Bài giảng môn học Đại số 7 - Bài 5: Hàm số - Nguyễn Thị Kim Loan

1. Một số ví dụ về hàm số

Ví dụ 1 : Nhiệt độ T (0C) tại các thời điểm t ( giờ ) trong cùng một ngày được cho trong bảng sau :

Ví dụ 2 : m = 7,8V

Ví dụ 3 :

Nhận xét :

- Nhiệt độ T(0C) .vào sự thay đổi của thời gian t ( giờ)

- Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được chỉ giá trị tương ứng của T

 

ppt20 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Bài 5: Hàm số - Nguyễn Thị Kim Loan, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng các thầy cơGiáo viên dạy: Nguyễn Thị Kim LoanKIỂM TRA BÀI CŨ1)Viết công thức: tính thời gian t(h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50km với vận tốc v(km/h) (6 điểm)2) Điền vào ô trống ở bảng sau:(4 điểm)v5102550tĐÁP ÁN10521t là hàm số của v2)Khi v = 5 thì t = 50:5= 10Tính tương tự khi v =10,25,501. Một số ví dụ về hàm số §5 HÀM SỐ KIỂM TRA BÀI CŨ 1)Viết công thức: tính thời gian t(h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50km với vận tốc v(km/h) (6 điểm) 2)Điền vào ô trống ở bảng sau: (4 điểm)v5102550tĐÁP ÁN10521a)Em hãy cho biết thời gian t cĩ phụ thuộc vào sự thay đổi của vận tốc V khơng ?b)ứng với mỗi giá trị của V ta tìm được mấy giá trị của t?Trả lời: a) thời gian t phụ thuộc vào sự thay đổi của vận tốc V b) Ứng với mỗi giá trị của V ta tìm được một giá trị của tt là hàm số của v1. Một số ví dụ về hàm số Ví dụ 1 : Nhiệt độ T (0C) tại các thời điểm t ( giờ ) trong cùng một ngày được cho trong bảng sau :t(giờ)048121620T(0C)201822262421Ví dụ 2 : m = 7,8VVí dụ 3 : Nhận xét :- Nhiệt độ T(0C) ................vào sự thay đổi của thời gian t ( giờ)- Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được chỉ giá trị tương ứng của T - Ta nói T là ....của t§5 HÀM SỐ phụ thuộcmộthàm sốyxKhi nào thì y gọi là hàm số của x?1. Một số ví dụ về hàm số:2. Khái niệm hàm số:Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luơn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số§5 HÀM SỐ NGÔI SAO MAY MẮNQua tiết học này ta cần nắm kiến thức nào? y là hàm số của x cần cĩ các điều kiện: + x và y điều nhận giá trị số. + Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x. + Với mỗi giá trị của x khơng thể tìm được nhiều hơn một giá trị của y.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc khái niệm hàm số.- Xem lại cách tính các giá trị tương ứng của x và y- Làm bài tập: 24, 25, 26 / Trang 63, 64 SGK Bài tập: 37; 38; 39/Trang 48 – Sách bài tập.-Tiết sau Luyện tập.Chúc cáe em luôn luôn học giỏi !chào quí Thầy CÔ và các em học sinh Cho công thức y2 = x .Ta nói y là hàm số của x đúng hay sai ?a/ Đúngb/ SaiVì khi x = 1 thì y= 1 và y= -1Với một giá trị của x có hai giá trị của y nên y không phải là hàm số của x Cho hàm số y= f(x) = 1 – 2x. Khi đó f(-1) có giá trị là :a/ 1b/ -1c/ -3d/ 3Chúc mừng em đã chọn được câu hỏi may mắn, nếu trả lời đúng sẽ có thưởng, nếu sai thì...!?. Nêu khái niệm hàm hằng. Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng . Trong các bảng sau, bảng nào y không phải là hàm số của x ?x1234y4321x2468y4816x-4-3-2-1y0000x-1012y1357a.b.c.d.102431202012-2-11821Bµi tËp 1: §¹i l­ỵng y cã ph¶i lµ hµm sè cđa ®¹i l­ỵng x hay kh«ng, nÕu b¶ng c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cđa nã lµ:212 8 x-228-1ya)b)123 1 x0111y202 0 x0141yc)BÀI TẬP:ylà hàm số của xy là hàm số của x (y là hàm hằng)y khơng phải là hàm số của x1. Một số ví dụ về hàm số:2. Khái niệm hàm số:Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luơn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến sốKhi y là hàm số của x ta cĩ thể viết y = f(x), y = g(x),Chẳng hạn: hàm số y = -2x + 5, ta cĩ thể viết: y = f(x) = -2x + 5Tính y khi x = 1 ta viết :f(1) = -2.1+5 = 3Bài tập: cho hàm số y = f(x)= x2 – 2. Tính f(-2), f(0) ? Giải f(-2) = (-2)2 – 2 = 2f(0) = 02 - 2 = -2 Kí hiệu f(x) và f(a) cĩ gì khác nhau?(a là một số cụ thể)Lưu ý kí hiệu:f(x) là hàm số của xf(a) (a là một số cụ thể) là giá trị của hàm sốKhi x bằng 1 thì y bằng mấy?§5 HÀM SỐ y = g(x) = -2x + 5y = h(x) = -2x + 5Chú ý: sgk trang 631. Một số ví dụ về hàm số Ví dụ 1 : Nhiệt độ T (0C) tại các thời điểm t ( giờ ) trong cùng một ngày được cho trong bảng sau :t(giờ)048121620T(0C)201822262421Ví dụ 2 : m = 7,8VVí dụ 3 : Nhận xét :- Nhiệt độ T(0C) ................vào sự thay đổi của thời gian t ( giờ)- Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được chỉ giá trị tương ứng của T - Ta nói T là ....của t§5 HÀM SỐ phụ thuộcmộthàm sốt(giờ)048121620T(0C)201822262421Hàm số cĩ thể cho bằng bảng: Hàm số cĩ thể cho bằng cơng thức:m = 7,8 Vt = Hàm số cĩ thể cho bằng sơ đồ mũi tên:Kiến thức của em rất tốt. Chúc mừng em một tràng vỗ tay và được cộng thêm 1 điểm vào kiểm tra miệngEM NẮM BÀI CHƯA TỐT PHẠT EM VỀ NHÀ HỌC KĨ LẠI BÀI, NẾU KHÔNG THUỘC THÌ VIẾT BÀI PHẠT 10 LẦN NHÉ!

File đính kèm:

  • pptHAM_SO.ppt