiện các phép tính2. Áp dụng:?1.Giá trị của biểu thức 3x2 - 9x tại x = 1 là -6 tại x = là -21323?2.Giá trị của biểu thức x2 y tại x = -4 và y = 3 là 48 4/Tính giá trị của biểu thức tại x = 1 2x + 1x - 1=30Thay x = 1 vào biểu thức ta có:2.1 + 11 - 1§2(Kh«ng x¸c ®Þnh)Bài tập:Một người được hưởng mức lương là a đồng trong một tháng thì:1 -Trong một quý người đó nhận được số tiền là:2 -Trong một quý người đó được thưởng thêm m đồng thì số tiền nhận được trong một quý là: 3- Trong hai quý người đó bị trừ đi n đồng (n < a) thì số tiền nhận được trong hai quý là:Điền vào những ô trống dưới đây các biểu thức đại số thích hợp.3a3a + m6a - nTh× số tiền người đó nhận được trong một quý là bao nhiêu? 3a + mNếu mức lương một tháng của người đó là 800.000đ và tiền thưởng trong một quý là 500.000đVí dụ 1:GÍA TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1.Giá trị của một biểu thức đại sốCho biểu thức 2m + n. Hãy thay m = 8 và n= 0,25 vào biểu thøc đó rồi thực hiện phép tính. Giải:Thay m= 8 và n = 0,25 vào biểu thức đã cho ta được: 2.8 +0,25 = 16,25Ta nói : 16,25 là giá trị của biểu thức 2m + n tại m =8 và n = 0,25 hay tại m =8 và n = 0,25 thì giá trị của biểu thức 2m + n là 16,25Ví dụ 2:Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 5 x +1tạix =2 và x = 15* Cách tính giá trị của biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của biến:- Thay các giá trị cho trước của biến vào biểu thức.- Thực hiện các phép tính2. Áp dụng:?1.Giá trị của biểu thức 3x2 - 9x tại x = 1 là -6 tại x = là -21323?2.Giá trị của biểu thức x2 y tại x = -4 và y = 3 là 48 §2Làm các bài tập: 7 ;8 ;9 (sgk) 9 ; 10 (sbt) Có thể em chưa biết :Toán học với sức khỏe con ngườiNghiên cứu bài “Đơn thức”H­íng dÉn vÒ nhµ:Xin ch©n thµnh c¸m ¬n quý thÇy c« gi¸o ®· ®Õn dù giê

File đính kèm:

  • pptGia_tri_cua_BT_DS.ppt